Vilniaus m. savivaldybė atsisakė pateikti informaciją apie posėdį, kuriame priimti sprendimai dėl Jokūbo ligoninės, nes tai esą asmens duomenys

Vilniaus m. savivaldybė atsisakė pateikti informaciją apie posėdį, kuriame priimti sprendimai dėl Jokūbo ligoninės, nes tai esą asmens duomenys

Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia toliau traukia anomalijas – viešiname raštą, kuris savo žanro kategorijoje yra ne mažiau įdomus už 50 000 eurų dydžio ieškinį. Iliustracijai panaudota Mariaus Matulevičiaus nuotrauka.

Štai eksponatas – Vilniaus m. savivaldybės atsisakymas pateikti informaciją apie Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdį, kuriame buvo priimtas sprendimas patikslinti Jokūbo ligoninės vertingąsias savybes, nes tai esą dviejų šios tarybos narių – Irenos Kliobavičiūtės ir Roberto Zilinsko – asmens duomenys:

:

Ar tikrai Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis prašė asmens duomenų?

Čia pilnas prašymo, rugpjūčio 16 d. išsiųsto Vilniaus m. savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriui, tekstas, papildytas aktyviomis nuorodomis į minimus dokumentus:

Asociacija „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“ (toliau – Asociacija) prašo paaiškinti, ar Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – taryba) nariai Irena Kliobavičiūtė ir Robertas Zilinskas dalyvavo priimant sprendimus svarstant Šv. Jokūbo ligoninės komplekso vertingų savybių pakeitimą. Atkreipiame dėmesį, jog Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2017 m. birželio 15 d. akte ir viešai prieinamame 2017 m. birželio 9 d. posėdžio protokole šie asmenys įvardinti, kaip dalyvavę svarstymuose ir priėmę nurodytuose dokumentuose įvardintus sprendimus (https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/kulturos-paveldo-apsauga/vilniaus-miesto-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-taryba/.

Paaiškiname, kad Asociacija jau kreipėsi į atsakingas institucijas dėl galimai neskaidrių miestų planavimo tendencijų (https://lietuvos.link/del-pavojingos-neskaidraus-miestu-planavimo-tendencijos-pavyzdzio-vilniaus-sv-jokubo-ligonines-pastatu-komplekso-pletros-bei-korupcijos-rizikos-vilniaus-miesto-savivaldybes-vykdomoje-terito/). 2018-08-16 paviešinus šį kreipimąsi, I. Kliobavičiūtė socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Miesto planavimo diskusijos“ viešai pareiškė, kad: „Per 2017-06-15 dienos posėdi nusisalinau nuo dvieju klausimu- 4-to ir 5-to aptarimo. Turiu liudininku ir ne tarybos nariu, nes su 3-cio klausimo teikeju isejau gerti kavos (tad net patalpoje nelikau). Kadangi buvau isejusi, tai informacijos ar kiti nariai salinosi neturiu“ (I. Kliobavičiūtės komentarų kopijos paskelbtos čia, – red. past.). Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad viešai skelbiami tik tarybų protokolų išrašai, kuriuose yra ne visa informacija. Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti pilną 2017 m. birželio 9 d. tarybos posėdžio protokolą ir I. Kliobavičiūtės bei kitų narių nusišalinimo (jei tokių atvejų buvo daugiau) faktą įrodančius dokumentus. Tuo atveju, jei I. Kliobavičiūtė nusišalino, prašome paaiškinti, kodėl Vilniaus m. savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo tarybos 2017-06-15 vertinimo akte tarp 7 šios tarybos narių, kurie nutarė patikslinti Šv. Jokūbo ligoninės komplekso vertingąsias savybes, yra ir I. Kliobavičiūtės pavardė. Taip pat, jei pasitvirtintų nusišalinimo aplinkybės, prašytumėm patikslinti, ar buvo susidaręs pakankamas kvorumas tarybai priimti teisėtus sprendimus.

Pridedama:

Vilniaus m. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2017-06-15 aktas Nr. VI-RM-01/3, kopija: 2017 06 15 Vilniaus m Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas

Asociacijos vadovė Lina Leparskienė

Atsisakydama pateikti informaciją apie Jokūbo ligoninės komplekso vertingųjų savybių patikslinimą, savivaldybė tuo pačiu atsisakė išsklaidyti abejones dėl šio proceso skaidrumo, nes šiuo atveju kylantis klausimas yra toks: ar dalyvaudami priimant sprendimus dėl Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nariai I. Kliobavičiūtė ir R. Zilinskas nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų, nes tuo pat metu buvo tiesiogiai susiję su to paties komplekso teritorijoje vystomu plėtros projektu – statybomis suinteresuotų bendrovių užsakymu patys ir/ar jų bendradarbiai bei partneriai iš UAB „Senojo miesto architektai“ atliko tyrimus ir rengė teritorijų planavimo dokumentus (konkrečiau išdėstyta čia).

Šis informacijos įslaptinimo atvejis įdomus ir tuo, kad Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nariams, bent jau sprendžiant iš savivaldybės viešai paskelbtų dokumentų, yra mokamas atlygis iš savivaldybės biudžeto. Taigi, savivaldybė įslaptino ne šiaip kokios nors privačios kontoros reikalus, bet mokesčių mokėtojų apmokamos tarybos darbą.

Taip pat įdomu tai, kad Vilniaus m. savivaldybė jau ne pirmą nesuteikia informacijos apie Jokūbo ligoninės vertingųjų savybių pakeitimą. 2018 m. kovo 16 d. nusiuntėme savivaldybei kelis klausimus, tarp jų ir tokį: „kodėl, kokiu pagrindu, kokiais tyrimais remiantis buvo persvarstytos ir pakeistos Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingosios savybės, Vilniaus m. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai priimant 2017-06-15 aktą Nr. VI-RM-01/3? Prašytume pateikti skaitmenines tyrimų medžiagos kopijas.“

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis “atsakė” po dviejų mėnesių, štai tokiu raštu, kuriame į šį klausimą neatsakyta: 2018 05 14 gautas Vilniaus m savivaldybės atsakymas į 2018 03 16 klausmus Elektroninio dokumento nuorašas.

Susiję:
Dėl pavojingos neskaidraus miestų planavimo tendencijos pavyzdžio – Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso plėtros bei korupcijos rizikos Vilniaus miesto savivaldybės vykdomoje teritorijų planavimo ir paveldo apsaugos veikloje PAPILDYTA

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video