Visuomenininkai prašo UNESCO padėti sustabdyti Misionierių ansamblio ir Vilniaus senamiesčio darkymą ATNAUJINTA

Visuomenininkai prašo UNESCO padėti sustabdyti Misionierių ansamblio ir Vilniaus senamiesčio darkymą ATNAUJINTA

Visuomeninių organizacijų atstovai kreipėsi į UNESCO Pasaulio paveldo komitetą, prašydami padėti sustabdyti pasaulinės reikšmės kultūros paveldo vertybių naikinimą – skubos tvarka inicijuoti misiją, kuriai būtų pavesta patikrinti Vilniaus istorinio centro būklę ir imtis atitinkamų veiksmų. Iliustracija – Misionierių ansamblio užstatymo maketas, kuriame raudonai pažymėti būsimų daugiabučių tūriai.

Prašymas Pasaulio paveldo komitetui pasirašytas praėjus mėnesiui nuo tada, kai akcijoje prie statybviete paversto Misionierių ansamblio dalyvavę piliečiai kreipėsi į kultūros ministrę Lianą Ruokytę-Jonsson ir Seimo Kultūros komiteto pirmininką Ramūną Karbauskį, reikalaudami Kultūros paveldo departamento vadovybės ir tarnautojų atsakomybės, prašydami nedelsiant užkardyti paveldo naikinimą bei informuodami, kad per mėnesį nesulaukę konkrečių veiksmų kreipsis į UNESCO Pasaulio paveldo komitetą.

Kreipimasis išsiųstas adresatui 2017 m. gegužės 24 d. Lietuvišką tekstą skelbiame žemiau, o čia rasite vaizdinę medziagą ir vertimą: 2017 05 22 Vilnius Missionary Complex UNESCO_ENGLISH translation_vF

*******
UNESCO Pasaulio paveldo komitetui

KREIPIMASIS DĖL SKUBIOS PAGALBOS STABDANT UNESCO SAUGOMOS PASAULIO PAVELDO VIETOVĖS – VILNIAUS ISTORINIO CENTRO IŠSKIRTINĖS VISUOTINĖS VERTĖS NAIKINIMĄ

Kreipiamės į Jus prašydami imtis skubių priemonių dėl UNESCO saugomoje pasaulio paveldo vietovėje – Vilniaus istoriniame centre – vykdomų didelės apimties naujų statybų, kurios, mūsų įsitikinimu, naikina šios vertybės išskirtinę visuotinę vertę.

1992-03-31 Lietuvos Respublika ratifikavo Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvenciją (World Heritage Convention). Šiandien į Pasaulio paveldo sąrašą (World Heritage List) yra įtrauktos keturios Lietuvos pasaulio paveldo vertybės, viena iš jų – Vilniaus istorinis centras (Vilnius Historic Centre), įrašytas 1994 metais (sprendimo reg. Nr. 541 / no. 541) kaip atitinkantis (ii) ir (iv) kriterijus. 2014 m. Pasaulio paveldo komitetas patvirtino jo išskirtinę visuotinę vertę (Outstanding Universal Value).

Atsakinga už Vilniaus istorinio centro apsaugą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo paskirta Kultūros ministerija. 1995–1996 m. parengta Vilniaus senamiesčio atgaivinimo strategija (Vilnius Old Town Revitalisation Strategy), o 1998 m. įsteigta Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (Vilnius Old Town Reniewal Agency: www.vsaa.lt). 2013 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministras sudarė Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo ir tausojamojo naudojimo priežiūros komisiją (toliau – Priežiūros komisija). Deja, nurodytos institucijos nėra pajėgios užtikrinti Vilniaus senamiesčio išsaugojimą.

Tarptautiniai ir vietos ekspertai ne kartą nurodė, kad Vilniaus istorinis centras saugomas nepakankamai. 2005 m. dėl nepatenkinamos apsaugos įspėjo Pasaulio paveldo komitetas, o 2010 m. Valstybinė kultūros paveldo komisija konstatavo, kad per 15 metų įvyko pernelyg dideli Vilniaus istorinio centro pokyčiai. 2012 m. Pasaulio paveldo komitetas paragino pabaigti dar 2008 m. pradėtą rengti specialųjį planą, nustatant ar papildant Vilniaus senamiesčio paveldo apsaugos reikalavimus, konkrečių tvarkymo priemonių sistemą ir pan. Deja, šios problemos ir šiandien vis dar nesprendžiamos, o Vilniaus istoriniame centre vis intensyviau vykdomos didelės apimties naujos statybos.

Šiuo metu didžiulė grėsmė iškilo vienam iš svarbiausių ir gražiausių Vilniaus senamiesčio kultūros paminklų – buvusiam Vilniaus misionierių vienuolyno ir Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčios ansambliui (toliau – Misionierių ansamblis), kurio svarba pabrėžta ir Vilniaus istorinio centro įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą nominacinėje byloje, nurodant, kad istorijos požiūriu pagrindiniai Vilniaus senamiesčio pastatai bei jų kompleksai priklauso šešioms didelėms grupėms, iš kurių viena yra barokinės Vizitiečių – Misionierių bažnyčios.

2017 metų pradžioje nuostabią Vilniaus senamiesčio panoramą formuojančiame Misionierių ansamblyje pradėtas įgyvendinti modernių daugiabučių namų statybos projektas (plotas – apie 9,500 m²), negrįžtamai keičiantis istorinį kraštovaizdį. Kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui ir Vilniaus m. savivaldybei priėmus ydingus sprendimus vientisa griežto apsaugos režimo Misionierių ansamblio teritorija buvo suskaldyta į du atskirus sklypus, pakeisti apsaugos reglamentai, panaikinta apsaugos zona ir sudaryta galimybė buvusio vienuolyno sodo vietoje, nukasus istorinį senamiesčio reljefą pradėti statyti penkis daugiabučius namus su 122 vietų požeminiais garažais. Norime pabrėžti, kad šis privačių investuotojų vystomas projektas nebuvo pristatytas visuomenei, apeinant viešo svarstymo procedūras. Su projektu iš esmės nebuvo supažindinta ir aukščiau paminėta Vilniaus istorinio centro Priežiūros komisija.

Apgailestaujame, tačiau Lietuvos ICOMOS Nacionalinis komitetas taip pat padėjo vystyti Misionierių ansambliui pražūtingą projektą: trys akivaizdžiai suinteresuoti šio komiteto nariai privačiai parengė šį projektą pateisinantį „Vertinimą dėl galimo poveikio Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinei visuotinei vertei”, kurį apmokėjo statybų vystytojas. Išskirtinio kultūros paveldo objekto apsauga nepasirūpino ir Vilniaus senamiesčio vietos valdytojas (site manager).

Atkreipiame dėmesį, kad aukščiausias valstybės kultūros paveldo ekspertas – Valstybinė kultūros paveldo komisija – dar 2016 m. nepritarė daugiabučių gyvenamųjų namų su požemine automobilių stovėjimo aikštele statybos Misionierių ansamblyje projektiniams pasiūlymams. Ši komisija konstatavo, kad projektiniai sprendiniai gali neigiamai paveikti senamiesčio panoramas bei siluetus, numatytas užstatymo tankumas padarytų žalingą įtaką vietos charakteriui. Be to, komisija įspėjo, kad projekto įgyvendinimas gali pakenkti Vilniaus istorinio centro išskirtinei visuotinei vertei ir autentiškumui. Šiai nuomonei pritarė ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas.

Pažymėtina, kad statybas Misionierių ansamblyje įteisinęs Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pripažino savo klaidas išvadoje (jos citatos pateiktos čia, – red. past.), kurią pateikė vidinį tyrimą atlikusi komisija, nurodžiusi daugybę pažeidimų, tarp jų ir tai, kad ansamblio suskaldymas sudarė sąlygas žaloti kultūros paveldo vertybes. Dar daugiau, reaguodami į visuomenės susidomėjimą atsakingi pareigūnai prisipažino, jog kultūros paveldo požiūriu nusikalstamų sprendimų priėmimą nulėmė politikai, galimai tenkinę privačius suinteresuotų asmenų interesus. Ypač gėdinga šios istorijos detalė – Vilniaus m. apylinkės teismo baudžiamajame įsakyme užfiksuotas faktas, kad asmuo, atstovavęs statytojų interesams, siūlė ir davė Kultūros paveldo departamento Vilniaus padalinio vedėjui kyšį už tai, kad jis arba jo pavaldinys pritartų Misionierių ansamblio specialiojo plano projektui, tenkinančiam verslininkų norus pastatyti kuo didesnės kvadratūros pastatą.

Visuomenė, sunerimusi dėl Vilniaus senamiesčio likimo ir siekianti išsaugoti jo išskirtinį kraštovaizdį, ne kartą kreipėsi į valstybės ir savivaldos institucijas, organizavo piketus bei prašė stabdyti Misionierių ansamblyje vykstančias statybas, tačiau jos toliau vyksta nepaisant nei visuomenės protestų, nei Valstybinės kultūros paveldo komisijos nepritarimo, nei neigiamos Kultūros paveldo departamento vidinio patikrinimo išvados, nei šiuo metu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atliekamo tyrimo dėl statybų leidimo teisėtumo.

Būdami įsitikinę, kad Misionierių ansambliui ir Vilniaus istoriniam centrui iškilo neeilinė grėsmė, o vietos valdžios institucijos yra nepajėgios užkardyti paveldo vertybėms daromą akivaizdžią žalą, vadovaudamiesi Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos Įgyvendinimo gairių (The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention) 172 punktu informuojame Jus apie šią problemą ir prašome padėti sustabdyti pasaulinės reikšmės kultūros paveldo vertybių naikinimą – skubos tvarka inicijuoti misiją, kuriai būtų pavesta patikrinti Vilniaus istorinio centro būklę in situ ir imtis atitinkamų veiksmų.

Pagarbiai,

Asta Baškauskaitė, Senamiesčio seniūnaitė, Senamiesčio seniūnaičių sueigos pirmininkė, Vilniaus istorinio centro išskirtinės vertės išsaugojimo ir tausojamojo naudojimo priežiūros komisijos narė

Genė Valeinienė, Senamiesčio bendruomenės asociacijos valdybos narė

Sakalas Gorodeckis, Vilniaus bendruomenių asociacijos pirmininkas

Danutė Jokubėnienė, Visuomeninės organizacijos Žvėryno bendruomenė valdybos pirmininkė

Živilė Cibutavičienė, Rasų kolonijos bendruomenės (asociacijos) pirmininkė

Lina Leparskienė ir Rasa Kalinauskaitė, Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio narės

9 komentarai

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

9 Komentarai

 • Neringa
  2017-07-04, 21:49

  Aš prieš statybas misonierių komplekse

  ATSAKYTI
 • Ieva
  2017-06-20, 23:30

  Aš esu prieš istorinio paveldo naikinimą.

  ATSAKYTI
 • Vilija
  2017-06-07, 10:45

  Ačiū iniciatyvos organizatoriams.

  ATSAKYTI
 • Jūratė
  2017-06-01, 11:43

  Be abejo,reikia sustabdyti paveldo niokojimą.Jau pakankamai Vilniuj istoriniam pridaryta žalos.Vilnius yra svarbus pasauliui būtent istorinėm vertybėm.Neįsivaizduojama,kaip iki tokio barbariškumo prieita,kad reikia nuolat ginti Vilnių nuo komercijos gruobuonių.

  ATSAKYTI
 • Ruta
  2017-05-30, 11:07

  PRITARIU , ir prašau padėti sustabdyti pasaulinės reikšmės kultūros paveldo vertybių naikinimą – skubos tvarka inicijuoti misiją, kuriai būtų pavesta patikrinti Vilniaus istorinio centro būklę in situ ir imtis atitinkamų veiksmų.

  ATSAKYTI

Naujausi įrašai

Video