Restauratorių sąjunga: prie Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios planuojamo projekto konkurso sąlygose pateikta informacija yra nepilna ir klaidinanti

Restauratorių sąjunga: prie Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios planuojamo projekto konkurso sąlygose pateikta informacija yra nepilna ir klaidinanti

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga kreipėsi į Lietuvos architektų sąjungą ir UAB „Orkela”, vystančią projektą Šv. Jokūbo ligoninės pastatų teritorijoje, nurodydama, kad tarptautinio architektūrinio konkurso sąlygose pateikta informacija yra nepilna ir klaidinanti paveldosauginiu aspektu – skelbiame šį raštą, kurio kopija adresuota ir Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžiui.

(Iliustracija – apie 1896 m. Stanisław Filibert Fleury nuotrauka iš „Stanisław Filibert Fleury 1858-1915: fotografijos. Vilnius, 2007. Lietuvos fotografijos istorija – 3”, paskelbta Kultūros vertybių registre)

„Vilniaus Šv. Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčia yra ir turi likti dominuojanti šioje istorinėje Lukiškių priemiesčio dalyje, apimančioje ir nagrinėjamą sklypą. Teritorijos aukštesnės kokybės integracijai į miesto centrinės dalies audinį turi būti surasti šiuolaikiniai architektūriniai sprendimai, darniai derantys su istoriniu užstatymu. Tačiau naujai formuojami tūriai neturėtų tapti dominuojančia silueto dalimi, ko sunku tikėtis atsižvelgiant į konkurso sąlygose pateiktą programą, reikalaujančią suprojektuoti sklype tokio didelio ploto ir tūrio statinius. Be to, nepakankamas paveldosaugos reikalavimų pateikimas iš anksto užprogramuoja konfliktą bei analogiškas pasekmes, kaip ir anksčiau vykusio projektavimo proceso metu. Konkurso dalyviams yra būtina pateikti visų sąlygų, galinčių įtakoti architektūrinę kokybę, medžiagą. Paveldosauga yra viena iš sąlygų, kurios ignoravimas atves į sekantį akligatvį. Ar tuo esame suinteresuoti?”, – klausiama rašte.

Restauratorių sąjunga nurodo, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2018 m. gruodžio 4 d. posėdyje buvo patikslintos sklypo ir statinių vertingosios savybės ir prašo papildyti konkurso sąlygas šio posėdžio nutarimo sprendiniais (nutarimas paskelbtas čia: http://www.kpd.lt/news/3896/378/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-I-2018-12-04-posedziu-nutarimai/d,pagrindinis.html), primindama, kad verslininkų atstovai dalyvavo posėdyje, o konkurso sąlygas parengusi Lietuvos architektų sąjunga apie nutarimą buvo informuota Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio raštu „Dėl tarptautinio architektūrinio konkurso sąlygų”.

Taip pat Restauratorių sąjunga nurodo, kad konkurso sąlygose į pirmą vietą iškeltas sklypo detalusis planas, pagal kurį maksimalus leistinas aukštingumas yra 6-7 aukštai, akivaizdžiai prieštarauja Naujamiesčio vertingajai savybei – šioje teritorijos dalyje vyraujantis aukštingumas yra 3-5 aukštai su pastoge, todėl planuojant 6-7 aukštų užstatymą ši Naujamiesčio vertingoji savybė būtų pažeista.

Nurodoma ir tai, kad konkurso sąlygose nėra akcentuoti šios teritorojos vystymui esminiai reikalavimai – aukštingumo, siluetų, perspektyvos – o konkurso dalyviams anglų kalba visiškai neatskleista informacija apie šios Vilniaus dalies, vadinamos Naujamiesčiu, ir Vilniaus Šv. Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso vertingąsias savybes.

Restauratorių sąjungos pirmininko Arūno Borutos pasirašyto kreipimosi nuasmenintą kopiją rasite čia:

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video