Visuomeninės organizacijos prašo pratęsti neadekvačiai trumpą terminą susipažinti su Vilniaus senamiesčio specialiojo plano projektu

Visuomeninės organizacijos prašo pratęsti neadekvačiai trumpą terminą susipažinti su Vilniaus senamiesčio specialiojo plano projektu

Kultūros paveldo departamentas pateikė visuomenei kalėdinę dovaną: skyrė vos 10 darbo dienų – ir būtent švenčių laikotarpiu – susipažinti su beveik 10 metų rengtu Vilniaus senamiesčio specialiojo plano projektu. Reaguodami į šį akibrokštą, visuomeninių organizacijų atstovai pateikė skundą dėl pernelyg trumpo termino ir paprašė užtikrinti, kad visuomenei būtų suteikta pakankamai laiko susipažinti su projektu ir pateikti pasiūlymus. Skelbiame tekstą.

*******
Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui
Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui
Lietuvos Respublikos kultūros ministrei Lianai Ruokytei-Jonsson
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorei Dianai Varnaitei

Lietuvos Respublikos Seimo komitetams ir parlamentinėms grupėms:
Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetui
Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui
Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijai
Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui
Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetui
Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui
Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetui

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei
Valstybinei kultūros paveldo komisijai
Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai
Vilniaus miesto savivaldybės tarybai
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui
Vilniaus miesto merui Remigijui Šimašiui

Skundas
dėl Kultūros paveldo departamento prie LR KM nustatyto pernelyg trumpo termino visuomenei susipažinti su parengtu Vilniaus senamiesčio specialiuoju planu ir prašymas užtikrinti, kad visuomenei būtų suteikta pakankamai laiko susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus

Vilnius, 2017 m. gruodžio 20 d.

Kultūros paveldo departamento interneto svetainėje 2017 m. gruodžio 19 d. paskelbta informacija apie parengtą kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, kodas iki 2005 m. balandžio 19 d. – U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – tvarkymo plano sprendinius.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumento projektu ir teikti pasiūlymus visuomenei numatytas terminas – 10 darbo dienų, ir, matyt, sąmoningai ir tikslingai parinktas procedūrai atlikti sudėtingas šventinis laikotarpis.

Vertindami išskirtinį Vilniaus senamiesčio statusą bei atsižvelgdami į didelę šio dokumento apimtį, sudėtingumą ir ypatingą svarbą Vilniaus gyventojams ir visos valstybės piliečiams, manome, kad 10 darbo dienų terminas yra nepriimtinai trumpas kultūros paveldo apsauga suinteresuotai ir besidominčiai visuomenei visaverčiai dalyvauti šiame planavimo procese.

Pagal Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 41.2. punktą susipažinti su parengtu, pakeistu ar pakoreguotu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu ar pakoreguotu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo jo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu skiriamas terminas negali būti trumpesnis už 10 darbo dienų, tačiau visada gali būti ilgesnis.

Pažymime, kad:

1. Jau beveik prieš 10 metų Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencijos) šalių (valstybių Konvencijos narių) susitikimas 2008 m. birželio 11-13 d. sprendimu III/6d „Lietuvos atitiktis jos įsipareigojimams pagal Konvenciją“ nustatė, kad: (b) šie toliau nurodyti bendrieji Lietuvos teisinės sistemos ypatumai neatitinka Konvencijos 6 straipsnio nuostatų: (i) nėra aiškaus reikalavimo informuoti visuomenę tinkamu, savalaikiu ir veiksmingu būdu (6 straipsnio 2 dalis), (ii) nustatytas fiksuotas dešimties darbo dienų laikotarpis dokumentacijai peržiūrėti bei pastaboms pateikti (6 straipsnio 3 dalis) ir rekomendavo Lietuvos Respublikos Vyriausybei imtis būtinų įstatyminių, kontrolės, administracinių ir kitų priemonių užtikrinant, kad: (a) būtų nustatytas aiškus reikalavimas tinkamu, savalaikiu ir veiksmingu būdu informuoti visuomenę apie sprendimų priėmimo procesus, kurie nurodyti 6 straipsnio, (b) būtų nustatyti pagrįsti terminai skirtingiems visuomenės dalyvavimo etapams, atsižvelgiant į sprendimų priėmimo etapą, taip pat siūlomos veiklos pobūdį, mastą bei sudėtingumą; (e) būtų nustatytas aiškus ryšys tarp laikotarpio (-ių), skirto (-ų) visuomenei informuoti apie konkretų sprendimą, ir šio sprendimo teksto, drauge su sprendimą pagrindžiančiomis motyvacijomis bei sumetimais, prieinamumo užtikrinimą, neperžengiant terminų, kuomet galima pradėti peržiūros procedūras pagal Konvencijos 9 straipsnio 2 dalį, (g) visuomenė atitinkamai galėtų dalyvautų rengiant visus su aplinka susijusius planus bei programas.

2. Tiek Orhuso konvencija, tiek Europos teisė dėl visuomenės dalyvavimo įtvirtina nuostatas, kad visuomenės galimybių dalyvauti ir teikti siūlymus trukmė privalo būti tiesiogiai susieta su viešinamo projekto pobūdžiu, mastu ir sudėtingumu.

3. 2015 m. lapkričio 5 d. Kultūros paveldo departamentas pradėjo viešinti tuomet parengtą Vilniaus senamiesčio specialiojo tvarkymo plano projektą, taip pat nustatydamas 10 darbo dienų terminą, tačiau visuomenei protestuojant, šis terminas buvo pratęstas iki 2016 m. vasario 1 d., o vien projekto pristatymas truko nuo 2015 m. lapkričio 24 d. iki 2016 m. sausio 12 d. kas savaitę pristatant atskiras projekto dalis.

4. Vilniaus senamiestis ir jo apsaugos zona užima didžiulę – per 2260 ha – teritoriją, todėl specialiojo plano projektui rengti prireikė beveik 10 metų (planavimo pradžia – 2008 m.).

5. Nuo 2015 m. lapkričio iki 2016 m. vasario vykusio viešinimo metu visuomenė pateikė per 600 pastabų ir pasiūlymų. Po to projektas tikslintas dar beveik dvejus metus, kas irgi įrodo, jog dabar visuomenei skirtas 10 dienų yra neįmanomai trumpas laikotarpis.

6. Kultūros paveldo departamentas paviešino tik dalį teritorijų planavimo dokumentą privalomai sudarančių dokumentų, tarp kitų nepateikė:

6.1. Bet kuriam koreguojamam teisės aktui privalomo lyginamojo varianto – abiejų projektų (2015 m. pabaigoje parengto ir 2017 m. pabaigoje parengto) palyginimas, todėl visuomenei reikia papildomai laiko įvertinti, kaip planavimo organizatorius – Kultūros paveldo departamentas – atsižvelgė į minėtus 600 siūlymų;

6.2. Esamos būklės analizės, nors per paskutinius dvejus metus Senamiesčio būklė labai pasikeitė, ypač padaugėjo naujų statybų, todėl pagrindu naudoti duomenys neatitinka faktinės situacijos;

6.3. Pasekmių aplinkai vertinimo ir sprendinių poveikio aplinkai vertinimo;

6.4. Poveikio kultūros paveldui vertinimo;

6.5. Poveikio pasaulio kultūros paveldui vertinimo;

6.6. Viešam eksponavimui pilnai atpausdintos geros kokybės raiška kartografinės medžiagos;

6.7. Atviros prieigos prie planavimo dokumento internetinės GIS versijos.

Vadovaudamiesi išdėstytu ir įvertindami tiek Vilniaus senamiesčio kaip pasaulio paveldo bei vienos didžiausių Lietuvos istorinių vertybių svarbą, tiek visuomenės konstitucines teises dalyvauti priimant sprendimus dėl reikšmingiausio nacionalinio paveldo, prašome institucijų, kurioms adresuotas mūsų skundas, pagal savo kompetenciją užtikrinti, kad:

I. Visuomenei susipažinti ir teikti siūlymus būtų nustatytas ne trumpesnis nei 30 darbo dienų terminas, kuris atitiktų 2015–2016 metais šiai procedūrai skirtą laikotarpį;

II. Visuomenei būtų pateiktas (paviešintas) visos sudėties ir apimties teritorijų planavimo dokumento – Vilniaus senamiesčio specialiojo tvarkymo plano – projektas;

III. Viešinimo data būtų pakeista iš dabar nustatytos 2017 m. guodžio 19 d. į tą dieną, kuomet Vilniaus senamiesčio specialusis tvarkymo planas bus paviešintas visa apimtimi;

IV. Organizuoti, vykdyti ir užtikrinti atvirą ir efektyvų šio plano sprendinių svarstymo viešinimą Vilniaus senamiesčio gyventojams ir suinteresuotiems asmenims;

V. Eksponuoti susipažinimui kokybiškai atspausdintą kartografinę medžiagą ir susijusius dokumentus, sudaryti sąlygas nagrinėti kartografinę medžiagą GIS aplikacijose internete.

Pagarbiai,

Asta Baškauskaitė,
Senamiesčio seniūnaitė, Senamiesčio seniūnaičių sueigos pirmininkė, Vilniaus istorinio centro išskirtinės vertės išsaugojimo ir tausojamojo naudojimo priežiūros komisijos narė

Sakalas Gorodeckis,
Vilniaus bendruomenių asociacijos pirmininkas, Užupio bendruomenės įgaliotas, Vilniaus istorinio centro išskirtinės vertės išsaugojimo ir tausojamojo naudojimo priežiūros komisijos narė

Danutė Jokubėnienė,
Visuomeninės organizacijos Žvėryno bendruomenė valdybos pirmininkė, Vilniaus istorinio centro išskirtinės vertės išsaugojimo ir tausojamojo naudojimo priežiūros komisijos narė

Rasa Kalinauskaitė,
asociacijos Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio valdybos pirmininko pavaduotoja

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video