Nežmoniška sistema: AB „Klaipėdos vanduo“ už skolas paliko vaikus be geriamojo vandens

Nežmoniška sistema: AB „Klaipėdos vanduo“ už skolas paliko vaikus be geriamojo vandens

Sistema, kurioje dirbanti, dešimt vaikų išauginusi, jokių žalingų įpročių neturinti motina ir trys dar nepilnamečiai jos vaikai dėl skolų per karščius paliekami be geriamojo vandens, ne tik kankina žmones, bet ir žlugdo pati save. Nuotr. iš photosforjudges.wordpress.com

Dirbanti, jokių blogų įpročių neturinti, dešimt vaikų išauginusi klaipėdietė V. P. su trimis nepilnamečiais vaikais gyvena absoliučiame skurde, stigdama lėšų net esminių, gyvybiškai svarbių poreikių patenkinimui. Visas šeimos pajamas sudaro 350 Eur dydžio V. P. atlyginimas, 170 Eur dydžio vaikų fondo išmokos ir 45 Eur dydžio išmokos iš Klaipėdos m. savivaldybės, t. y. iš viso per mėnesį apie 565 Eur. Kadangi iš V. P. darbo užmokesčio antstoliai išskaičiuoja 50 proc. (apie 175 Eur), keturių asmenų šeimai pragyvenimui lieka tik apie 390 Eur. Iš šios sumos už Klaipėdos m. savivaldybei priklausančio buto nuomą kas mėnesį V. P. turi sumokėti 140 Eur dydžio mokestį. Akivaizdu, kad pajamos, kuriomis disponuoja ši šeima, yra nepakankamos net minimaliam išgyvenimui.

Neatsižvelgdama nei į gyvybiškai svarbius vaikų interesus, nei į faktą, kad daugiavaikė motina stengiasi mokėti skolą (tik mokėti nėra iš ko), AB „Klaipėdos vandenys“ nutraukė vandens tiekimą – per sunkiai ištveriamus karščius jie palikti be geriamojo vandens.

Šiandien Naglis Puteikis raštu kreipėsi į AB „Klaipėdos vandenys“, kurios 91,37 proc. akcijų priklauso Klaipėdos m. savivaldybei, o stebėtojų taryboje daugumą sudaro šios savivaldybės tarybos nariai – Seimo narys prašo atnaujinti vandens tiekimą, nurašyti V. P. skolą AB „Klaipėdos vanduo“, atsižvelgiant į tai, kad ji susidarė moteriai vienai auginant dešimt vaikų, ir atsiprašyti daugiavaikės motinos dėl socialiai neatsakingo AB „Klaipėdos vanduo“ elgesio.

Be to, raštai išsiųsti ir Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei, Vaiko teisių apsaugos kontrolierei Editai Žiobienei, socialinės apsaugos ir darbo ministrei Algimantai Pabedinskienei, Klaipėdos m. savivaldybės administracijai, kampanijos „už saugią Lietuvą dalyviams“. Klaipėdos m. savivaldybės prašoma atleisti šią šeimą nuo mokesčio už savivaldybės buto nuomą ir padengti jos įsiskolinimus, Vaiko teisių apsaugos kontrolierės – atlikti tyrimą dėl galimo Klaipėdos m. savivaldybės tarnautojų neveikimo, neužtikrinant esminių, gyvybiškai svarbių vaikų interesų.

Prezidentė ir socialinės apsaugos ministrė prašomos organizuoti pasitarimą, kad skurdo problema būtų sprendžiama iš esmės.

Naglio Puteikio rašte rašoma:

„Akivaizdu, kad aukščiau aprašytos V. P. šeimos problemos yra ne atskiras atvejis, bet liudija ir apie esminį visos socialinės apsaugos sistemos ydingumą: ši sistema nėra įgali adekvačiai spręsti skurdo problemą, nes nėra pagrįsta asmens poreikių ir ekonominių realijų vertinimu. Pvz., „valstybės remiamų pajamų“ dydis, nuo kurio priklauso paramos teikimas, nesikeitė jau daug metų ir yra tik 102 Eur. Taip valstybė tarsi deklaruoja, kad už šią sumą įmanoma patenkinti minimalius poreikius. Tokios melu pagrįstos sistemos rezultatas – daugybė žmonių skursta, neturėdami lėšų patenkinti svarbiausius gyvybinius ir socialinius poreikius, bet negauna būtinos paramos, nes jų pajamos didesnės nei 102 Eur. Esu įsitikinęs, kad dauguma šių skurstančių žmonių yra ne asocialūs asmenys, bet normalūs Lietuvos Respublikos piliečiai, gaunantys neadekvačiai mažas, išgyvenimo minimumo neužtikrinančias pensijas ir algas – dėl šios priežasties ypač prasta neįgalių ir pensinio amžiaus žmonių bei vaikus auginančių šeimų padėtis.

Kadangi socialinės apsaugos sistemos neadekvatumo problema nėra sprendžiama jau daug metų, prašau Jūsų organizuoti pasitarimą dėl valstybės remiamų pajamų didinimo, absoliutaus skurdo ribos nustatymo, socialinės apsaugos išmokų dydžių bei asmenų teisės į socialinę paramą susiejimo su asmens poreikių ir ekonominių realijų vertinimu, pakviečiant šiame pasitarime bei konsultacijose dalyvauti ir mane, ir nevyriausybinių organizacijų, kurių veikla susijusi su skurdo mažinimu ir pagalba socialiai pažeidžiamiems žmonėms, atstovus.

Taip pat prašau, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija įvertintų, ar V. P. šeimai buvo suteikta visa pagal dabartinius įstatymus galima socialinė pagalba bei pateikti konkrečius pasiūlymus, kokias įstatymų nuostatas reikia keisti, kad šiai ir kitoms panašioms šeimoms būtų suteikta adekvati pagalba, užtikrinanti, kad jos galės patenkinti socialiai priimtiną poreikių minimumą.“

Žemiau skelbiame Naglio Puteikio raštą AB „Klaipėdos vandenys“.

*******

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius Tel. (8 5) 2396616 El. p. Naglis.Puteikis@lrs.lt

AB „Klaipėdos vanduo“

AB AB „Klaipėdos vanduo“ stebėtojų tarybos nariams Artūrui Šulcui, Audriui Vaišvilai, Vaclovui Dačkauskui, Vygantui Vareikiui, Arvydui Cesiuliui, Artūrui Razbadauskui, Andrej Kugmerov

AB „Klaipėdos vanduo“ valdybai: valdybos pirmininkui, generaliniam direktoriui Leonui Makūnui, valdybos pirmininko pavaduotojui, gamybos direktoriui Algirdui Špučiui, valdybos nariams Dangerui Aleksandrovui (pardavimo departamento direktoriui), Eglei Alonderienei (ekonomikos skyriaus viršininkei), Jūratei Spudulienei (teisės ir bendrųjų reikalų departamento direktorei)

Originalas siunčiamas nebus
Nr. SN-S-0701/2016

2016 m. liepos 1 d.

DĖL DAUGIAVAIKĖS ŠEIMOS VAIKŲ TEISIŲ IR INTERESŲ PAŽEIDIMO

Į mane kreipėsi dešimties vaikų mama (Vardas Pavardė, toliau – V. P.), su trimis nepilnamečiais vaikais (gimimo datos) gyvenanti Klaipėdos m. savivaldybei priklausančiame bute (adresas), kuri nurodė, kad Klaipėdos m. savivaldybės įmonė AB „Klaipėdos vanduo“ (savivaldybei šioje įmonėje priklauso 91,37 proc. akcijų) grubiai pažeisdama tarptautinių teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų saugomus vaikų interesus ir teises nutraukė vandens tiekimą butui, taip apribodama vaikų ir jų mamos galimybes tenkinti esminius, gyvybiškai svarbius poreikius. Pažymėtina, kad iš V. P. pateiktų dokumentų matyti, jog į antstolį įmonė kreipėsi ir vandens tiekimą nutraukė nepaisant to, kad V. P. vykdė su AB „Klaipėdos vanduo“ pasirašytą 2015-11-02 susitarimą dėl skolos grąžinimo. Pagal šį susitarimą paskutinę įmoką už skolą V. P. įsipareigojo sumokėti iki 2016-04-30, tačiau įmonė kreipėsi į teismą net nelaukdama šio termino pabaigos, ir Klaipėdos m. apylinkės teismas jau 2016-04-21 priėmė įsakymą dėl skolos išieškojimo. Kaip nurodyta 2016-06-02 antstolio A. Selezniovo padėjėjos patvarkyme, likusi skolos suma yra tik 50,75 Eur, tačiau su 5 proc. palūkanomis ir antstolio vykdymo išlaidomis išieškoma suma padidėjo iki 105,36 Eur.

Noriu ypatingai pabrėžti, kad dirbanti, jokių blogų įpročių neturinti, dešimt vaikų išauginusi mama V. P. su nepilnamečiais vaikais gyvena absoliučiame skurde, stigdama lėšų net esminių, gyvybiškai svarbių poreikių patenkinimui. Visas šeimos pajamas sudaro UAB (įmonės pavadinimas) mokamas 350 Eur dydžio V. P. atlyginimas, 170 Eur dydžio vaikų fondo išmokos ir 45 Eur dydžio išmokos iš Klaipėdos m. savivaldybės, t. y. iš viso per mėnesį apie 565 Eur. Kadangi iš V. P. darbo užmokesčio antstoliai išskaičiuoja 50 proc. (apie 175 Eur), keturių asmenų šeimai pragyvenimui lieka tik apie 390 Eur. Iš šios sumos už Klaipėdos m. savivaldybei priklausančio buto nuomą kas mėnesį V. P. turi sumokėti 140 Eur dydžio mokestį. Akivaizdu, kad pajamos, kuriomis disponuoja ši šeima, yra nepakankamos net minimaliam išgyvenimui.

Žinodamas aukščiau aprašytą šios šeimos padėtį, faktą, jog AB „Klaipėdos vanduo“ nutraukė vandens tiekimą neatsižvelgdama į tai, kad trys nepilnamečiai vaikai nebeturi tinkamų sąlygų patenkinti esminius, gyvybiškai svarbius poreikius, vertinu kaip socialiai neatsakingą elgesį. Be to, pažymiu, kad moteris, kuri dėl nepalankiai susiklosčiusių gyvenimo sąlygų turėjo iš esmės viena auginti dešimt vaikų, bet sugebėjo juos tinkamai auklėti, turėtų būti ne žlugdoma, o palaikoma.

Taip pat nesuprantama, kodėl AB „Klaipėdos vanduo“ kreipėsi į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo net nelaukdama 2015-11-02 susitarimo dėl skolos grąžinimo 2 punkte nurodyto termino pabaigos ir neatsižvelgdama į tai, kad V. P. mokėjo šiame susitarime nurodytas įmokas. Antstolio vykdymo išlaidų suma, kuria dėl tokio poelgio padidėjo V. P. įsiskolinimai, šiai šeimai yra didelė papildoma našta.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, prašau: 1. atnaujinti vandens tiekimą butui, kuriame gyvena V. P. su vaikais, ir padengti 2016-06-02 antstolio A. Selezniovo padėjėjos patvarkyme nurodytą vykdymo išlaidų sumą; 2. nurašyti V. P. skolą AB „Klaipėdos vanduo“, atsižvelgiant į tai, kad ši skola susidarė moteriai vienai auginant dešimt vaikų; 3. Atsiprašyti daugiavaikės motinos V. P. dėl socialiai neatsakingo AB „Klaipėdos vanduo“ elgesio.

PRIDEDAMA:

V. P. atsiųsti dokumentai dėl skolos AB „Klaipėdos vanduo“ išieškojimo, elektroninė kopija

Pagarbiai,

Seimo narys Naglis Puteikis

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video