Ar Misionierių ansamblio specialusis planas, už kurį duotas kyšis, labai skiriasi nuo to, kurį vėliau patvirtino kultūros ministras Šarūnas Birutis?

Ar Misionierių ansamblio specialusis planas, už kurį duotas kyšis, labai skiriasi nuo to, kurį vėliau patvirtino kultūros ministras Šarūnas Birutis?

Tai vienas iš klausimų, kylančių susipažinus su Vilniaus m. apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu, liudijančiu, kad leidimą darkyti Misionierių ansamblį bandyta nusipirkti kyšiu.

2012 m. kovo 29 d. pilietis P. T. pažadėjo Kultūros paveldo departamento Vilniaus padalinio vedėjui V. K. 20 000 Lt kyšį ir netrukus pusę šios sumos davė už tai, kad V. K. arba jo pavaldinys pritartų Misionierių ansamblio specialiojo plano projektui, neatitinkančiam Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento reikalavimų, bet atitinkančiam verslininkų norus pastatyti ant Išganytojo kalvos kuo daugiau kvadratinių metrų. Tačiau V. K. apie bandymą papirkti pranešė STT, todėl P. T. buvo skirta 26 000 Lt dydžio bauda – apie šią istoriją liudija Vilniaus m. apylinkės teismo baudžiamasis įsakymas, kurį nuasmenintą galite paskaityti čia: http://eteismai.lt/byla/257759991693430/1-1447-295/2012

Kas yra V. K., iššifruoti nesunku – KPD Vilniaus teritorinio padalinio vadovas Vitas Karčiauskas, dabar aiškinantis, esą sprendimus dėl statybų Misionierių ansamblio teritorijoje priėmė ne paveldosaugininkai, bet politikai (žr. „Kurie politikai ir kodėl spaudė KPD leisti darkyti Misionierių ansamblį ir Vilniaus senamiestį?”)

Įdomesni kiti klausimai.

Pvz., ar tas specialusis planas, kurį 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-559 patvirtino kultūros ministras Šarūnas Birutis, labai skiriasi nuo to, už kurį buvo nešamas kyšis? Š. Biručio patvirtintas planas, kaip nurodyta Valstybinės kultūros paveldo komisijos pažymoje, sudarė sąlygas planuoti kultūros paveldo vertybes žalojančias statybas ir nustatė ženkliai didesnį sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, negu buvo įrašytas privatizavimo sąlygose (pažyma cituota čia).

Kitas klausimas – kas yra kyšį siūlęs ir davęs P. T. ir ką jis veikia šiandien? Ar gali būti, kad P. T. atstovauja UAB „Misionierių sodai” įvairiose institucijose?

Žemiau skelbiame nuasmenintą Vilniaus m. apylinkės teismo baudžiamojo įsakymo tekstą.

*******
Byla 1-1447-295/2012

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Valdas Bugelevičius, išnagrinėjęs prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga, kurioje

P. T., asmens kodas ( – ), gimęs ( – ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, vedęs, dirbantis direktoriumi UAB „( – )“, , direktoriumi UAB „( – )“, direktoriumi UAB „( – )“ ir generaliniu direktoriumi UAB „( – )“, anksčiau neteistas, gyvenantis ( – ), Vilniuje, kaltinamas nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 227 straipsnio 2 dalyje,

Nustatė

Kaltinamasis P. T. valstybės tarnautojui tiesiogiai pažadėjo duoti kyšį už pageidaujamą neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, ir dalį kyšio davė, o būtent:

jis, P. T., 2012 m. kovo 29 d., apie 14 val., teritorijos, esančios ( – ), Vilniuje, apžiūros metu, veikdamas savo ir uždarosios akcinės bendrovės „( – )“ interesais, tiesiogiai pasiūlė apžiūroje dalyvavusiam valstybės tarnautojui Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio vedėjui V. K. ir pažadėjo duoti 20000 litų kyšį už pastarojo neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, t. y. už tai, kad V. K. arba pastarojo nurodymu kitas Vilniaus teritorinio padalinio darbuotojas pritartų Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento reikalavimų neatitinkančiam minėto objekto, esančio ( – ), Vilniuje, specialiojo plano projektui. Minėto pokalbio metu jis, P. T., pažadėjo V. K. už pageidaujamą neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus dalį pasiūlyto ir pažadėto 20000 litų kyšio duoti kito jų susitikimo metu. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, jis, P. T., 2012 m. balandžio 13 d., apie 9 val. 10 min., Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio patalpose, esančiose Šnipiškių g. 3, Vilniuje, tiesiogiai perdavė V. K. dalį kyšio – 5000 litų, o 2012 m. balandžio 20 d., apie 13 val. 35 min., V. K. darbo kabinete Nr. ( – ), esančiame Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio patalpose Šnipiškių g. 3, Vilniuje, jis, P. T., tiesiogiai perdavė V. K. kitą žadėto kyšio dalį – 5000 litų. Tokias savo veiksmais jis, P. T., tiesiogiai pasiūlė ir pažadėjo duoti valstybės tarnautojui 20000 litų kyšį bei per du kartus, t. y. 2012 m. balandžio 13 d. ir 2012 m. balandžio 20 d., perdavė pažadėto kyšio dalį – 10000 Lt – už pastarojo neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus.

Šiais savo veiksmais P. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 227 straipsnio 2 dalyje.

Kaltinimas kaltinamajam P. T. grindžiamas šiais ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis.

Kaltinamasis P. T. savo kaltę jam inkriminuota nusikalstama veika pripažino iš dalies ir patvirtino, kad veikdamas savo ir uždarosios akcinės bendrovės „( – )“ interesais, pasiūlė valstybės tarnautojui – Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio vedėjui V. K. 20 000 litų kyšį už tai, kad V. K. arba pastarojo nurodymu kitas Vilniaus teritorinio padalinio darbuotojas, pritartų Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento reikalavimų neatitinkančiam objekto, esančio ( – ), Vilniuje, specialiojo plano projektui, ir 2012 m. balandžio 13 bei 20 d.d., per du kartus, davė V. K. pažadėto kyšio dalį – 10 000 litų, tačiau teigė, kad pinigus V. K. pasiūlė ir dalį pažadėtų pinigų davė V. K. reikalavimu, o ne savo iniciatyva. Taip pat kaltinamasis P. T. teigė, kad V. K. perduoti pinigai buvo jo asmeniniai, o ne UAB „( – )“ pinigai (T. 2., 40-42, 44-46, 52-53).

Liudytojas V. K. ikiteisminio tyrimo metu teigė (T.1., b.l. 86-96, 98-99), kad jis žinojo, jog rengiamas teritorijos, esančios ( – ), Vilniuje, specialusis planas, kurio vadove buvo paminklų restauravimo instituto darbuotoja G. M.. Po patikrinimo specialusis planas buvo aptartas Kultūros paveldo departamento komisijoje, kurios vadovu buvo direktorės pavaduotojas A. D.. Projektas buvo grąžintas autoriams patobulinti, nes nebuvo vizualizacijos, visos archeologinių ir istorinių tyrimų medžiagos. 2012 metų kovo mėnesio pabaigoje, specialusis planas vėl buvo pateiktas jų padaliniui patikrinti. 2012-03-29 V. K. paskambino P. T., kuris telefoninio pokalbio metu pasiūlė susitikti ir apžiūrėti objektą vietoje. Tą pačią dieną, apie 14 val., pas jį į darbą atvyko P. T. ir jie kartu nuvyko į objektą. Atvykus į vietą, P. T. paprašė, kad V. K. paliktų jo automobilyje savo mobiliojo ryšio telefono aparatą. Liudytojas V. K. su P. T. pasiūlymu sutiko, nors šis pasiūlymas ir sukėlė įtarimą. Teritorijos apžiūros metu P. T. pasakė, kad šito objekto savininkui reikalingas tam tikras kvadratinių metrų skaičius, kad būtų pastatytas tam tikros klasės viešbutis, išdėstė poziciją dėl pastato, pasakė, kad „aš siūlau vieną“. V. K. nesuprato šio pasakymo ir paprašė jo paaiškinti, todėl P. T. jam pasakė, kad 10 000 eurų, arba grubiai apvalinant 40 000 litų. Pasak V. K., jis tuo metu pajuokavo ir pasakė „kodėl ne penkiasdešimt“, į tai P. T. jam atsakė „gerai“. Tam, kad gauti statybos leidimą, iš pradžių reikėjo V. K. arba jo padalinio pritarimo specialiojo plano projektui ir už tai P. T. jam avansu pasiūlė 20 000 litų grynais pinigais, o likusius 30 000 litų po to, kai bus gautas leidimas. V. K. P. T. pasakė, kad gerai. Po šio susitikimo, V. K. tą pačią dieną nuvyko į Specialiųjų tyrimų tarnybą ir pranešė, kad jam siūlė kyšį už specialiojo plano suderinimą. 2012-04-05, apie14 val., jie su P. T. susitiko restorane „Ida Basar“, esančiame Subačiaus g. 1, Vilniuje. Pokalbio metu P. T. iš karto pasakė, kad užsakovas (paminėjo vardą ir pavardę, tačiau jų V. K. neprisiminė) sutinka su jo siūlymais, pasakė, kad avansu sumokės 20 000 litų už teritorinio padalinio suderintą projektą. Išsiskiriant P. T. jam pasakė, kad trečiadienį iš ryto užvažiuos pas jį į darbą. 2012-04-13, apie 9 val. 10 min., į V. K. darbo kabinetą atėjo P. T.. Susitikimo metu V. K. P. T. parodė rašto „Dėl vienuolyno statinių ansamblio (761) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų koncepcijos pakartotino teikimo“ kopiją, kurioje pastarasis išbraukė jam nepatikusias vietas. Po pokalbio P. T. paprašė, kad V. K. jį palydėtų. Jiems išėjus iš kabineto, einant koridoriumi P. T. V. K. į ranką įspaudė pluoštą pinigų tyliai sakydamas „čia 5“. Tuo metu V. K. P. T. paklausė, o kada kiti, šis atsakė „kas savaitę“. Gautus 5 000 litų V. K. perdavė Specialiųjų tyrimų tarnybai. Kitas V. K. susitikimas su P. T. vyko 2012-04-17, apie 10 val. 50 min., darbo kabinete. Pokalbio metu P. T. klausė kas naujo, kada bus svarstomas specialusis planas komisijoje Kultūros paveldo klausimams nagrinėti. V. K. pasakė, kad jis kalbėjosi su departamento direktore, ir ji vis tiek siūlys šį klausimą nagrinėti Metodinėje taryboje kultūros paveldo klausimams nagrinėti, ir kad minėtos komisijos 2/3 narių yra nepriklausomi ekspertai iš mokslo įstaigų ir visuomeninių organizacijų. V. K. teigimu, 2012-04-20, apie 13 val. 35 min., pas jį į darbo kabinetą atėjo P. T. ir pakvietė išeiti pasivaikščioti. V. K. P. T. atsakė, kad pasivaikščioti jis negali ir paprašė jo prisėsti bei pasikalbėti kabinete. Tai išgirdęs P. T. rankomis mostelėjo į kabineto erdvę, kad, neva, čia nesaugu. V. K. P. T. pasakė, kad jeigu jis turi papildomų dokumentų posėdžiui, tai tegu įdeda į aplanką ir ranka pastūmė aplanką, kuris buvo ant jo darbo stalo. P. T. paėmė aplanką, pažiūrėjo kas yra jo viduje, padvejojo ir išsitraukė iš kelnių kišenės pinigus, kurie buvo sulenkti per pusę, ir įdėjo į aplankalą. Po to, kai įdėjo pinigus, P. T. ranka parodė penkis pirštus, tyliai sakydamas „čia penki“, ir iškart išėjo iš kabineto. Po to, kai P. T. išėjo iš kabineto, V. K. atvertė aplanką ir jame pamatė pinigus – 5 000 litų. Pasak V. K., šiuos pinigus jam P. T. perdavė už tai, kad jis dalyvautų metodinės tarybos posėdyje ir gintų anksčiau minėtą objektą.

Akistatos su kaltinamuoju P. T. metu V. K. patvirtino savo parodymus, duotus liudytojo apklausos metu (T.2., b.l. 54-57).

Liudytojo V. K. nurodytos aplinkybės patvirtinamos 2012-04-05 nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų atlikimo protokolu, kuriame užfiksuotas V. K. ir P. T. susitikimas kavinėje „Ida Basar“, esančioje Subačiaus g. 3, Vilniuje, ir šio susitikimo metu vykęs jų pokalbis (T.1, b.l. 44-58), 2012-04-13 nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų atlikimo protokolu, kuriame užfiksuotas V. K. ir P. T. susitikimas Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio tarnybinėse patalpose (V. K. darbo kabinete Nr. ( – ) ir koridoriuje), susitikimo metu vykęs šių asmenų pokalbis, o taip pat tai, kad šio susitikimo metu P. T. perdavė V. K. 5 000 litų (T.1, b.l. 63-66), bei 2012-04-20 nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų atlikimo protokolu, kuriame užfiksuotas V. K. ir P. T. susitikimas Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio tarnybinėse patalpose (V. K. darbo kabinete Nr. ( – )), susitikimo metu vykęs šių asmenų pokalbis, o taip pat tai, kad šio susitikimo metu P. T. perdavė V. K. 5 000 litų įdėdamas pinigus į žalios spalvos segtuvą (T.1, b.l. 67-68).

10 000 litų, kuriuos V. K. gavo iš kaltinamojo P. T., jis savanoriškai pateikė ikiteisminio tyrimo pareigūnams, kurie buvo apžiūrėti kaip daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti (T.1, b.l. 69-76, 79-82).

Liudytojas T. P. ikiteisminio tyrimo metu (T.2., b.l. 34-35) parodė, kad jis buvo Misionierių Vienuolyno statinių ansamblio detalaus plano projekto vadovas. 2012 m. kovo mėnesio pabaigoje, telefoninio pokalbio metu, P. T., po to kai jie buvo pateikę projektinius pasiūlymus derinimui Vilniaus teritoriniam padaliniui, jam pasakė, kad V. K. iš jo kažko norintis. T. P. suprato, kad V. K. nori dovanų arba pinigų. Po kurio laiko jam vėl paskambino P. T. ir pasakė, kad jis yra labai nustebęs, kad V. K. yra nebrangiai nuperkamas. T. P. suprato, kad buvo susitikimas tarp P. T. ir V. K., kurio metu V. K. paprašė P. T. pinigų už darbą, t. y. kad jis nevilkins, o spręs specialiojo plano problemas. T. P. nežino nei kada, nei kur, nei kiek pinigų P. T. sumokėjo V. K. už specialiojo plano derinimą. Kažkurio telefoninio pokalbio su P. T. metu T. P. suprato, kad P. T. sumokėjo pinigus V. K., nes pasakė frazę, kad V. K. dėl specialiojo plano problemos nebemato.

Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokoluose užfiksuoti V. K. ir P. T. pokalbiai telefonu tarpusavyje, o taip pat kaltinamojo P. T. pokalbiai telefonu su T. P. (T.1, b.l. 164-200, T.2., b.l. 1-18).

Teisėjas mano, kad kaltinamojo P. T. kaltė, padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, įrodyta kaltinamojo, liudytojų V. K. ir T. P. parodymais bei byloje esančiais procesinių prievartos priemonių taikymo protokolais.

Kaltinamojo P. T. veiksmai atitinka požymius nusikalstamos veikos, numatytos BK 227 straipsnio 2 dalyje, kadangi jis, veikdamas tiesiogine tyčia, tiesiogiai pažadėjo duoti mažesnės negu 250 MGL (32 500 Lt) vertės kyšį valstybės tarnautojui, siekdamas neteisėtos paperkamo valstybės tarnautojo veikos (veikimo), vykdant įgaliojimus, ir davė kyšio dalį.

Kaltinamojo P. T. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Skirdamas bausmę, teisėjas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą, bei pažadėto duoti kyšio dydį, į kaltinamojo asmenybę, kuris anksčiau neteistas (T.2., b.l. 67), dirba, ir mano, kad jam skirtina BK 227 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta bausmė – bauda.

10 000 litų, saugomi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybos Finansų skyriuje (T.1., b.l. 69-85), teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, turi būti konfiskuoti kaip nusikalstamos veikos priemonė (BK 72 straipsnio 2 dalis, BPK 94 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pateikti dokumentai, susiję su Misionierių Vienuolyno statinių ansamblio, esančio ( – ), Vilniuje, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais, esantys pakete Nr. 1 prie bylos, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, turi būti grąžinti Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, o laikmenos su informacija apie procesinių prievartos priemonių taikymą, esančios pakete Nr. 2 prie bylos, turi būti paliktos prie baudžiamosios bylos medžiagos.

Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 ir 422 straipsniais

Nutarė

P. T. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 2 dalyje, ir jam paskirti 200 MGL (26 000 Lt – dvidešimt šešių tūkstančių litų) dydžio baudą.

Sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnio 2 dalies reikalavimais, į paskirtąją bausmę įskaityti laikinąjį sulaikymą nuo 2012 m. balandžio 26 d. iki 2012 m. balandžio 27 d. (vieną parą), vieną laikinojo sulaikymo parą prilyginant dviejų MGL dydžio baudai, ir galutinę bausmę P. T. paskirti 198 MGL (25 740Lt – dvidešimt penkių tūkstančių septynių šimtų keturiasdešimties litų) dydžio baudą.

Kardomąją priemonę iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo P. T. palikti tą pačią – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, o teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, kardomąją priemonę panaikinti.

10 000 litų, saugomus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybos Finansų skyriuje, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, konfiskuoti.

Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pateiktus dokumentus, susijusius su Misionierių Vienuolyno statinių ansamblio, esančio ( – ), Vilniuje, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais, esančius pakete Nr. 1 prie bylos, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, grąžinti Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.

Laikmenas su informacija apie procesinių prievartos priemonių taikymą, esančias pakete Nr. 2 prie bylos, laikyti prie baudžiamosios bylos medžiagos.

Išaiškinti kaltinamajam, kad jis, nesutikdamas su baudos paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo įsakymo gavimo dienos, turi teisę paduoti teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 425 straipsnio 4 dalį teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę (švelnesnę ar griežtesnę), negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Šia teise kaltinamajam nepasinaudojus, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir teismo paskirta bauda turi būti sumokėta į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą per du mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video