Orveliškas Oskierkų rūmų „atkūrimas”: „jaukų uždarą Vilniaus senamiesčiui būdingą kiemelį” ketinama kurti rekonstruojant 1960 m. statytą garažą (vaizdo įrašas)

Orveliškas Oskierkų rūmų „atkūrimas”: „jaukų uždarą Vilniaus senamiesčiui būdingą kiemelį” ketinama kurti rekonstruojant 1960 m. statytą garažą (vaizdo įrašas)

Tai vienas iš orveliškų atradimų, ištikusių lapkričio 15 d. Vilniaus m. savivaldybėje įvykusiame viešame susirinkime, kur pristatyti projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos atkuriant Vilniaus senamiestyje priešais Šv. Kotrynos bažnyčią buvusius Oskierkų rūmus (Klaipėdos g. 9) būtų pastatyti keturi daugiabučiai namai su komercinėmis patalpomis ir 58 vietų požeminiu garažu.

Pasirodo, tai, kas projektiniuose pasiūlymuose pavadinta „jaukiu uždaru Vilniaus senamiesčiui būdingu kiemeliu”, būtų suformuota prie atkurtų Oskierkų rūmų ir oficinos iš šonų pristačius du naujadarus, niekaip nesusijusius su istoriniais rūmais: vienas daugiabutis būtų pristatytas remiantis 1923 m. projektu, parengtu ketinant pritaikyti rūmus Lenkijos valdžios įstaigoms, o antrasis – rekonstruojant sovietmečiu pastatytą garažą (dar vadinamą „sandėliuku”)…

Po šito jau beveik nejauku spėlioti, apie kokios „istorinės atminties grąžinimą” kalba projekto autoriai, Oskierkų rūmų atkūrimą susieję su sovietinio garažo/sandėliuko perstatymu į daugiabutį.

Tokie dalykai pasitaiko ne kasdien ir yra verti viešumo, tad dalinuosi Valstybinės kultūros paveldo komisijos facebook’e paskelbtu susirinkimo vaizdo įrašu (ačiū Gyčiui Oržikauskui; epizodas apie garažą – antroje dalyje, nuo 1 val. 31 min.):

pirma dalis: https://www.facebook.com/kulturospaveldokomisija/videos/391742418231612/; 

antra dalis: https://www.facebook.com/kulturospaveldokomisija/videos/391742418231612/

Žemiau iššifravau tą vaizdo įrašo dalį, kurioje įamžinta, kaip į informaciją apie garažo rekonstrukciją ir kitus šio projekto ypatumus reagavo viešame susirinkime dalyvavusi architektė restauratorė Gražina Juknevičienė, kuri puikiai pažįsta šį istorinio Vilniaus kampelį, nes yra parengusi šalia esančių Mažųjų Radvilų rūmų architektūrinių tyrimų, restauracijos ir pritaikymo Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui projektą, taip pat viso šio kvartalo restauravimo ir atstatymo projektą.

Susirinkimui pirmininkavo advokatas Audrius Kairevičius, atstovaujantis statytoją ir projekto rengėjus, o projektą pristatė jo vadovė Marija Nemunienė (ICOMOS Lietuvos nacionalino komiteto pirmininkė).

Be G. Juknevičienės, susirinkime dalyvavo ir pasiūlymus teikė ir daugiau profesionalių paveldosaugininkų: architektė restauratorė Aurelija Stancikienė, kultūros paveldo tyrinėtoja Jūratė Markevičienė (ji yra Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir ICOMOS narė, bet dalyvavo ne kaip šių organizacijų atstovė), Gintaras Abaravičius (Trakų istorinio nacionalinio parko direktorius, atėjęs išsakyti savo nuomonę kaip vilnietis ir paveldą mylintis žmogus), ilgametis Valstybinės kultūros paveldo komisijos darbuotojas ir asociacijos „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis” narys Algimantas Gražulis.

*******

<1 val. 31 min.>
G. Juknevičienė: Aš norėčiau paklausti dėl naujai statomų šoninių korpusų. Jūs rašot: „korpusas „D”, nebaigtas statyti Oskierkų rūmų vakarinis korpusas, žiūr. tyrimus.” Šitoj vietoj niekada – prieš mane yra istoriniai duomenys – niekada nebuvo jokio pastato. Net ūkinio nebuvo. O Jūs šitaip rašot… Dabar kitas korpusas, „B”, rašot: „rekonstruojamas ūkinės paskirties pastatas”. Kaip jis gali būti rekonstruojamas, jeigu jo čia niekada nebuvo?

M. Nemunienė: <neaiškiai> … Jis yra nekilnojamojo turto registre, kadastriniuose planuose ir dabar yra.

G. Juknevičienė: Ką Jūs kalbat, jo niekada nebuvo, Jūs pasižiūrėkit, visus planus, net paskutinis va, 1928 metų (rodo), kur Jūs randat?..

A. Kairevičius: Atsakymas: jis yra tiek žemės sklypo plane, tiek nekilnojanojo turto registre.

G. Juknevičienė: Tai jūs kalbat apie sovietinius ūkinius pastatus? Apie sovietmečio garažus!? Tai yra garažai savavavliški…

A. Kairevičius: Mano atsakymas: tai yra garažai, kurie registre įregistruoti. (G. Abaravičius ir A. Stancikienė žiūri kadastro išrašą)

G. Juknevičienė: Sovietmečiu pastatyti garažai…

A. Kairevičius: Projekto pavadinime yra nurodyti unikalūs numeriai…

G. Juknevičienė: Apgaulė, visur apgaulė čia…

A. Kairevičius: Aš stabdau, neatsakinėju nė į replikas, nes tai yra beprasmiška. Atsakymo nebus, nes tai yra replikuojama, neleidžiama atsakyti, teikite pasiūlymus, nes jūs pertraukinėjat vienu metu trys mane.

A. Stancikienė: Gerbiamas Kairevičiau, labai prašyčiau Jus kaip pirmininkaujantį, yra nustatyta tvarka, kaip turi vykti toks posėdis ir kaip turi pirmininkaujantis elgtis. Jūs negalite savavališkai sakyti – nutraukiu, stabdau. Kadangi tiek Jūs, tiek mes įrašinėjame, prašau visas pastabas, visas replikas protokoluoti, nes jos yra labai svarbios, mes tikrai eisime į teismus. Aš noriu pasakyti, kad tas pastatas, apie kurį Jūs aiškinate, kad jis inventorizuotas ir nekilnojamojo turto registre įregistruotas – atstatant Oskierkų rūmus prie gatvės ir dalį posesijos jis turėtų būti nugriautas, nes yra jokia ne vertybė – rodo kadastro išrašą – statytas 60-ais metais (1960)… Ir tie sandėliukai – aš net galėčiau nuotraukas jums atnešti, kaip jie atrodo, nes labai gerai juos žinau. Tai galite parodyti nuotraukas, parodykite, prašau…

A. Kairevičius: Tai koks jūsų pasiūlymas?

A. Stancikienė: Marija (kreipiasi į M. Nemunienę), parodykite, prašau, nuotraukas tų sandėliukų. Čia kadastro duomenų nustatymo data yra 2010 metai. Pone Neniški, Jūs Daukšos gatvėje dalyvaujate, Jūs puikiai žinote, kaip kiti architektai, na, fabrikuoja dokumentus, tokius sandėliukus įtraukinėdami, registruodami ir paskui aiškindami, kad vyksta rekonstrukcija. Šiuo atveju vyksta lygiai tas pats. Kažkokie sandėliai, garažai ar dar kažkas, traktuojama, kad tai bus kaip atstatymas?

A. Kairevičius: Ne, šiuo atveju yra numatyta projektiniuose pavadinimuose, kad tų sandėlių, kurie yra įregistroti, šiame projekte svarstoma rekonstrukcija.

A. Stancikienė: O kokiu pagrindu?

A. Kairevičius: Jie yra įtraukti į šį projektą.

A. Stancikienė: Kokiu pagrindu?

A. Kairevičius: Tai yra statybos rūšis.

G. Juknevičienė: „Oskierkų rūmų vakarinis korpusas”– rašoma. Kurio niekada nebuvo… Tai čia gi yra falsifikatas…

A. Kairevičius: Teikit siūlymą.

A. Stancikienė: Teikiu siūlymą. Abaravičius teikė siūlymą dėl Oskierkų rūmų atstatymo remiantis išimtinai tik ikonografine, istorine, archyvine ir kitokia medžiaga, tai aš praplečiu jo pasiūlymą: Oskierkų rūmų posesijos dalį, kurią jūs šiuo metu nagrinėjate, atkurti išimtinai pagal ikonografinę medžiagą ir natūrinius tyrimus, ir visus menkaverčius statinius, kurie iš esmės naikina tiek urbanistinę struktūra, tiek reprezentacinių Oskierkų rūmų… Beje, galiu pasakyti, kad čia, šitoje vietoje, buvo arklių maniežas, čia unikalus objektas, bet jūs nieko neatkūrinėjat… Tai mano prašymas: prašau posesijos dalį atkurti išimtinai pagal ikonografinius ir natūrinius tyrimus, ir visus menkaverčius statinius nugriauti.

A. Kairevičius: Jūsų pasiūlymas įrašytas.

G. Juknevičienė: Kokį laikotarpį Jūs atstatote fasadų?

M. Nemunienė: XIX pabaiga – XX pradžia.

G. Juknevičienė: Taip, bet yra ne vienas tas fasadas, yra 3 ar 4 fasadai, įvairių laikotarpių, žymiai vertingesni, būdingi… Jūs atstatot nuo nulio. Iš esmės jūs turėjote atlikti normalius tyrimus, pagal stitlistines kartogramas, koks buvo (fasadas) tame laikotarpyje, koks – tame, koks vertingiausias. Va šičia yra geriausiai išlikęs (rodo savo turimą medžiagą), kai Abramavičius atstatinėjo, bet Jūs atstatote ne pagal jį. Jūs viską, kokią suradot ikonografinę medžiagą, paviršutiniškai, neįsigilinus, ir piešiat…

A. Kairevičius: Gerai, tai jūs pateikit pasiūlymą.

G. Juknevičienė: Tai dabar aš noriu pasakyti: jeigu atkūrinėjate fasadą, turite žinoti, koks rūmų laikotarpis buvo vertiniausias, kokį vertingiausią laikotarpį galima rodyti ir atstatinėti – ir tada jau jūs rodot. O dabar, pažiūrėkite, net ir toks dalykas, jau nekalbant apie stogą, dėl kurio sutinku su kitais (pasisakiusiais) – langai, pasižiūrėkite, net langų šprosavimas, jūs nesuprantate, kas yra lango šprosavimas ir kaip jis yra istoriškai šprosuojamas. 23 metų turim išlikusius fasadus, to paties Abramavičiaus: antrame aukšte šprosavimas turi būti trijų padalų, pirmame trijų padalų. O Jūs rodote eklektinius, nes tai buvo pokariniai. Tokių dalykų architektas restauratorius negali daryti. Negali išeiti su tokiais į derinimą…

A. Kairevičius: Čia yra projektiniai pasiūlymai, pirmas viešas svarstymas, net ne svarstymas, o viešas pristatymas nuomonei susirinkti. Tai Jūsų pasiūlymas – kurį laikmetį, kurių metų siūlote?

G. Juknevičienė: Aš siūlau, kad tie senesni laikotarpiai… Čia yra keturi etapai vertingi fasadų ir rūmų rekonstrukcijos. Realiausia būtų 1824-1829 metai, nes daugiausia yra išlikę. Tai vienas dalykas. Lygiai tas pats turėtų būti su rūsiais. Dabar Jūs pateikėte rūsį absoliučiai be jokių detalių, be detalizacijos. Tuo tarpu mes žinom, kad po tuo pastatu buvo trys gotikiniai pastatai. Mes žinom, kad visa gatvė – čia vokiečių gatvė, čia vokiečių miestas buvo, ypatingai gražus gotikos miestas. Matom tai Brauno dar plane, yra tie gotikiniai pastatėliai. Pavyzdžiui, kai aš projektavau Teatro ir muzikos muziejų, tai mes suradom ir fasaduose eksponuojam – net penkių gotokinių pastatų fasadai išlikę buvo. Nė kiek neabejoju, kad ir čia yra išlikę. Kiek aš esu žiūrėjus iš kiemo pusės, dar kai dirbau prie Teatro ir muzikos muziejaus – aš ten mačiau gotiką… Iš kiemo pusės. Tai argi Jums dabar sunku būtų parodyti ir eksponuoti gotiką? Ir ta gotika Jums labai daug pasakytų, ką Jūs turite rūsyje eksponuoti ir kas yra vertingiausia. O rūsys ten iš viso – lobis turėtų būti… Kai pastatas yra pastatytas nuo XV šimtmečio iki XX amžiaus – ten gi yra tiek radinių, ten tiesiog muziejus… Lygiai tas pats yra kieme, nes ten tos valdos ėjo į kiemo gilumą. Kiemo gilumoje buvo visa eilė pastatėlių įvairiausių. Ir grindiniai, o kur grindiniai?.. Jūs nieko nekalbate apie grindinius ir niekur jų nerodėte, kad eksponuojat… Grindiniai yra didžiulė vertybė… Ten yra žemė užaugus du metrus… Du metrus pakilus žemė – atrandi bent penkis grindinių aukščius… Dabar Jūs fasade turit galimybę eksponuoti švieslangius, kurie buvo į gatvę išvesti – Jūs nieko nerodote, Jums neįdomu… Jūs rodot įėjimus komercinėms patalpoms… Čia yra tiek medžiagos restauratoriui, tiek įdomios medžiagos, kad restauratorius neatsidžiaugtų gavęs tokį objektą…

M. Nemunienė: Aš visiškai sutinku, tam ir bus rengiamas detalizuotas tvarkymo darbų projektas.

G. Juknevičienė: Bet nuo to priklauso ir Jūsų fasadai, na ką Jūs kalbate…

M. Nemunienė: Fasadai… Gatvės lygis šiuo metu yra aukščiau, negu tie švieslangiai.

G. Juknevičienė: Na tai kas? Juk tas padaroma, pažiūrėkite, kaip Teatro ir muzikos muziejuje…

M. Nemunienė: Tam yra techninis projektas…

G. Juknevičienė: Aš matau visišką paviršutiniškumą ir norą padaryti taip, kaip Jums reikia…

G. Abaravičius: Bet mes ir atėjome su jais pasitarti, jie mus daugmaž nuramina, ir aš manau, kad iš tikrųjų bus tobulinama, nes čia yra tiktai pasitarimas…

A. Kairevičius: Čia yra projektinių pasiūlymų viešas pristatymas.

G. Abaravičius: Bet Jūs pasakėte ką tik, kad jis nieko nereiškia.

A. Kairevičius: Aš to nepasakiau. Tai yra projektiniai pasiūlymai. Aš dar norėčiu grįžti prie paskutinio – Jūs pasiūlėte dėl fasado atstatymo, dėl laikotarpio, ir paskutinio nesupratau, ką Jūs pasiūlėte, Jūs trumpai pasakykit, nes tai yra į protokolą įrašoma.

G. Juknevičienė: Pateikti fasado stilistinę kartogramą – išlikusio fasado, ir rūsyje yra labai nemažai išlikę, ir mes turim tvorą, kurioje yra beveik visas fasadas. Su visa stilistine kartograma, mūru. Galimas dalykas, mes ten dar surasime įdomius gotikinius pastatus, jų fragmentus, ir gal dar iš esmės pasikeis ir tas fasadas. Nesvarbu, kad Jūs jį rodote tokį, bet jis iš esmės yra sukurtas.

A. Kairevičius: Gerai, į protokolą įrašyta šitas.

G. Juknevičienė: Dar įrašykite į protokolą tai, ką prieš tai sakiau, dėl kiemo korpusų. Šitų naujai statomų korpusų, kurių niekada nebuvo Oskierkų rūmuose. Niekada nebuvo. Aš turiu visas, jeigu įdomu, istorines nuotraukas, senas, esančias Vilniaus archyvuose. Niekur niekada nebuvo jokių statybų, išskyrus sovietmetį. O sovietmety ten buvo labai daug garažų, sandėliukų ir visa kita. Ir dabar dangstytis tuo, kad ten sovietmety buvo ir mes atstatom garažą… Kad Oskierkų rūmų vakarinis korpusas nebaigtas atstatomas… Na, jau nežinau, čia reikia drąsos…

A. Kairevičius: Pasiūlymas…

G. Juknevičienė: Negali būti toje vietoje jokių naujų pastatų. Jeigu Oskierkų rūmų valdos turim tik gabaliuką išlikusį iš didžiulės buvusios valdos, kurios didžioji dalis yra sugadinta. Nežinau, kaip ten įvyko, aš byvau išvažiavusi ir nesidomėjau tada, bet manau, kad tikrai buvo galima atkovoti ir aną dalį… Ir dabar iš tikrųjų mes turim laikytis, tam gabaliuke, Oskierkų rūmai ir oficina – daugiau nieko ten negali būti. Apie požeminius garažus čia negali būti net kalbos. Čia yra tokia unikali vieta – miesto gynybinė siena ir vartai… Ką tai reiškia… Tai reiškia, labai intensyvus užstatymas, labai senas užstatymas. <1 val. 45 min.>

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video