Paprašyta pateikti informaciją apie Vilniaus senamiesčio specialiojo plano rengimą ir dėl jo vykstančius pasitarimus

Paprašyta pateikti informaciją apie Vilniaus senamiesčio specialiojo plano rengimą ir dėl jo vykstančius pasitarimus

„Manome, kad tokio svarbaus dokumento kaip Vilniaus senamiesčio specialusis planas rengimo procesas turi būti visiškai viešas ir skaidrus, informuojant ir išklausant visus paveldosaugos proceso dalyvius, o ne kurias nors pasirinktas interesų grupes“, – rašoma penktadienį išsiųstame Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio rašte, kurį skelbiame.

*******
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriui Vidmantui Bezarui

Lietuvos Respublikos kultūros ministrui Mindaugui Kvietkauskui

Asociacija „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“

DĖL INFORMACIJOS APIE VILNIAUS SENAMIESČIO SPECIALIOJO PLANO RENGIMĄ

2019 m. vasario 7 d.

Po to, kai dešimtmetį rengto Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) specialiojo plano sprendiniai 2018 m. pradžioje susilaukė esminės kritikos iš labai įvairius interesus ir lūkesčius išreiškiančių paveldosaugos proceso dalyvių – Valstybinės kultūros paveldo komisijos, paveldo išsaugojimu suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų, vietos ir profesinių bendruomenių, Vilniaus m. savivaldybės ir verslo – plačioji visuomenė nebėra informuojama, kas toliau vyksta su šiuo planu, kam pavesta jį tobulinti, kokie probleminiai klausimai sprendžiami ir kada numatoma pateikti dokumentą viešam svarstymui.

Tačiau tuo pat metu, mūsų žiniomis, Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos (toliau – KPD) vyksta pasitarimai dėl šio specialiojo plano su kai kurių interesų grupių atstovais. Manome, kad tokio svarbaus dokumento kaip Vilniaus senamiesčio specialusis planas rengimo procesas turi būti visiškai viešas ir skaidrus, informuojant ir išklausant visus paveldosaugos proceso dalyvius, o ne kurias nors pasirinktas interesų grupes, todėl prašome:

1. Suteikti informaciją apie šiuo metu vykstantį Vilniaus senamiesčio specialiojo plano rengimo procesą ir jo metu sprendžiamus klausimus bei datą, kada dokumentą planuojama pateikti viešam svarstymui.

2. Informuoti apie KPD vykusius pasitarimus dėl Vilniaus senamiesčio specialiojo plano – kas dalyvavo šiuose pasitarimuose ir kokie klausimai buvo aptariami. Prašytume pateikti nuasmenintas šių pasitarimų protokolų kopijas.

3. Po to, kai bus pateikta aukščiau nurodyta informacija, surengti KPD pasitarimą dėl Vilniaus senamiesčio specialiojo plano rengimo su asociacijos „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“ ir kitų kultūros paveldo išsaugojimu suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių atstovais.

4. Prašytume KPD interneto svetainėje viešai skelbti informaciją apie visus KPD vykstančius pasitarimus bei KPD direktoriaus darbotvarkes.

Pagarbiai

Lina Leparskienė, asociacijos „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“ vadovė

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video