Po 4 mėnesių tylos – statybas prie Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios planuojančios įmonės atsakymai į klausimus

Po 4 mėnesių tylos – statybas prie Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios planuojančios įmonės atsakymai į klausimus

Keturis mėnesius nereagavę į klausimus, nors patys prašė juos siųsti, liepos 31 d. vykusios diskusijos išvakarėse projekto rengėjai atsiuntė atsakymus su kai kuriais dokumentais – taigi, dalinamės. Vienas iš dalykų, kurie aiškėja iš šių atsakymų – kad Jokūbo ligoninės vertingosios savybės buvo patikslintos “užsakovo įgaliotų” projekto rengėjų prašymu. Nurodyta priežastis – “siekta aiškaus ir tikslaus vertingųjų savybių aprašymo, todėl jis buvo tikslinamas, atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reguliavimą”. Tačiau lieka neaišku, kokių tyrimų pagrindu – nes Vilniaus m. savivaldybė į šį klausimą neatsakė (šį neatsakymą taip pat skelbiame).

Kai liepos 26 dieną viešbutį ir administracinių pastatų kompleksą prie Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios planuojančios UAB “Lords LB” atstovas Marius Žemaitis paskambinęs pakvietė į diskusiją, paprašiau, kad pateiktų atsakymus į klausimus, kuriuos kaip Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio atstovė nusiunčiau projekto rengėjams prieš 4 mėnesius (kovo 16 ir balandžio 5 dienomis; projekto rengėjų kvietimą siųsti klausimus galite pamatyti čia). Tą pačią dieną prašymą atsiųsti atsakymus nusiunčiau M. Žemaičiui ir elektroniniu paštu, o diskusijos išvakarėse, liepos 30 d. popietę, jis juos atsiuntė. Dalinuosi ir susirašinėjimu, ir atsakymais. Laiškus adresavau ne tik M. Žemaičiui, bet ir kai kurių Vilniaus bendruomenių vadovams, bet laiškų kopijose jų asmeninio pašto adresus ištryniau ir vietoje jų įrašiau daugtaškius.

———- Persiųstas laiškas ———-
Nuo: Rasa Kalinauskaite <rasa.kalinauskaite@gmail.com>
Data: 2018 m. liepos 26 d. 16:51
Tema: kovo mėnesį siųsti klausimai projekto rengėjams ir informacija apie visuomen,organizacijas, kurias prašytume paviesti į diskusiją Fwd: dėl informacijos
Kam: marius.zemaitis@lordslb.lt
Kopija: APSS <apssLT@googlegroups.com>, Sakalas Gorodeckis <…>, Danute Jokubeniene <…>, Janina Gadliauskiene <…>

Gerbiamas p. Mariau,

Jūsų kontaktą gavau, dar kartą dėkoju už kvietimą į diskusiją, laukčiau oficialios informacijos apie laiką, vietą, dalyvius ir kt.

Kaip tarėmės, persiunčiu kovo mėnesį nusiųstus klausimus projekto rengėjams – juos nusiunčiau kaip asociacijos Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis atstovė, nes projekto viešinimui skirtoje svetainėje visuomenė buvo kviečiama pateikti klausimus ir komentarus (žr. puslapio apačioje: https://www.projektas-vasario16g1.lt). Siunčiau klausimus ir per fb sistemą, kaip nurodyta svetainėje, ir paprastu el. paštu. Deja, jokių atsakymų negavome. Vėliau persiųsiu dar du laiškus su klausimais. Būtų puiku gauti atsakymus prieš diskusiją.

Kaip minėjau ir pokalbio metu, manau, tikrai reiktų į diskusiją pakviesti daugiau visuomeninių organizacijų, aktyviai pasisakančių Vilniaus istorinės tapatybės išsaugojimo klausimais, taip pat ir dėl planuojamų statybų prie šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios bei Lukiškių dominikonų ansamblio. Siunčiu kelis kontaktus: Vilniaus bendruomenių asociacija (pirmininkas Sakalas Gorodeckis,…@gmail.com), Žvėryno bendruomenė(pirmininkė Danutė Jokubėnienė, …@gmail.com), Pilaitės bendruomenė, …@gmail.com), Senamiesčio bendruomenė (pirmininkė Asta Baškauskaitė, senamiesciobendruomene@gmail.com). Galbūt vakare atsiųsiu daugiau kontaktų, nes susidomėjimas projektu tikrai didelis.

Linkėdama sėkmės rengiant diskusiją,

Rasa Kalinauskaitė
P. S. netrukus atsiųsiu dar du laiškus su klausimais, į kuriuos dar negavome atsakymų.

——– Originalus laiškas ——–

Tema: dėl informacijos
Data: 2018-03-16 20:55
Siuntėjas: info@apss.lt
Gavėjas: info@archinova.lt, plh@plh.dk

Laba diena,
asociacijos Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis nariai prašytų suteikti informaciją, susijusią su UAB “Archinova” projektiniais pasiūlymais, pagal kuriuos planuojama perstačius Šv. Jokūbo ligoninės pastatų kompleksą prie Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblio pastatyti viešbutį ir administracinius pastatus:

1. ar projekto rengėjai arba užsakovai kreipėsi dėl Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingųjų savybių persvarstymo ir pakeitimo, kuris atliktas Vilniaus m. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai priimant 2017-06-15 aktą Nr. VI-RM-01/3?

2. ar rengiant detalųjį planą, pagal kurį prie Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblio planuojamos statybos, buvo atlikti istoriniai tyrimai? Jei taip – kas, kada juos atliko? Kur, kokia tvarka galime su jais susipažinti? Prašytume pateikti skaitmenines tyrimų medžiagos kopijas.

3. ar buvo atlikti menotyriniai tyrimai, būtini tokios vertės objektui? Jei taip – kas, kada juos atliko? Kur, kokia tvarka galime su jais susipažinti? Prašytume pateikti skaitmenines tyrimų medžiagos kopijas.

4. prašytume pateikti atliktų archeologinių tyrimų ataskaitos skaitmeninę kopiją arba nurodyti, kur, kokia tvarka galime su ja susipažinti.

5. iš 1845 m. Šv. Pilypo ir Jokūbo vienuolyno plano matyti, kad nepaisant ligoninės plėtimo ir kai kurių sklypų nusavinimo, carinė valdžia buvo palikusi vienuolynui sodą. Pagal detalųjį planą jo nelieka, toje vietoje numatytas biurų vidinis kiemas, o vienuolynas netenka privatumo, nors pagal istorinės urbanistinės miesto raidos koncepciją tokiam objektui turėjo būti palikta erdvė. Prašome paaiškinti, kuo pagrįsti sprendiniai užstatyti vienuolyną ir paversti jo sodą vidiniu biurų kiemu.

6. prašytume pateikti skaitmenines šių detaliojo plano ir jo korektūros dokumentų kopijas: svarstymo su visuomene ataskaitas; Teritorijų planavimo komisijos lentelę su visų komisijos narių parašais, įskaitant atsakingo KPD atstovo parašą; detaliojo plano patikrinimo ir vertinimo aktą su išvada.

7. prašytume pateikti KPD išduotų specialiųjų paveldosaugos reikalavimų ir tvarkybos darbų projektavimo sąlygų kopijas.

Pagarbiai

Rasa Kalinauskaitė, asociacijos “Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis” narė

———- Persiųstas laiškas ———-
Nuo: Rasa Kalinauskaite <rasa.kalinauskaite@gmail.com>
Data: 2018 m. liepos 26 d. 16:56
Tema: balandžio mėnesį nusiųstas prašymas projekto rengėjams, į kurį negavome atsakymo Fwd: klausimas ir prašymas Re: dėl informacijos
Kam: marius.zemaitis@lordslb.lt, Sakalas Gorodeckis <sakalas.gorodeckis@gmail.com>, Danute Jokubeniene <jokubeniene@gmail.com>, Janina Gadliauskiene <janina.gadliauskiene@gmail.com>, APSS <apssLT@googlegroups.com>

Gerbiamas Mariau,

persiunčiu balandžio mėnesį projekto rengėjams nusiųstus klausimus.

——– Originalus laiškas ——–

Tema: klausimas ir prašymas Re: dėl informacijos
Data: 2018-04-05 01:48
Siuntėjas: info@apss.lt
Gavėjas: info@archinova.lt, plh@plh.dk

Laba diena,

prašytume paaiškinti, kodėl visuomenei nėra rodoma, kaip šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios užstatymas atrodytų nuo Žvėryno-Saltoniškių pusės, ir pateikti tokią vizualizaciją.

Tokį klausimą pasufleravo vienas iš Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio narių, kurio laišką cituojame:

„Atkreipiau dėmesį, kad visuomenei nėra rodoma aplink šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčią planuojamų statybų vizualizacija nuo Žvėryno-Saltoniškių pusės, nors šis ansamblio vaizdas yra ne mažiau svarbus už vaizdą nuo dešiniojo Neries kranto. Pridedu Mykolo Andriolio (Andriolli, Michał Elwiro (1836-1893) Vilniaus panoramos nuo Žvėryno-Saltoniškių pusės litografijos fragmentą. Pažymėtina, kad šioje litografijoje, kaip ir J. K. Vilčinskio „Vilniaus albumo“ litografijoje nuo Žaliojo tilto, atskleista objekto esmė – iškili baroko bažnyčia, aplink kurią spiečiasi maži pastatai, neužgožiantys ir nekonkuruojantys su bažnyčia, bet kuriantys jaukią žmonių gyvenamąją aplinką. Tai yra, ir šis ansamblis pakartoja ir įtvirtina Vilniaus urbanistinės tradicijos savitumą – tą ypatingą gamtos ir architektūros dermę, kuriančią miesto-sodo įspūdį, apie kurią kalbėjo ir J. Bulhakas:

„Vilnius, laimė, nėra miestas, nes turi visus dvaro požymius – didelio poniško dvaro su prabangia architektūra ir natūraliu gamtos grožiu. Jis išsidriekęs kalvotame, vandeningame slėnyje ir pasipuošęs natūraliu gamtovaizdžiu, susilieja su tauriais žmogaus intelekto kūriniais. Tai šventovės, vienuolynai, rūmai su erdviais parkais, dvarai ir dvareliai su ūksmingais sodais ir kiemais… Miesto sampratai nuolat priešinasi kokia nors žalia gatvelė, vingiuotas skersgatvis, žydintis kiemas ar darželis, vaismedžių sodas, net niekur neskubantys praeiviai…“ (Jan Bułhak. Vilniaus peizažas: fotografo kelionės. Vilnius: Vaga, 2006, p. 13).

Ir dar J. Bułhak:

„Vilnius skambina, groja ir gieda bažnyčių bokštais, šypsosi sodų žiedais, raudonuoja čerpių stogais, žavi kalnų žaluma ir upių skaidrumu, suvirpina kiekvieną sugebančią mylėti širdį. Pranašiškai, skardžiai gaudžia Vilniaus varpai: buvome, esame, būsime!..“

Ar apie tai – šimtmečius trunkančią Vilniaus miesto tradiciją – pagalvojo atestuoti KPD ir KM specialistai, tie architektai, archeologai, ekspertai ir kt., kurie padeda brukti stiklainį į Lukiškių priemiestį ir užstatyti Misionierių sodus?

Reikia projektuotojų viešai paprašyti, kad pateiktų ir šią vizualizaciją.“

Prašytume pateikti minimą vizualizaciją iš perspektyvos, kuri pavaizduota aukščiau nurodytoje Mykolo Andriolio litografijoje – siunčiu šį fragmentą prisegtuke.

Taip pat prašytume paaiškinti, kada atsakysite į anksčiau pateiktus klausimus, nes dabar atrodo, tarsi nei klausimų, nei komentarų, kurie Jums buvo pateikti, visai nebūtų:

– – – – –
Pastaba: M. Andriolio litografija suprašymu pateikti vizualizaciją paskelbta čia: https://lietuvos.link/kodel-visuomenei-nera-rodoma-kaip-sv-pilypo-ir-jokubo-baznycios-uzstatymas-atrodytu-nuo-zveryno-saltoniskiu-puses/).

———- Persiųstas laiškas ———-
Nuo: Marius Zemaitis <marius.zemaitis@lordslb.lt>
Data: 2018 m. liepos 30 d. 15:00
Tema: Atsakymai i pateiktus klausimus – Vasario 16-osios g. 1
Kam: Rasa Kalinauskaite <rasa.kalinauskaite@gmail.com>

Laba diena, gerbiama Rasa,

Kaip ir žadėjau, siunčiu atsakymus į Jūsų užduotus klausimus bei priedus prie jų. Jeigu kažko trūktų ar ne visi užduoti klausimai yra sąraše, nedvejokite duoti žinią, patikrinsiu.

Atsakymus parengė UAB „Archinova“ ir „PLH Arkitekter A/S“.

Marius Žemaitis

Fund Manager

Mobile: +370 611 14206
E-mail: m.zemaitis@lordslb.lt

LORDS LB Asset Management, UAB

Visiting address:
Jogailos str. 4, LT-01116 Vilnius, Lithuania
www.lordslb.com

Su šiuo M. Žemaičio laišku atsiųsti priedai (juos nuasmeninome):
Atsakymai_2018-07-30
Priedas 1
priedas 2.1
Priedas 2
Priedas Nr. 3
priedas Nr 4
Priedas 5
Priedas Nr. 6

———- Persiųstas laiškas ———-
Nuo: Rasa Kalinauskaite <rasa.kalinauskaite@gmail.com>
Data: 2018 m. liepos 30 d. 15:23
Tema: Re: Atsakymai i pateiktus klausimus – Vasario 16-osios g. 1
Kam: Marius Zemaitis <marius.zemaitis@lordslb.lt>

Ačiū, atsakymus gavau. Prašytume atsiųsti atsakyme į pirmąjį klausimą minimo projekto rengėjų kreipimosi dėl vertingųjų savybių tikslinimo kopiją.

Pagarbiai

Rasa Kalinauskaitė

———- Persiųstas laiškas ———-
Nuo: Marius Zemaitis <marius.zemaitis@lordslb.lt>
Data: 2018 m. liepos 30 d. 16:48
Tema: RE: Atsakymai i pateiktus klausimus – Vasario 16-osios g. 1
Kam: Rasa Kalinauskaite <rasa.kalinauskaite@gmail.com>

Laba diena, gerbiama Rasa,

Prisegu prie šio laiško prašomus dokumentus.

Marius Žemaitis

Fund Manager

Mobile: +370 611 14206
E-mail: m.zemaitis@lordslb.lt

LORDS LB Asset Management, UAB

Visiting address:
Jogailos str. 4, LT-01116 Vilnius, Lithuania
www.lordslb.com

M. Žemaičio atsiųstus prašymus Vilniaus m. savivaldybei dėl Jokūbo ligoninės vertingųjų savybių tikslinimo skelbiame nuasmenintus:

doc09081520180730163732

*******
2017 m. birželio 15 d. aktu Vilniaus m. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba patikslino Jokūbo ligoninės vertingąsias savybes, štai tas aktas:
2017 06 15 Vertinimo tarybos aktas_pataisytos vertingosios savybės

*******
Klausimus dėl Jokūbo ligoninės vertingųjų savybių pakeitimo ir tyrimų, kuriais grindžiamas projektas, 2018 m. kovo 16 d. nusiuntėme ir Vilniaus m. savivaldybei bei Kultūros paveldo departamentui.

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis atsakė po dviejų mėnesių, raštu, kuriame nepateikti jokie atsakymai į didžiąją dalį klausimų, tarp jų ir šį: “kodėl, kokiu pagrindu, kokiais tyrimais remiantis buvo persvarstytos ir pakeistos Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingosios savybės, Vilniaus m. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai priimant 2017-06-15 aktą Nr. VI-RM-01/3? Prašytume pateikti skaitmenines tyrimų medžiagos kopijas.”

Štai M. Pakalnio pasirašytas “atsakymas”: 2018 05 14 gautas Vilniaus m savivaldybės atsakymas į 2018 03 16 klausmus Elektroninio dokumento nuorašas

KPD Vilniaus skyrius parašė, kad dokumentų neturi, nes viską atidavė Kultūros ministerijai: KPD Vilniaus skyriaus vedėjo V Karčiausko atsakymas

O čia laiškas su klausimais, kurį nusiuntėme KPD ir Vilniaus m. savivaldybei:

——– Originalus laiškas ——–

Tema: dėl informacijos pateikimo
Data: 2018-03-16 12:54
Siuntėjas: info@apss.lt
Gavėjas: centras@kpd.lt, vilnius@kpd.lt, e.vicemeras@vilnius.lt, mindaugas.pakalnis@vilnius.lt, ruta.matoniene@vilnius.lt, raimonda.rudukiene@vilnius.lt

Laba diena,

asociacijos Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis nariai norėtų susipažinti su UAB “Archinova” projektiniais pasiūlymais, pagal kuriuos planuojama perstačius Šv. Jokūbo ligoninės pastatų kompleksą prie Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblio pastatyti viešbutį ir administracinius pastatus. Prašytume atsiųsti skaitmenines dokumentų kopijas arba nurodyti, kur, kokia tvarka galima su jais susipažinti.

Taip pat prašytume pagal kompetenciją pateikti šią informaciją:

1. kodėl, kokiu pagrindu, kokiais tyrimais remiantis buvo persvarstytos ir pakeistos Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingosios savybės, Vilniaus m. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai priimant 2017-06-15 aktą Nr. VI-RM-01/3? Prašytume pateikti skaitmenines tyrimų medžiagos kopijas.

2. ar rengiant detalųjį planą, pagal kurį prie Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblio planuojamos statybos, buvo atlikti istoriniai tyrimai? Jei taip – kas, kada juos atliko? Kur, kokia tvarka galime su jais susipažinti? Prašytume pateikti skaitmenines tyrimų medžiagos kopijas.

3. ar buvo atlikti menotyriniai tyrimai, būtini tokios vertės objektui? Jei taip – kas, kada juos atliko? Kur, kokia tvarka galime su jais susipažinti? Prašytume pateikti skaitmenines tyrimų medžiagos kopijas.

4. prašome pateikti atliktų archeologinių tyrimų ataskaitos skaitmeninę kopiją arba nurodyti, kur, kokia tvarka galime su ja susipažinti.

5. iš 1845 m. Šv. Pilypo ir Jokūbo vienuolyno plano matyti, kad nepaisant ligoninės plėtimo ir kai kurių sklypų nusavinimo, carinė valdžia buvo palikusi vienuolynui sodą. Pagal detalųjį planą jo nelieka, toje vietoje numatytas biurų vidinis kiemas, o vienuolynas netenka privatumo, nors pagal istorinės urbanistinės miesto raidos koncepciją tokiam objektui turėjo būti palikta erdvė. Prašome paaiškinti, kuo pagrįsti sprendiniai užstatyti vienuolyną ir paversti jo sodą vidiniu biurų kiemu.

6. prašome pateikti skaitmenines šių detaliojo plano dokumentų kopijas: svarstymo su visuomene ataskaitą; Teritorijų planavimo komisijos lentelę su visų komisijos narių parašais, įskaitant atsakingo KPD atstovo parašą; detaliojo plano patikrinimo ir vertinimo aktą su išvada.

7. prašome pateikti KPD išduotų specialiųjų paveldosaugos reikalavimų ir tvarkybos darbų projektavimo sąlygų kopijas.

Pagarbiai

Rasa Kalinauskaitė, asociacijos “Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis” narė

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video