Numarintos vizijos: Misionierių vienuolyne bus ne viešoji kultūros ir edukacijos erdvė ar slaugos centras, bet viešbutis?

Numarintos vizijos: Misionierių vienuolyne bus ne viešoji kultūros ir edukacijos erdvė ar slaugos centras, bet viešbutis?

2014 m. viešai skelbta apie viziją: restauruoti Misionierių bažnyčią ir vienuolyną, atkurti istorinius sodus, o vienuolyno pastatus pritaikyti Ąžuoliuko chorui, muzikos ir pradinei Vytės Nemunėlio mokykloms. Taigi – sukurti miestui įspūdingą viešąją kultūros ir edukacijos erdvę. Bet panašu, kad ši vizija buvo tyliai numarinta, kaip ir ankstesnis kardinolo Audrio Juozo Bačkio pasiūlymas įsteigti paliatyvinės slaugos centrą – Misionierių vienuolynui matuojamas viešbučio projektas.

2014-ųjų pradžioje žiniasklaida pranešė apie Vilniaus savivaldybės ir Vilniaus arkivyskupijos planus praturtinti miestą išskirtine viešąja erdve:

„Vilniaus miesto savivaldybės taryba trečiadienį pradeda svarstyti dėl Misionierių bažnyčios ir vienuolyno komplekso, esančio Subačiaus g. 26, 28, suteikimo pagal panaudą savivaldybei – vienuolyno pastatai būtų pritaikyti kultūrinei, edukacinei paskirčiai.
Svarstoma, kad Vilniaus arkivyskupija Misionierių vienuolyno kompleksą pagal panaudos sutartį neatlygintinai suteiktų Vilniaus miesto savivaldybei. Šis vienuolyno pastatas būtų pritaikytas Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos – berniukų bei jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ – veiklai bei į vienuolyno patalpas būtų perkelta pradinukų Vytės Nemunėlio mokykla, o bažnyčioje būtų įrengta didžioji koncertų salė.
Pasak projekto iniciatorių ir partnerių – Vilniaus miesto savivaldybės, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Vilniaus arkivyskupijos kurijos, vienuolyno pastatai idealiai tinka muzikos mokyklai ir chorui pagal funkcionalumą ir patalpų dydį, o Misionierių bažnyčioje būtų vykdomi koncertai ir kiti kultūros renginiai, kaip šiuo metu yra Šv. Kotrynos bažnyčioje.
Savivaldybė rengia pastatų pritaikymo pradinio bei neformaliojo ugdymo paskirčiai ir kultūrinei veiklai galimybių studiją, vėliau bus rengiamas pastatų pritaikymo techninis projektas.
Misionierių bažnyčios ir vienuolyno ansamblio atkūrimo ir pritaikymo pradiniam ir neformaliajam ugdymui bei kultūrinei paskirčiai finansavimo ketinama prašyti iš ES Struktūrinių fondų lėšų.” (Ši žinutė buvo paskelbta 15min.lt 2014 m. sausio 21 d.)

O čia kiek vėlesnis Vilniaus savivaldybės dokumentas, liudijantis apie tuos pačius planus:

Misionierių vienuolyno pritaikymas Ąžuoliuko chorui, muzikos ir pradinei mokykloms

Jame rašoma, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2014 m. gegužės 28 d. sprendimu patvirtino Misionierių bažnyčios ir vienuolyno panaudos 25-iems metams sutarties tarp Vilniaus arkivyskupijos ir Vilniaus miesto savivaldybės projektą ir „Šiuo metu vyksta sutarties pasirašymas.”

Kaip veiksmas klostėsi toliau, nežinome, bet šią kultūrinę viziją, regis, nustelbė pinigingesnis projektas, kurį 2017 m. gegužės 19 d. svarstė Vilniaus m. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba: 2017 05 19 Vilniaus m nekilnojamojo kulturos paveldo vertinimo tarybos posėdžio protokolas.

Vienas iš šio posėdžio darbotvarkės klausimų: „Subačiaus g. 26, 28 – Vilniaus Misionierių vienuolyno statinių ansamblio pritaikymas viešbučio paskirčiai. Projektiniai pasiūlymai tvarkybos darbų projektui. Statytojas – VšĮ Vilniaus Arkivyskupijos Ekonomo Tarnyba. Projekto vadovas – Giedrė Filipavičienė.”

Nutarta: „1. Pritarti Vilniaus Misionierių vienuolyno statinių ansamblio Subačiaus g. 26, 28 projektiniams pasiūlymams. 2. Sprendinius tobulinti pagal Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narių išsakytas pastabas.”

Viltis, kaip sakoma, miršta paskutinė, tad kol kas nesame įsitikinę, ar iš tiesų kultūrinės erdvės vizija jau palaidota po viešbučio projektu, o jei taip – kas ir kodėl taip padarė. Kad tai išsiaiškintume, Lietuvos.link paprašė Vilniaus savivaldybės suteikti informaciją ir leisti susipažinti su projektiniais pasiūlymais, pagal kuriuos vienuolyne planuojama įrengti viešbutį.

Bet tai būtų jau ne pirmas kartas, kai numarinamas sumanymas įgyvendinti Misionierių ansamblyje visuomenei svarbų projektą.

Prisiminkime – 2006-iais Vilniaus arkivyskupas metropolitas Kardinolas Audrys Juozas Bačkis siūlė įsteigti vienuolyne paliatyvinės slaugos centrą.

Štai kas rašyta 2006 m. balandžio 21 d. paskelbtame vyriausybės kanceliarijos pranešime spaudai:

„Premjeras su Kardinolu lankėsi Vilniaus buvusiame Misionierių vienuolyne ir Trakų bažnyčiose

Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas kartu su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Kardinolu Audriu Juozu Bačkiu šiandien apžiūrėjo Vilniaus buvusį Misionierių vienuolyną. Kardinolo siūlymu čia galėtų būti įsteigtas Popiežiaus Jono Pauliaus II paliatyvinės slaugos centras. Centro dalį būtų galima skirti ilgalaikei slaugai, kur priimami ligoniai, neturintys artimųjų arba, kai artimieji stokoja sąlygų slaugyti iki mirties. Kitoje pastato dalyje ketinama įkurti slaugos ligoninę, kurioje ligoniai praleistų tik tam tikrą laiką, kol jiems suteikiama reikiama pagalba. Greta ligoninės būtų įsteigtas Dienos centras, į kurį atvykę ligoniai praleistų tik dieną, o vakare sugrįžtų namo.Apžiūrėjęs patalpas Premjeras pareiškė, kad tai labai kilni idėja įsteigti tokį slaugos centrą, o pastatus tikrai tam būtų galima panaudoti. A.Brazausko nuomone, pirmiausia, reikėtų parengti tokio slaugos centro projektą. (…)”

 

 

 

 

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video