Žinomi Lenkijos mokslininkai – tarp pasirašiusiųjų peticiją už Misionierių ansamblio ir Vilniaus senamiesčio išsaugojimą

Žinomi Lenkijos mokslininkai – tarp pasirašiusiųjų peticiją už Misionierių ansamblio ir Vilniaus senamiesčio išsaugojimą

Ne tik iškilūs Lietuvos kultūros kūrėjai, bet ir žymūs Lenkijos mokslininkai pasirašė peticiją „Dėl skubios pagalbos stabdant UNESCO saugomos pasaulio paveldo vietovės – Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės naikinimą” – skelbiame istorikės Rūtos Čapaitės kartu su kolegomis lenkais surinktą informaciją. (Iliustracija – Zygmunt Vogel (1764-1826), Misionierių bažnyčia Vilniuje)

Peticijos tekstą ir vertimus rasite čia.

Žinomos istorikės, viduramžių tyrinėtojos prof. hab. dr. Lidia Korczak, kuri yra tarp pasirašiusiųjų, komentarą galite paskaityti čia: Istorikė Lidia Korczak: Tai drastiška intervencija į senamiestį ir nuostabios Vilniaus panoramos naikinimas

Kiek anksčiau skelbėme poeto Tomo Venclovos komentarą: Poetas Tomas Venclova: „Misionierių ansamblio sudarkymas būtų neabejojama katastrofa, pražudanti Vilniaus senamiesčio istorinį ir estetinį statusą“

Informaciją apie peticiją pasirašiusius žinomus lenkų mokslininkus, kartu su kuriais įrašyti ir keli Vilnių mylintys Lenkijos universitetų studentai, vertėjai bei visuomenininkai, rasite žemiau (skaičius skliausteliuose – parašo numeris pasirašiusiųjų sąraše).

*******

Peticiją pasirašę lenkų mokslininkai

(26) Hab. dr., prof. Tomasz Chachulski, Lenkijos Mokslų Akademijos Literatūros tyrimų institutas (Instytut Badań Literackich PAN)

(85) Dr. Wojciech Kaliszewski Lenkijos Mokslų Akademijos Literatūros tyrimų institutas (Instytut Badań Literackich PAN) ir Varšuvos universitetas, Polonistikos fakultetas, Lenkijos literatūros institutas (Instytut literatury polskiej, Wydział polonistiki Uniwersytetu Warszawskiego)

(96) Hab. dr. prof. Tomasz Kempa, Mikalojaus Koperniko Universitetas Torūnėje, Istorijos ir archyvistikos institutas, Rytų Europos istorijos skyrius (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut historii i archiwistyki, Zakład Historii Europy Wschodniej.)

(118) Dr. Beata Kalęba, Jogailaičių universitetas, Polonistikos fakultetas, Lietuvos kultūros centras (Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki, Pracownia Kultury Litwy)

(153) Krzysztof Czyzewski, „Pogranicze“ fondas Seinuose

(199) Dr. Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Lenkijos Mokslų Akademijos Istorijos institutas, Naujųjų laikų istorijos skyrius (Instytut Historii PAN, Zakład Dziejów Nowożytnych), mokslo darbuotoja

(206) Dr. hab. Jakub Niedźwiedź, Jogailaičių universitetas, Polonistikos fakultetas, Lenkijos senosios literatūros katedra (Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Katedra Historii Literatury Staropolskiej)

(209) Prof. dr. Richard Butterwick-Pawlikowski, Europos koledžas Natoline (Lenkija), Londono universitetinis koledžas (Chairholder of the European Civilisation Chair, European Interdisciplinary Studies Department (Natolin (Warsaw) Campus))

(229) Dr. Agnieszka Wójtowicz, Opolės universitetas, Polonistikos ir kultūrotyros institutas (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego)

(274) Dr. Jerzy Karczewski, Krokuvos Stanislavo Stašico kalnakasybos ir metalurgijos akademija, Geologijos, geofizikos ir aplinkos apsaugos fakultetas, Geofizikos katedra (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Geofizyki)

(292) Mgr. Filip Skowron, Nacionalinis Muziejus Krokuvoje, Edukacijos skyriaus bendradarbis (Współpracownik Sekcji Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie) ir Jogailos universiteto Etnologijos ir Kultūrinės Antropologijos Institutas (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego)

(293) Dr. Emilia Kiecko, Vroclavo universitetas, Meno istorijos institutas (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki)

(304) Dr. Jacek Kriegseisen, Gdansko universitetas, Istorijos fakultetas, Meno istorijos institutas, Naujųjų laikų meno istorijos skyrius, adjunktas (Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki, Zakład Historii Sztuki Nowożytnej)

(316) Dr. Marcin Zgliński, Lenkijos mokslų akademijos Meno institutas, Fundamentinių meno istorijos tyrimų skyrius, serijos Katalog Zabytków Sztuki Polsce vadovas (Instytut Sztuki PAN, Zakład Badań Podstawowych Historii Sztuki, Katalog Zabytków Sztuki Polsce – kierownik)

(321) Prof. hab. dr. Lidia Korczak, Jogailaičių universitetas (Krokuva), Istorijos fakultetas, Istorijos institutas, Lenkijos viduramžių istorijos katedra (Uniwersytet Jagielloński Wydział Historyczny, Instytut Historii Zakład Historii Polski Średniowiecznej)

(352) Hab. dr. Mirosław Adam Supruniuk, Mikalojaus Koperniko universitetas Torunėje, Universiteto bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Starszy kustosz dyplomowany w jednostce Biblioteka Uniwersytecka)

(354) Hab. dr. Grażyna Urban-Godziek, Jogailaičių universitetas (Krokuva), Polonistikos fakultetas, Lenkijos senosios literatūros katedra, adjunktas (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Historii Literatury Staropolskiej)

(377) Hab. dr. Magda Heydel, Jogailaičių universitetas (Krokuva), Literatūros antropologijos ir kultūros tyrimų katedra, adjunktas (Uniwersytet Jagielloński, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych); vyriausia leidinio „Przekładaniec” redaktorė (Redaktor naczelna pisma „Przekładaniec”); Podiplominių studijų literatūros vertėjams prie UNESCO katedros Jogailos universitete vadovė (Kierownik Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Literatury przy Katedrze UNESCO do badań nad Przekładem UJ).

(379) Prof. hab. dr Tadeusz Budrewicz, Pedagoginė akademija Krokuvoje, Lenkijos filologijos institutas, XIX a. Lenkijos literatūros katedra (Instytut Filologii Polskiej, Katedra Literatury Polskiej XIX wieku Akademia Pedagogiczna w Krakowie)

(393) Dr. Agnieszka Biedrzycka, Lenkijos Mokslų Akademijos Istorijos institutas, istorijos instituto padalinys Krokuvoje, Senosios Lenkijos centras (Instytut Historii PAN, Pracownia Krakowska Instytutu Historii Nauki PAN, Pracownia Staropolska)

(396) Dr. hab. Maciej Rak, Jogailaičių universitetas (Krokuva), Kalbos ir dialektologijos katedra (Uniwersytet Jagielloński, Katedra Historii Języka i Dialektologii)

(397) Mgr. Dorota Rak, Jogailaičių universitetas (Krokuva), Mokslinės informacijos ir bibliotekininkystės Institutas) (Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa)

(411) Prof. dr. hab. Marzena Woźniak-Łabieniec, Lodzės universitetas, Lenkijos XX ir XXI a. literatūros katedra (Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego)

(427) Dr. Katarzyna Korzeniewska, nepriklausoma tyrėja, istorikė, politologė, vertėja iš lietuvių kalbos, užsienio lietuvių premijos laureatė, t. p. 2014 metų mokslo premijos už mokslo patirties, pasiekimų sklaidą, mokslo ryšių tarp Lietuvos ir užsienio šalių plėtojimą, mokslinės patirties perdavimą ir kitus iškilius mokslinius pasiekimus laureatė (W 2014 r. otrzymała nagrodę przyznawaną przez Ministra Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej naukowcom mającym litewskie pochodzenie lub obywatelstwo, pracującym poza Litwą), gyvena Krokuvoje

(428) Dr. Kamil Pecela, Lietuvos kultūros centras (Pracownia Kultury Litwy), Lietuvos kultūros specializacijos Jogailaičių universiteto Krokuvoje Polonistikos fakultete absolventas, vertėjas iš lietuvių kalbos

(430) Dr. Małgorzata Sokalska Jogailaičių universitetas (Krokuva), Polonistikos fakultetas, Literatūrinės komparatyvistikos katedra adjunktas (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Komparatystyki Literackiej)

(446) Hab. dr. Mirosława Kozłowska, Ščecino universitetas, Polonistikos ir kultūros tyrimų institutas (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego)

(455) Hab. dr. Ewa Tierling-Śledź, Ščecino universitetas, Filologijos fakultetas, Polonistikos ir kultūros tyrimų institutas, XX a. Lenkijos literatūros tyrimų skyrius, adjunktas (Wydział Filologiczny, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Zakład Literatury Polskiej XX Uniwersytetu Szczecińskiego)

(467) Dr. Jakub Czernik, Jogailaičių universitetas (Krokuva), Polonistikos fakultetas, Literatūrinės komparavistikos katedra adjunktas (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Komparatystyki Literackiej)

(485) Prof. hab. dr. Hieronim Grala, Varšuvos universitetas, Varšuvos universitetas, „Artes Liberales” fakultetas (Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”)

(491) Myszkowski Krzysztof, (veikiausiai) žurnalo Kwartalnik Arstystyczny redaktorius

(493) Hab. dr. Magdalena Bogusławska, Varšuvos universitetas, Vakarų ir pietų slavų institutas, Slavų literatūrų ir kultūrų skyrius (Uniwersytet Warszawski, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Zakład Literatur i Kultur Słowiańskich)

(495) Hab. dr. Piotr Oczko, Jogailaičių universitetas (Krokuva), Polonistikos fakultetas, Humanitarinių studijų centras (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Centrum Studiów Humanistycznych)

(524) Prof., hab. dr. Lynn Lubamersky, Boise Valstybinio Universiteto (Boise State University, JAV) Istorijos departamentas

(527) Kamila Burchart, Polonistikos ir judaistikos studentė Jogailailaičių universitete Krokuvoje (puikiai mokanti lietuviškai)

(534) Prof. hab. dr. Renata Przybylska, Jogailaičių universitetas (Krokuva), Kalbos ir dialektologijos katedra, Polonistikos fakulteto dekanė (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Historii Języka i Dialektologii)

(546) Prof. hab. dr. Aleksander Fiut, Jogailaičių universitetas (Krokuva), Polonistikos fakultetas, XX a. Lenkijos literatūros istorijos katedros vedėjas (Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki, kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku)

(551) Dr. Klara Leszczyńska-Skowron (Lenkijos Mokslų Akademijos Literatūros tyrimų institutas, Apšvietos literatūros centras, adjunktas (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Literatury Oświecenia)

(552) Prof. hab dr. Bernadetta Kuczera-Chachulska (Kardinolo Stefano Wyszynskio Universitetas Varšuvoje, Humanitarinių mokslų fakultetas; t. p. Lenkijos Mokslų Akademijos Literatūros tyrimų institutas, Šiuolaikinės literatūros ir socialinės komunikacijos centras, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej)

(560) Dr. hab. Klaudia Socha, Jogailaičių universitetas (Krokuva), Polonistikos fakultetas, Leidybos ir pagalbinių mokslų katedra, adjunktas (Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki, Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych)

(635) Hab. dr. Jolanta Gwioździk, Katovicų Silezijos universitetas, Bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos institutas, Knygos istorijos ir bibliotekų fakultetas, (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Zakład Historii Książki i Bibliotek)

(688) Maja Pawlicka-Goryl, privatus asmuo, Jogailaičių universiteto, Polonistikos fakulteto absolventė, Lietuvos kultūros specializacija

(694) Mgr. Marek Świdrak, Jogailos universitetas (Krokuva), Istorijos fakultetas, Meno istorijos istorijos institutas, doktorantas (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki, doktorant)

(697) Dobromiła Księska, polonistikos studentė Jogailaičių universitete

(705) Kaja Szymańska, polonistikos absolventė Jogailaičių universitete

(713) Dr. Michał Pszczółkowski, Gdansko dailės akademija, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

(719) Prof. hab. dr. Jacek Tylicki, Mikalojaus Koperniko universitetas Torūnėje, meno ir kultūros istorijos katedra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Historii Sztuki i Kultury)

(723) Mgr. Daria Marchewka, Jogailaičių universitetas (Krokuva), Polonistikos fakultetas, sekretoriatas (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki)

(743) Aleksander Jędral, polonistikos studentas Jogailaičių universitete

(818) Beata Romanowicz, Nacionalinis muziejus Krokuvoje, kuratorius (Muzeum Narodowego w Krakowie)

(848) Prof. hab. dr Wojciech Ligęza, Jogailaičių universitetas (Krokuva), Polonistikos fakultetas, XX a. Lenkijos literatūros istorijos katedra (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku)

(878) Prof. dr. hab. Jarosław Nikodem, Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas, Istorijos fakultetas, Istorijos institutas, Viduramžių istorijos katedros vedėjas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej)

(880) Hab. dr. Dariusz Nowacki, Jogailaičių universitetas (Krokuva), Polonistikos fakultetas, Podiplominės literatūrinės-meno studijos (Rašytojų mokykla) [t. y. podiplominės studijos žmonėms, norintiems išmokti rašyti poeziją, prozą, esė ir pan.] (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Podyplomowe Studia Literacko-Artystyczne (Szkoła Pisarzy)

(882) Dr. Bartłomiej Gutowski, Kardinolo Stefano Wyszynskio Universitetas Varšuvoje, Meno istorijos institutas, Istorijos ir visuomenės mokslų mokslų fakultetas, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

(900) Dr. Dorota Głazek, Dailės Akademija katovicuose, hum. mokslų daktaro laipsnį turinti vyresnioji dėstytoja (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, starszy wykładowca posiadający stopień doktora)

(905) Hab. dr. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Kardinolo Stefano Wyszynskio Universitetas Varšuvoje, Meno istorijos institutas, Istorijos ir visuomenės mokslų mokslų fakultetas, Šiuolaikinio meno skyriuje, adjunktas (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Historii Sztuki Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, adiunkt w Zakładzie Sztuki Współczesnej)

(918) Anna Saratowicz-Dudyńska, Varšuvos karališkosios pilies ̶ Muziejaus Sidabro, laikrodžių ir juvelyrikos rinkinio saugotoja, straipsnių auksakalystės, juvelirykis ir kt. temomis autorė (Zamek Królewski w Warszawie, kustosz działu sreber, zegarów i biżuterii, autorka publikacji na temat brązów złoconych, złotnictwa i jubilerstwa)

(933) dr. Aneta Borowik, Silezijos universitetas Katovicuose, meno istorijos fakultetas, adjunktas (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Historii Sztuki)

(944) Dr. hab. Roman Dąbrowski Jogailos universitetas (Krokuva), Polonistikos fakultetas, Apšvietos ir Romantizmo literatūros istorijos katedra (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu)

(956) Edwin Prajsner, polonistikos studentas Jogailaičių universitete

(975) Hab. dr. Barbara Maria Ochendowska-Grzelak, Mikalojaus Koperniko universitetas Torūnėje, Restauravimo katedra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Konserwatorstwa)

(979) Hab. dr. Aneta Załazińska, Jogailaičių universitetas (Krokuva), Polonistikos fakultetas, Komunikacijos teorijos katedra (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Teorii Komunikacji)

(980) Prof. hab. dr Ewa Kołodziejek, Jogailaičių universitetas (Krokuva), Polonistikos fakultetas, Kultūrinės lingvistikos ir sociolingvistikos katedra; t. p. Ščecino universiteto, Polonistikos ir kultūrologijos instituto Etnolingvistikos ir kalbos kultūros fakulteto vadovė bei Telefoninių ir internetinių kalbos patarimų banko vadovė (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki; kierownik Zakładu Etnolingwistyki i Kultury Języka w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kierownikiem Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej US)

(983) Grażyna Dreścik Fotografijos istorijos muziejus (Krokuva), Inventorių skyrius, kultūros paveldo objekto valdytojas (Muzeum Historii Fotografii, Dział inwentarzy, Kustosz)

(998) Dr. Małgorzata Furgała Kardinolo Stefano Wyszynskio Universitetas Varšuvoje, Humanitarinių mokslų fakultetas, Literatūros ir lenkų kalbos mokymo metodikos katedra, adjunktas; (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk humanistycznych, Katedra Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego)

(1,030) Dr. hab. Dariusz Śnieżko, Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Lenkijos filologijos institutas (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Polskiej)

(1,063) Prof. hab. dr. Kałamajska-Saeed Maria Lenkijos Mokslų Akademijos Meno institutas, mokslo darbuotoja, meno istorikė (Instytut Sztuki PAN, pracownik naukowy, historyk sztuki)

(1,064) Prof. hab. dr. Andrzej Romanowski, Jogailaičių unieversiteto Polonistikos fakulteto Paribių literatūrinės kultūros katedros vadovas (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Kultury Literackiej Pogranicza)

(1,145) Dr. Justyna Sprutta, Kardinolo Stefano Višinskio universitetas varšuvoje, Istorijos ir visuomenės mokslų fakultetas, Meno istorijos institutas (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Historii Sztuki)

(1,175) Prof. hab. dr. Marceli Kosman, Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas, Politinės kultūros fakultetas, dėstytojas emeritas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Kultury Politycznej, emerytowany wykładowca)

(1,177) Dr. hab. Iwona Węgrzyn, Jogailaičių universitetas (Krokuva), Polonistikos fakultetas, Paribių literatūrinės kultūros katedra, adjunktas (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki)

(1,202) Prof. hab. dr. Aleksandra Lipińska, Miuncheno Ludwig Maximilian universitetas, Istorijos ir meno mokslų fakultetas, Meno istorijos institutas, (Professorin für Kunstgeschichte der Frühen Neuzeit am Institut für Kunstgeschichte der Die Ludwig-Maximilians-Universität, München, Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften)

(1,241) Czerska Tatiana Ščecino universitetas, Polonistikos ir kultotyros institutas, XX a. Lenkijos literatūros fakultetas, adjunktė (Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa, Zakład Literatury Polskiej XX wieku)

(1,368) Mgr. Bogusław Małusecki Valstybinis archyvas Katovicuose (Archiwum Państwowe w Katowicach)

(1,623) Prof. hab.dr. Herrad Spilling, Tiubingeno universitetas, Filosofijos fakultetas, Istorijos seminaras, profesorė emeritė (Die Eberhard Karls Universität Tübingen, Philosophische Fakultät, Historisches Seminar)

(1,630) Magda Ławicka, Architektūros muziejus Vroclave, kultūros paveldo objekto valdytoja (Muzeum Architektury w Wrocławie, kustosz)

(2,041) Dr. Przemysław Deles, Varšuvos karališkoji pilis, Varšuvos karališkosios pilies istorinių tyrimų centras (Zamek Królewski w Warszawie, Ośrodek Badań Historycznych Zamku Królewskiego w Warszawie)

(2,548) Dr. Wiesna Mond- Kozłowska, Rudolfo fon Labano judesio ir šokio instituto Londone, choreografė ir šokio tyrėja, Čiurlionio kūrybos tyrinėtoja (choreografka i badaczka tańca Instytutu Tańca i Ruchu Rudolfa Labana w Londynie)

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video