Pasiūlymai Misionierių ansamblio rekonstravimo į viešbutį projektui

Pasiūlymai Misionierių ansamblio rekonstravimo į viešbutį projektui

Šiandien 17:15 val. Vilniaus savivaldybės antrajame aukšte esančioje spaudos centro salėje vyks viešas susirinkimas, kurio metu visuomenė turės galbūt paskutinę progą pateikti pasiūlymus dėl Misionierių vienuolyno ansamblio rekonstravimo į viešbutį projekto, parengto Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybos užsakymu. Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis parengė pasiūlymus, kuriuos viešo svarstymo metu kviečia pasirašyti visus, kam jie priimtini. Taip pat iki 15 val. laukiame dalykinių pastabų, į kurias atsižvelgdami galėtume pakoreguoti tekstą.

Nuorodą į viešai paskelbtą projektinių pasiūlymų dalį rasite čia: Rugsėjo 14 d. visuomenei bus pristatyti Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybos planai įrengti Misionierių vienuolyne viešbutį, įspūdingai padidinant kultūros paminklų kvadratūrą.

Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio pasiūlymai:

*******
Vilniaus m. savivaldybės administracijai,
VšĮ Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybai,
UAB „Vilniaus architektūros studija“,
„viešbučio komplekso, Subačiaus g. 26, Vilniuje rekonstravimo projekto“ autoriams

Asociacijos Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis
ir kitų paveldo išsaugojimu suinteresuotų piliečių

PASIŪLYMAI
DĖL „VIEŠBUČIO KOMPLEKSO, SUBAČIAUS G. 26, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO“ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ
2017 m. rugsėjo 14 d.

Susipažinę su Vilniaus m. savivaldybės interneto svetainėje paskelbtu skelbimu „Visuomenės informavimas apie numatomą viešbučio komplekso Subačiaus g. 26, Vilniuje, rekonstravimą“ bei prie jo pridėtu dokumentu, pavadintu „viešbučio komplekso, Subačiaus g. 26, Vilniuje rekonstravimo projektas“, pažymime, kad pateikta informacija apie projektinius pasiūlymus yra nepilna – visuomenei nėra pateikti susipažinti tvarkybos darbų projektas ir tyrimų medžiaga, o be jų projektinių pasiūlymų įvertinti iš esmės neįmanoma, nes, pvz., lieka visiškai neaišku, nei kuo pagrįsta numatoma naujų pastatų statyba Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblyje (toliau – Misionierių ansamblis), kuris yra valstybės saugomas kultūros paminklas ir vienas iš svarbiausių Vilniaus istorinio centro, kaip UNESCO saugomos pasaulio paveldo vietovės, miestovaizdžio elementų, formuojančių jo išskirtinę visuotinę vertę, nei kuo pagrįsti planai rekonstruoti šį ansamblį sudarančius pastatus, kurie yra valstybės saugomos nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros vertybės, reikšmingai padidinant jų plotus.

Nors asociacija Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis kreipėsi tiek į Vilniaus m. savivaldybės administraciją, tiek į projektinių pasiūlymų rengėjus, prašydami sudaryti galimybę susipažinti su tvarkybos darbų projektu ir tyrimų medžiaga ne darbo metu, tokia galimybė sudaryta nebuvo, taip apribojant visuomenės teisę gauti informaciją, kuri yra būtina norint tinkamai įvertinti projektinius pasiūlymus, nes dirbantys piliečiai neturi galimybės savo darbo metu nedirbti, todėl neturėjo ir galimybės susipažinti su dokumentais.

Dėl nurodytų aplinkybių pateikėme Vilniaus m. savivaldybės administracijai, projektinių pasiūlymų autoriams bei užsakovui Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybai adresuotą pretenziją, kurioje prašome pripažinti, kad visuomenės informavimas apie numatomą Misionierių ansamblio rekonstravimą į viešbutį buvo organizuotas netinkamai, todėl laikytinas neįvykusiu, bei organizuoti tinkamą visuomenės informavimą.

Tačiau nežinodami, ar šis prašymas bus patenkintas, esame priversti jau dabar teikti pasiūlymus rekonstravimo projektui, nors turėjome galimybę susipažinti tik su dalimi būtinos informacijos.

Siūlome:

1. Nors viešai paskelbtoje projektinių pasiūlymų dalyje nėra net užsiminta, kad naujos statybos ir rekonstrukcijos darbai planuojami viename iš svarbiausių ir gražiausių Vilniaus senamiesčio kultūros paminklų Misionierių ansamblyje, kurio svarba pabrėžta ir Vilniaus istorinio centro įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą nominacinėje byloje, nurodant, kad istorijos požiūriu pagrindiniai Vilniaus senamiesčio pastatai bei jų kompleksai priklauso šešioms didelėms grupėms, iš kurių viena yra barokinės Vizitiečių – Misionierių bažnyčios, siūlome vis dėlto atsižvelgti į ypatingą šio unikalaus ansamblio vertę ir ypač griežtai laikytis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo bei Saugomų teritorijų įstatymo, pagal kuriuos kultūros paveldo objektuose privalo būti vykdomi tik tvarkybos ir pritaikymo darbai. Siekiant nepažeidinėti šių įstatymų bei UNESCO pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos, visur projekte vietoje „rekonstrukcijos“, „naujos statybos“, „kapitalinio remonto“ ir „paprastojo remonto“ veiklų (darbų) suprojektuoti „tvarkybos“, „atkūrimo“ ir „pritaikymo“ veiklas (darbus), o projekto pavadinimą (ir atitinkamai turinį) iš dabartinio „Viešbučio komplekso, Subačiaus g. 26, Vilniuje, rekonstravimo projektas” (taip nurodyta tituliniame lape) ir „Viešbučio komplekso, Subačiaus g. 26, 28, 30, Vilniaus m. rekonstravimo projektas“ (taip nurodyta Vilniaus savivaldybės patvirtintoje Projektinių siūlymų rengimo užduotyje) pakeisti į „Nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo komplekso Vilniaus misionierių vienuolyno ansamblio (u.k.761) ir į jo sudėtį įeinančios Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčios (u.k. 27327) tvarkybos ir pritaikymo viešbučiui projektas“.

2. Užtikrinti ir projekte konkrečiai nurodyti visas autentiškumo išsaugojimo priemones.

3. Visus atkuriamus elementus konkrečiai įvardyti projekte ir pagrįsti jų atkuriamus pavidalus moksliniais tyrimais.

4. Vienuolyno statinių paskirtį pakeisti iš buvusios „ligoninės“ į „visuomeninę“. Atsisakyti „ligoninės“ paskirties keitimo į „viešbučio“, nes pritaikymo darbams toks keitimas nėra būtinas.

5. Atsisakyti Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčios dabartinės „religinės“ pastato paskirties keitimo į „viešbučio paskirtį“. Būtina išsaugoti šios bažnyčios sakralumą ir memorialumą, taip pat numatyti, kas bus daroma su gausiais palaidojimais po bažnyčia, tarp jų ir garsių žmonių.

6. Suprojektuoti ir pirmiausia įgyvendinti bažnyčios avarinės būklės likvidavimą, ypač išorės lipdinių.

7. Atlikus šias pataisas, pateikti visuomenei projekto korektūrą.

8. Jeigu nebus atsisakyta naujų statybų – su projektu supažindinti Pasaulio paveldo centrą, kaip numato Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos Įgyvendinimo gairių172 punktas, prašant įvertinti, kaip numatomos naujos statybos paveiks UNESCO saugomos pasaulio paveldo vietovės Vilniaus istorinio centro išskirtinę visuotinę vertę.

9. Atsisakyti automobilių parkavimo vienuolyno sodų teritorijoje – numatyti parkavimą už vienuolyno teritorijos ribų (taikant parkavimo draudimo principą, kai leidžiama tik įvažiuoti, išlipti, iškrauti, po to transporto priemonė išvažiuoja iš teritorijos, o prireikus yra iškviečiama).

10. Atsisakyti gatvės ir šaligatvio linijos išlankstymo – išlaikyti vienodą šaligatvio plotį, skaičiuojant nuo ansamblio. Kadangi istoriškai gatvė buvo siauresnė, siekiant platesnio šaligatvio, visą gatvės važiuojamąją dalį galima vienodai susiaurinti per visą ansamblio ir gretimybių ilgį (nuo Maironio iki Bokšto g.).

Pagarbiai,

Asociacijos Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis nariai bei kiti šiems pasiūlymams pritariantys piliečiai:

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video