Prašoma naikinti neteisėtai parengtą ir koreguotą detalųjį planą, kuriuo leista darkyti Lukiškių dominikonų vienuolyno ansamblį su Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčia

Prašoma naikinti neteisėtai parengtą ir koreguotą detalųjį planą, kuriuo leista darkyti Lukiškių dominikonų vienuolyno ansamblį su Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčia

„Atsižvelgdami į išskirtinę Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios bei dominikonų vienuolyno komplekso svarbą (nacionalinės reikšmės kultūros paminklas), prašome imtis visų Jūsų kompetencijai priskirtų priemonių šiam kompleksui apsaugoti bei inicijuoti neteisėtai parengto ir vėliau koreguoto sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano naikinimo procesą”, – rašoma aplinkos ministrui K. Navickui ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijai šiandien išsiųstame Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio skunde.

Raštą su argumentais skelbiame žemiau, o iliustracijai panaudotas 1939 m. S. Žukovskio ofortas, apie kurį rašydamas Vladas Drėma dar 1991 m. knygoje „Dingęs Vilnius” taip įvardino istorinio Totorių Lukiškių priemiesčio vertes:

„Rimties, didingumo ir ramybės S. Žukovskio kuriamam vaizdui suteikia pasakiškas greta stovinčios šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios bokštų grožis ir kompaktiški šv. Jokūbo ligoninės mūrai.”

„Kaip aidas šiai bažnyčiai atliepia ant kito Neries kranto kylanti panaši šv. Rapolo bažnyčia ir inžinieriaus Petro Vileišio statytas geležinis Žaliasis tiltas, vėliau vokiečių išsprogdintas“.

*******
Aplinkos ministrui K. Navickui

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijai prie Aplinkos ministerijos

Kopija
Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos

Asociacijos Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis
el. paštas info@apss.lt

SKUNDAS
Dėl sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano ir jo sprendinių koregavimo

2018 m. kovo 19 d.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. A30-2580 “Dėl sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo”, atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. rugsėjo 12 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG42793, patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-445 patvirtinto sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano (reg. Nr. 2088) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0040:303) Vasario 16-osios g. 1 (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-468). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

Patvirtinto sklypo Vasario 16-osios g. 10 sprendinių koregavimo detaliojo plano Aiškinamojo rašto dalyje 3. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS – SPRENDINIAI 3.1. punkte rašoma, kad koreguojamos skirtingų užstatymo reglamentų ribos ir statybos zonos, tikslinami servitutai, nekeičiant patvirtintų privalomųjų užstatymo reglamentų: perimetrinio tipo, aukščio, tankio ir intensyvumo, žr. projekto grafinę dalį.

Atkreipiame dėmesį, kad 2008 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-445 patvirtintame Vasario 16-osios g. 10 detaliajame plane buvo numatyti du sklypo naudojimo būdai: mažesniajai sklypo daliai 1A (4638 kv.m) – K1, G2 (sklypo dalis pažymėta raudona spalva) ir didesniajai sklypo daliai 1B (7565 kv.m) – G2, K1 (sklypo dalis pažymėta geltonai žalia spalva). Tai yra, sklypui buvo numatyti gyvenamosios ir komercinės paskirties naudojimo būdai.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. A30-2580 patvirtintame sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano sprendinių koregavime visam sklypui numatytas tik vienas naudojimo būdas – K (komercinė paskirtis (visas sklypas nuspalvintas raudona spalva)).

Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių keitimas ir koregavimas 5 dalyje parašyta: Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai koreguojami, kai atliekami kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinių esmės nekeičiantys pakeitimai, kitais šio įstatymo numatytais atvejais ar kai yra priimtas atitinkamas teismo sprendimas.

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse1 parašyta: 315. Detaliojo plano sprendinių esmė keičiama, kai numatomiems detaliojo plano sprendiniams turi būti keičiami planavimo tikslai ir uždaviniai. Konkrečiu atveju planavimo organizatorius nusprendžia, ar detalusis planas turi būti keičiamas, ar jo sprendiniai gali būti koreguojami.

Norime pažymėti, kad tiek rengiant ir 2008 m. tvirtinant detalųjį planą, tiek ir 2017 m. rengiant ir tvirtinant detaliojo plano koregavimą, galiojusioje ir galiojančioje Teritorijų planavimo įstatymo redakcijose, žemės sklypo naudojimo būdas buvo ir yra esminis detaliojo plano sprendinys. Sklypo naudojimo būdas apsprendžia sklype galimų statyti pastatų paskirtis, sklypo tvarkymo reikalavimus bei tiesiogiai siejamas su pastatams rengiamų techninių projektų sprendimais, bei skirtingų STR (statybos techniniai reglamentai) taikymu. Be to, sklypo naudojimo būdas registruojamas Registrų centre.

Manome, kad koreguojant sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano sprendinius buvo pakeista sprendinių esmė, tai yra vietoje dviejų žemės sklypo naudojimo būdų G2 ir K (gyvenamoji ir komercinė paskirtis), paliktas tik vienas – K (komercinė).

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad 2017 m. koreguotame detaliajame plane numatytas trigubai didesnis 7 aukštų pastatu užstatomo žemės sklypo plotas (1F) nei buvo 2008 m., padidinta pastatų statybos zona (1A), o tai reiškia, kad turėjo padidėti ir sklypo užstatymo tankis bei intensyvumas, numatytas papildomas išvažiavimas į A. Goštauto g., vertingų medžių kirtimas. Visų išvardintų pakeitimų visuma irgi turėtų būti vertinama kaip pakeista ankstesnio detaliojo plano sprendinių esmė.

Vertinant tai, kad koreguojant detalųjį planą buvo iš esmės pakeisti detaliojo plano sprendiniai, nėra aišku, kodėl tokiam koregavimui, prieštaraujančiam Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. nuostatoms, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2017 m. rugsėjo 12 d. išdavė teigiamą teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG42793.

Norime atkreipti dėmesį ir į tai, kad tiek 2008 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-445 patvirtinto sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano sprendiniai, tiek ir 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. A30-2580 patvirtinto sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano sprendinių koregavimas prieštarauja Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. (toliau tekste – Vilniaus BP) sprendiniams (Vilniaus BP patvirtintas 2007 m.). Žemės sklypas Vasario 16-osios g. 10 patenka į Vilniaus BP Pagrindiniame brėžinyje pažymėtą zoną PR 1.1 – siūloma senamiesčio apsaugos griežto reglamentavimo zona (taip pat žiūrėti – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas kultūros vertybių registre: 16073) apsaugos zonos ribų planas (TPD registracijos Nr. T00053354, patvirtintas kultūros ministro 2010-10-18 įsakymu Nr. ĮV-512)). Vilniaus BP Aiškinamojo rašto 6 skyriuje Kultūros vertybės 6.2.2. dalyje Tvarkyba parašyta: “Senamiesčio apsaugos (buferinės) zonos griežto reglamentavimo teritorijoje aukštybiniai pastatai negali būti statomi. Nauji pastatai šioje teritorijoje gali būti statomi tik siekiant atkurti sunaikintą istorinę planinę bei erdvinę urbanistinę struktūrą arba pratęsti tradicinius erdvių struktūros formavimo principus. Planuojant pastatų statybą Senamiesčio ir kitų kultūrinių urbanistinių draustinių apsaugos (buferinėje) zonoje atliekama jų vizualinio poveikio Senamiesčiui analizė. Kai šie pastatai išsiskiria artimojoje aplinkoje savo aukščiu arba tūriu, analizė atliekama pateikiant vaizdus iš Senamiesčio apžvalgos kontrolinių taškų ir iš svarbių viešųjų erdvių.” Akivaizdu, kad naujai formuojamas 4-7 aukštų pastatų kompleksas nėra atkuriama sunaikinta istorinė planinė bei erdvinė urbanistinė struktūra, todėl negali būti statomas.

Atsižvelgdami į išskirtinę Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios bei dominikonų vienuolyno komplekso svarbą (nacionalinės reikšmės kultūros paminklas), prašome imtis visų Jūsų kompetencijai priskirtų priemonių šiam kompleksui apsaugoti bei inicijuoti neteisėtai parengto ir vėliau koreguoto sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano naikinimo procesą.

Pagarbiai
asociacijos “Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis” vadovė Lina Leparskienė

2 komentarai

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

2 Komentarai

 • Irena
  2018-03-20, 12:02

  Naikinti detalųjį planą…

  ATSAKYTI
  • Milda@Irena
   2018-03-27, 21:53

   protestuoju ,naikinti šį detalujį planą

   ATSAKYTI

Naujausi įrašai

Video