Viešas kreipimasis į LRT tarybą dėl žurnalisto E. Jakilaičio verslo interesų, ryšių su lobistais ir visuomeninės televizijos eterio naudojimo privatiems tikslams

Viešas kreipimasis į LRT tarybą dėl žurnalisto E. Jakilaičio verslo interesų, ryšių su lobistais ir visuomeninės televizijos eterio naudojimo privatiems tikslams

Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio nariai Joana Noreikaitė, dr. Rūta Čapaitė ir Dainius Labeckis paskelbė viešą kreipimąsi į LRT tarybą ir Seimo narius, pateikdami informaciją apie įtakingiausiu Lietuvos žurnalistu laikomo, kelias laidas bei projektus LRT vedančio E. Jakilaičio verslo interesus ir ryšius su lobistais, dirbančiais su E. Jakilaičiu tiesiogiai susijusiuose juridiniuose asmenyse, bei atvejus, kurie vertintini kaip LRT eterio naudojimas šių lobistų klientų ir kitų privačių asmenų interesų tenkinimui. Kreipimesi prašoma viešai atsakyti į pateiktus klausimus. Skelbiame tekstą.

*******
Originalas siunčiamas nebus

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybai:
taryba@lrs.lt; zygintas.peciulis@kf.vu.lt; lolita@ndg.lt; info@kn.lcn.lt; liudvikasg@yahoo.com; vitasple@gmail.com; savickogalerija@gmail.com; giedre.lastauskiene@ajvk.lt; dkutraite@gmail.com; vilija.targamadze@gmail.com; andrius.puksas@gmail.com; dabein@mruni.lt

Lietuvos Respublikos Seimo nariams: priim@lrs.lt

Joanos Noreikaitės, Rūtos Čapaitės, Dainiaus Labeckio – asociacijos Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis narių

KREIPIMASIS DĖL VISUOMENINĖS TELEVIZIJOS ETERIO NAUDOJIMO PRIVATIEMS TIKSLAMS

Lietuvos radijo ir televizijos įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, jog rengdamas ir skelbdamas laidas LRT turi vadovautis objektyvumo, demokratijos, nešališkumo principais, užtikrinti žodžio ir kūrybos laisvę, laidose turi atsispindėti įvairios pažiūros ir įsitikinimai, dalyvauti jose ir reikšti savo pažiūras turi teisę įvairių įsitikinimų žmonės. Laidose turi būti gerbiamas žmogaus orumas ir jo teisės, nenusižengiama moralės ir etikos principams. Visuomenės informavimo įstatymo 22 straipsnio 11 dalies 1 punkte numatyta, jog viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, skleisdami informaciją visuomenei, neturi iškraipyti teisingos, nešališkos informacijos bei nuomonių ir panaudoti tai savanaudiškiems tikslams. Viešoji informacija yra nesuderinama su žurnalistinėmis kampanijomis, rengiamomis pagal išankstinius nusistatymus ar tenkinant grupinius, politinius interesus. Visuomenės informavimo etikos kodekso (toliau – ir Kodeksas) 2 straipsnyje, be kita ko, įtvirtinta, jog viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai informacijos neturi laikyti nei savo nuosavybe, nei preke. Informacijos laisvė nesuderinama su viešosios informacijos pirkimu už pinigus ar kitokį atlygį. Kodekse numatyta, kad žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi būti laisvi ir nepriklausomi (22 straipsnis); vykdydami savo profesinę veiklą žurnalistai neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui (23 straipsnis); žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti turimos profesinės informacijos savo asmeniniams tikslams ir naudai (25 straipsnis), o reklamą pateikti nepažymėtą ir kaip nešališką informaciją ar kitaip ją slėpti yra draudžiama. Kodekso 29 straipsnyje įtvirtinta, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

Pastaraisiais mėnesiais viešojoje erdvėje pateikiama daug informacijos apie galimai neskaidrų Lietuvos radijo ir televizijos lėšų, skirtų iš valstybės biudžeto, naudojimą ir privačių interesų tenkinimą atrenkant laidas ir programas visuomeniniam eteriui bei transliuojant jas LRT. Lietuvos radijo ir televizijos įstatyme numatyta, jog LRT taryba yra aukščiausiasis organas, atstovaujantis visuomenės interesams. Be to, įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtinta, kad LRT taryba prižiūri, kaip įgyvendinami LRT uždaviniai ir laikomasi teisės aktuose transliuotojams keliamų reikalavimų. Vadovaujantis įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, viena iš LRT tarybos vykdomų funkcijų yra LRT programų valstybinės strategijos formavimas, mastų, struktūros bei programos sudėčių ir pakeitimų tvirtinimas. 

Toliau pateikiame susistemintą informaciją iš viešosios erdvės ir prašome LRT tarybą mums, visuomenės nariams, atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Kadangi visuomenė viešojoje erdvėje nagrinėja paaiškėjusias aplinkybes, verčiančias abejoti visuomeninio transliuotojo skaidrumu, esame įsitikinę, jog atsakymai į pateiktus klausimus turėtų būti pateikti viešai. 

Kartu kreipiamės į Seimo narius, kurie, vadovaujantis teisės aktais, vykdo parlamentinę LRT kontrolę, o šiuo metu Seime vykdomas LRT valdymo, finansinės bei ūkinės veiklos parlamentinis tyrimas. Esame įsitikinę, kad viešojoje erdvėje skelbiama informacija, leidžianti pagrįstai manyti, jog LRT eteris yra naudojamas privačių interesų tenkinimui, turėtų būti perduota ištirti kompetentingoms institucijoms. 

Įtakingiausiu Lietuvos žurnalistu, vedančiu keletą laidų ir projektų LRT, jau kelerius metus yra laikomas Edmundas Jakilaitis (http://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/37/117672/itakingiausiu-zurnalistu-isrinktas-e-jakilaitis-ivertinimo-nesureiksmina,https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuvos-itakingiausieji-2017-zurnalistai.d?id=75509337). Neseniai visuomenė sužinojo, jog E. Jakilaičio sutuoktinė, valstybės tarnautoja Rasa Jakilaitienė, turėdama pareigą deklaruoti savo ir sutuoktinio privačius interesus, to kelerius metus nedarė. R. Jakilaitienei galiausiai deklaravus interesus (http://vtek.lt/paieska/id001/paieska.php?dekl_jkodas=&dekl_vardas=rasa&dekl_pavarde=jakilaitien%C4%97&rasti=Surasti) paaiškėjo, jog LRT laidų vedėjas ir projektų autorius E. Jakilaitis yra verslininkas – ne vieno juridinio asmens akcininkas / dalininkas (UAB „Media 3“, UAB „TV Play“, VšĮ „Pilietinė medija“, UAB „TV Play content marketing“, UAB „Kaltanėnų svirnas“) bei vykdo individualią veiklą. Nurodyti juridiniai asmenys, kaip matyti iš viešosios erdvės, kelerius metus kuria įvairias laidas, transliuojamas per LRT: UAB „Media 3“ – laidą „Dėmesio centre“ (http://www.lrt.lt/televizija/laidos/5534/demesio-centre), UAB „TV Play“ – „Auksinis balsas“, „Lietuva gali“, „Lietuvos Tūkstantmečio vaikai ir kt. (https://lt.wikipedia.org/wiki/Tv_Play). Kokia veikla užsiima UAB „TV Play content marketing“ ir UAB „Kaltanėnų svirnas“, viešojoje erdvėje informacijos nėra. VšĮ „Pilietinė medija“ kūrė laidų ciklą „Mano miestas“, projektą Nacionalinė ekspedicija (http://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/37/160884/lrt-dokumentiniu-filmu-ciklas-mano-miestas-sekmingiausias-2016-uju-turizma-skatinantis-ziniasklaidos-projektas).

VšĮ „Pilietinė medija“ direktoriaus pareigas ilgą laiką, t. y. nuo pat įsteigimo 2014 m. gruodžio mėn. iki 2017 m. sausio mėn., ėjo Arnas Marcinkus (dokumentus pridedame). Viešoje internetinėje erdvėje galima rasti duomenų, patvirtinančių, kad šis asmuo taip pat yra ir UAB „Media 3“ vykdantysis prodiuseris bei vykdančiojo prodiuserio funkcijas atlieka (atliko) ne vienoje iš LRT transliuojamų programų (laidų), pvz.: „LRT ekonomikos forumas“, „Lietuva gali“, „Lietuva jūrinė valstybė“ (https://www.facebook.com/ELSA.MRU/posts/514785585280825). Kaip matyti iš fotografo Augusto Didžgalvio fotografijų, A. Marcinkus vykdydavo laidos LRT forumas, kurią vedė E. Jakilaitis, administratoriaus pareigas (https://www.facebook.com/didzgalvio/photos/a.631306497026047.1073741949.130078563815512/631306507026046/?type=3&theater). Be to, kaip minėta, A. Marcinkaus vadovaujama VšĮ „Pilietinė medija“ kūrė tokius didelius LRT projektus kaip „Nacionalinė ekspedicija“ ir Mano miestas.
Arnas Marcinkus nuo 2015 m. gegužės 20 d. yra įtrauktas į viešą Lobistų sąrašą (http://lobistai.lt/lobistai/39) ir veiklą vykdo UAB „VENTO NUOVO“ vardu. Viešuose šaltiniuose A. Marcinkus jau nuo 2014 metų pristatomas kaip lobistų kontoros „VENTO NUOVO“ lobistas, interesų atstovavimo ir santykių su valdžios institucijomis palaikymo veiklą vykdantis daugiau nei 5 metus, dirbęs su verslumą skatinančiais TV projektais ir bendradarbiaujantis su televizijos prodiuseriais (https://web.archive.org/web/20141108000843/http:/www.ventonuovo.lt/). Pagal Seimui pateiktų 2015 m. teisės aktų pasiūlymų skaičių UAB „VENTO NUOVO“ buvo absoliuti lyderė, pateikusi 55 teisės aktų projektus (http://www.transparency.lt/siekianciu-daryti-itaka-interesu-grupiu-desimteriopai-daugiau-nei-registruotu-lobistu/). Kaip matyti iš viešai prieinamų lobistų deklaracijų (http://lobistai.lt/deklaracijos/archyvas), šios bendrovės užsakovų tarpe – didelės įmonės, vykdančios alkoholio prekybos / platinimo veiklą (UAB „Bennet distributors“, UAB „Barbora“). UAB „VENTO NUOVO“ vykdo lobistinę veiklą tokiose srityse kaip farmacija, prekyba tabaku ir tabako gaminiais, azartiniai lošimai ir t. t.

Taigi, Arnas Marcinkus, būdamas lobistu, tuo pačiu eina įvairias pareigas su žurnalistu E. Jakilaičiu susijusiose įmonėse bei ilgą laiką dirba (ar dirbo) įvairių LRT radijo bei televizijos programų (laidų) rengimo srityje. A. Marcinkus ne tik vadovavo VšĮ „Pilietinė medija“ nuo šios įstaigos įkūrimo 2014 m., tačiau, kaip matyti iš viešos informacijos, realiai dirbo E. Jakilaičio bendrovių naudai (Juridinių asmenų registre pateiktuose dokumentuose bei viešojoje erdvėje nurodomas el. paštas ARNAS@TVPLAY.lt, A. Marcinkus pristatomas kaip „kompanijos “Media-3” vykdantysis prodiuseris: https://www.facebook.com/ELSA.MRU/posts/514785585280825). 

Analizuojant viešojoje erdvėje prieinamą informaciją matyti, kad įtakingiausias pastarųjų metų žurnalistas E. Jakilaitis, kurio bendrovėse dirba (arba ilgą laiką dirbo) lobistas A. Marcinkus, bent į dvi laidas kvietė žinomą advokatą Rolandą Valiūną, didžiausios advokatų kontoros Lietuvoje („Ellex Valiūnas ir partneriai”) partnerį. 2014 m. rugsėjo mėnesį R. Valiūnas dalyvavo E. Jakilaičio laidoje „Lietuva gali“, transliuotoje LRT (http://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/37/62917/lietuva-gali-didelis-verslas-gali-prasideti-ir-nuo-piestuko-ir-nuo-plytos) ir papasakojo savo sėkmingo verslo istoriją. Po 2016 m. Seimo rinkimų E. Jakilaitis į spalio 26 d. laidą „Dėmesio centre“ pakvietė du pašnekovus, kuriuos pristatė kaip „Verslo žinių“ vyriausiąjį redaktorių Rolandą Barysą ir Investuotojų forumo prezidentą Rolandą Valiūną. Laidoje pašnekovai ir E. Jakilaitis vertino bei kritikavo buriamos valdančiosios koalicijos, kurią formavo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, planus dėl reformų, susijusių su farmacija ir alkoholiu (http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/152505/r-valiunas-apie-naujai-isrinkta-seima-belieka-tiketi-kad-puodelis-pusiau-pilnas). Laida vyko nedalyvaujant asmenims, kurie būtų pristatę aptariamas reformas (LVŽS atstovas ar kt.), t. y. kitokia, nei neigiama pašnekovų ir laidos vedėjo nuomonė nebuvo išsakyta. E. Jakilaitis, laidoje neslėpęs neigiamo nusistatymo dėl planuojamų reformų, netgi nusistebėjo, kad derybose dėl valdančiosios koalicijos sudarymo kalbama apie vaistines, alkoholio ribojimą, o „ne apie tai, kas svarbiausia“. R. Valiūnas laidoje ne kartą kalbėjo apie farmacijos sritį, kurios interesus, manytina, atstovauja jo vadovaujama advokatų kontora. 

Kaip matyti iš UAB „VENTO NUOVO“, kurioje bent nuo 2014 m. dirba A. Marcinkus, deklaracijų (https://web.archive.org/web/20141108000843/http:/www.ventonuovo.lt/#block-4), ši bendrovė teikė paslaugas advokatų kontorai „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“ (šiuo metu – Advokatų kontora „Ellex Valiūnas ir partneriai”), kuriai vadovauja advokatas Rolandas Valiūnas. Suteiktos paslaugos, nurodytos deklaracijoje – „teisėkūros stebėsenos paslaugos ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas.“ Taigi, E. Jakilaitis LRT eteryje ne kartą kalbino savo laidų vykdančiojo prodiuserio, lobisto A. Marcinkaus kliento atstovą iš UAB „VENTO NUOVO“. Šios aplinkybės LRT žiūrovams nebuvo atskleistos. 

Maža to, LRT laidų vedėjas E. Jakilaitis nuolat bendradarbiauja ir su kitais lobistais. Kaip matyti iš VšĮ „Pilietinė medija“, įgyvendinančios E. Jakilaičio projektus LRT, dokumentų, A. Marcinkų viešosios įstaigos direktoriaus poste pakeitė Redita Vadeikė, kuri taip pat yra lobistė (registruota 2010 m. spalio 18 d.: www.lobistai.lt/lobistai/19). 2016 m. lapkričio 24 d. E. Jakilaitis kvietė atvykti į atvirą paskaitą Kauno technologijos universitete (https://www.facebook.com/edmundas.jakilaitis/posts/1335201709837199). Vienas iš paskaitos svečių – lobistas A. Romanovskis (www.lobistai.lt/lobistai/31). 

Taigi, juridiniuose asmenyse, tiesiogiai susijusiuose su E. Jakilaičiu, dirbo ir dirba lobistai, E. Jakilaitis į savo laidas kviečia šių lobistų klientus, tačiau tokios aplinkybės visuomenei nėra nurodomos. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, jog ne kartą yra pripažinta, kad E. Jakilaitis įvairiose visuomenės informavimo priemonėse skleidė paslėptą reklamą (įrankių „STIHL“, traktorių „Belarus“, automobilių „Škoda“: https://www.delfi.lt/verslas/medija/lrt-gavo-ispejima-uz-paslepta-reklama.d?id=66378162http://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/37/58969/taksi-licencijos-neturintis-e-jakilaitis-vesiu-nemokamaihttps://www.delfi.lt/verslas/medija/ejakilaiciui-skirta-dar-viena-bauda-uz-paslepta-reklama.d?id=36798333). Kai kurie atvejai, pvz., užfiksuotas žurnalisto Šarūno Černiausko, regis, liko neįvertinti (http://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/eteryje-apdergtas-ejakilaitis-paslepta-reklama-263610). Būdamas įtakingu žurnalistu ir verslininku E. Jakilaitis, be kita ko, dalyvauja įvairiuose pramoginiuose renginiuose kartu su kitais verslininkais, kurių prekės vėliau neteisėtai reklamuojamos LRT. Konkrečiu atveju teniso turnyre „Nida Jazz Tennis Cup“, kaip matyti, dalyvavo ir E. Jakilaitis, ir „Škodos“ atstovybės pardavimų skyriaus vadovas A. Morkūnas (https://sportas.lrytas.lt/-13120529711311987799-nidos-teniso-kortuose-d%C4%97l-nida-jazz-maratono-taur%C4%97s-kovojo-profesionalai-ir-m%C4%97g%C4%97jai-nuotraukos.htm), o vėliau LRT buvo bausta būtent už paslėptą „Škoda“ reklamą. 

Prielaidas, kad LRT žurnalistas ir verslininkas E. Jakilaitis naudojasi LRT eteriu savo privačių interesų tenkinimui, patvirtina ir kiti epizodai.

2016 m. vasario 29 d. laidoje „Dėmesio centre“ E. Jakilaitis kalbino savo buvusį darbdavį (https://www.delfi.lt/verslas/medija/e-jakilaitis-palieka-lietuvos-ryto-televizija.d?id=61485826) ir verslo partnerį (http://racas.lt/ejakilaitis-savo-misija-lrt-baigia-sansas-asiauruseviciui/) „Lietuvos ryto“ žiniasklaidos grupės vadovą Gedvydą Vainauską (http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/129286/g-vainauskas-stt-pastate-maciau-nelaimingus-zmones). E. Jakilaitis šių aplinkybių žiūrovams nenurodė. Laidoje G. Vainauskui buvo suteikta galimybė plačiai pasisakyti apie problemas su teisėsauga, o E. Jakilaitis uždavinėjo klausimus – jokios kritikos ar nepatogaus klausimo buvęs darbdavys nesulaukė. 

2017 metų gegužės 17 dieną LRT laidoje „Dėmesio centre“, kalbindamas Premjerą Saulių Skvernelį, E. Jakilaitis išsakė savo nuomonę dėl konflikto tarp valstybinės institucijos ir privataus verslo – UAB „Trastas“, akivaizdžiai palaikydamas šios bendrovės pusę ir tokiu būdu darydamas spaudimą valstybinei institucijai, neišduodančiai leidimo minėtai bendrovei: „Trakų mieste verslininko Dariaus Nedzinsko vystomas investicinis projektas perstatant autobusų stotį į prekybos centrą ir tą pačią autobusų stotį renovuojant ir t. t., irgi institucijos derina leidimus, ir vienoj vietoj atsiranda staiga kažkokie viešo intereso gynimai, skundimai ir t. t., ir tarsi valstybė apsigalvoja, o verslininkai jau pradėję daryti investicijas. Tai kas čia yra, kaip Jūs tai aiškinat? Čia gal kažkokia reketo forma? Korupcija tokiu būdu?“. E. Jakilaitis LRT žiūrovų neinformavo, kad aptariamą UAB „Trastas“ projektą vykdo E. Jakilaičio draugas architektas Justinas Žalys, su kurio šeima Jakilaičiai švenčia šventes, keliauja ir atostogauja (https://www.google.com/search?q=jakilaitis+justinas+%C5%BEalys&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUsKmZuZzZAhUGESwKHSxUCP4Q_AUICigB&biw=1366&bih=654#imgrc=Ppiafz-GWrfA1M). Kaip matyti iš viešos informacijos, UAB „Trastas“ interesai yra atstovaujami ir kitose LRT laidose (http://alkas.lt/2018/01/20/pilieciai-klausia-ar-lrt-tinkamai-atlieka-savo-misija/). 

Prielaidas, kad E. Jakilaitis pažeidžia Visuomenės informavimo įstatyme ir Visuomenės informavimo etikos kodekse įtvirtintas nuostatas dėl prievolės būti nešališkam, skaidriam ir nepriklausomam, sustiprina ir nepriklausomų ekspertų išvados. Nors viešai paskelbtoje informacijoje dėl 2017 m. spalio 20 d. nepriklausomų ekspertų išvados, pateiktos LRT tarybai, nurodoma, kad LRT politikos laidų kokybė atitinka visuomeninio transliuotojo statusą (https://www.delfi.lt/verslas/medija/ekspertai-lrt-politikos-laidu-kokybe-atitinka-visuomeninio-transliuotojo-statusa.d?id=76156903), iš tiesų minėtoje išvadoje nurodomi ir kritiški aspektai. Pvz., nepriklausomi ekspertai, tyrę LRT politines laidas „Dėmesio centre“, „Teisė žinoti“ ir „60 minučių“, pastebėjo neproporcingai didelį dėmesį kai kurioms temoms. „Kad ir kokia svarbi kova su alkoholizmu ar (buksuojanti) švietimo reforma, keistai atrodo šių temų gausa greta minimalaus dėmesio, rodomo šiemet dramatiškai priimtam Darbo kodeksui, ne mažiau politiškai įtemptai urėdijų reformai ir kitoms svarbioms reformoms.“ „Taip pat išskirtinis temos eskalavimas parlamentarams svarstant su ja susijusius įstatymų projektus gali – ypač ne visai nešališko eskalavimo atveju – daryti su visuomeninio transliuotojo misija nesuderinamą poveikį teisėkūros procesams.“ Vertinant E. Jakilaičio ryšius su lobistų kontora UAB „VENTO NUOVO“, atstovaujančia alkoholio, tabako ir farmacijos verslus, aplinkybė, kad šio žurnalisto ir verslininko laidose buvo itin dažnai aptariamos ir kritikuojamos Seimo valdančiosios daugumos vykdomos reformos (ypač – dėl alkoholio), atrodo itin dėsninga.
Be to, ekspertai atkreipė dėmesį ir į tai, kad, pvz., 2016 m. gruodžio 5 d. laidoje „Dėmesio centre“ vedėjas E. Jakilaitis buvo „akivaizdžiai šališkas“ parenkant laidos dalyvių skaičių (t. y. vienai pozicijų atstovaujančių atstovų buvo dvigubai daugiau, nei kitai) ir „iš pažiūros taip pat pritaria parlamentaro oponentams“ (t. y. palaikė vieną iš diskutuojančių pusių). Ekspertai nurodė, jog E. Jakilaičio laidoje „Dėmesio centre“ dažnai dalyvauja ne kokių nors sričių ekspertai, o kiti žurnalistai, ypač dažnai – R. Valatka ir V. Bruveris. Išvadoje pažymėta, kad „laidos, kuriose politines aktualijas aptarinėja išimtinai keli žurnalistai, atrodo kaip nesusipratimas“ ir, negana to, „dažnas tų pačių asmenų dalyvavimas laidose sudaro puikias sąlygas jų išankstinių nusistatymų promocijai visuomeninio transliuotojo eteryje“. 

Atsižvelgdami į išdėstytą viešai žinomą informaciją, prašome LRT tarybos atsakyti į keletą klausimų:

1. Ar LRT tarybai, iki E. Jakilaičio sutuoktinė R. Jakilaitienė papildė privačių interesų deklaraciją, buvo žinomi E. Jakilaičio privatūs interesai, susiję su jo dalyvavimu uždarųjų akcinių bendrovių „Media 3“, „Kaltanėnų svirnas“, „TV Play“, „TV Play content marketing“ ir VšĮ „Pilietinė medija“ veikla bei vykdoma individualia veikla?

2. Ar LRT taryba tyrė ir nagrinėjo, ar E. Jakilaičio turimi verslo interesai neįtakoja jo LRT vedamų laidų turinio?  Ar LRT tarybai yra žinoma, kokia veikla užsiima UAB „Kaltanėnų svirnas“ ir UAB „TV Play content marketing“?

3. Ar LRT tarybai buvo žinomi E. Jakilaičio ir lobisto Arno Marcinkaus ryšiai? Ar LRT taryba domėjosi ir užtikrino, kad visuomeninio transliuotojo eteris nebūtų naudojamas A. Marcinkaus ir bendrovės „Vento Nuovo“ klientų interesų tenkinimui?

4. Ar LRT taryba yra nustačiusi priemones, kurios užtikrintų, kad LRT eteris nebūtų naudojamas verslininkų, kurie kartu yra ir LRT laidų vedėjai, privačių interesų tenkinimui?

5. Ar LRT taryba nagrinėjo galimas E. Jakilaičio verslų sąsajas su asmenimis, kurių naudai buvo skleista paslėpta reklama?

Pridedami dokumentai:
VšĮ „Pilietinė Medija“ dokumentai ir Ekspertinė išvada apie LRT politinių laidų kokybę

Joana Noreikaitė, Rūta Čapaitė, Dainius Labeckis – asociacijos Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis nariai

1 komentaras

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

1 Komentaras

  • Anonimas
    2018-02-14, 13:57

    Oho, kiek info. Man jau tampa aišku, kodėl mūsų vietiniai žurnalistai nesikapsto visoje šioje istorijoje – nes jie yra lygiai tokie patys kuo kitus kaltina – propaguoja savus, taiko dvigubus standartus, arba paprasčiau – yra nesąžiningi.

    ATSAKYTI

Naujausi įrašai

Video