Kvietimas į spalio 23 d. forumą „Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą Lietuvoje: ką daryti“

Kvietimas į spalio 23 d. forumą „Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą Lietuvoje: ką daryti“

Kodėl vyksta „urbanistinis karas” ir kodėl jis įgyja tokias formas, kaip strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą? Ką tai sako apie mūsų visuomenę? Kaip apsaugoti piliečius nuo persekiojimo už dalyvavimą sprendžiant aplinkos klausimus? Šiuos ir kitus klausimus aptars spalio 23 d. nuo 10:30 val. iki 18:30 val. Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje rengiamo forumo dalyviai. Pakvietėme dalyvauti iš labai skirtingų perspektyvų problemas vertinančius žmonės ir tikimės turėti ne bendraminčių pašnekesius, bet požiūrių įvairovę. Dalinamės kvietimu ir preliminaria programa.

PAPILDYTA spalio 17 d.: galutinę forumo programą rasite čia: „Seime bus svarstoma, kaip apsaugoti piliečius nuo bylų už dalyvavimą sprendžiant viešuosius reikalus”

(Nuotrauka Mariaus Matulevičiaus)
*******
Maloniai kviečiame Jus š. m. spalio 23 d. dalyvauti forume „Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą Lietuvoje: ką daryti“, kurį rengia asociacija „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“ ir Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetas.

Šiame forume kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimu suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų, šioje srityje dirbančių profesionalų bendruomenių, verslo, valstybės ir savivaldos institucijų atstovai, politologai, politikai bei platesnėmis teorinėmis įžvalgomis pasidalinti galintys humanitarinių sričių mokslininkai aptars vadinamąsias strategines bylas prieš visuomenės dalyvavimą (angl. SLAPP), t. y. tokias bylas, kai verslo korporacijos arba valdžios institucijos imasi teisinio persekiojimo prieš piliečius, reikalaudamos juos nubausti dėl esą padarytos žalos ir kenkimo, tačiau iš tiesų siekdamos įbauginti, atgrasyti, nutildyti visuomenę.

Forumo dalyviai aptars teorinį ir praktinį šio reiškinio kontekstą – pasaulinius ir lietuviškus jo pavyzdžius ir istoriją, sociokultūrines problemas, apie kurias jis liudija, iššūkius žodžio laisvei ir kitoms pamatinėms demokratijos vertybėms, įvairių valstybių taikomas priemones apginti piliečius nuo nepagrįsto persekiojimo – ir pristatys savo požiūrius į galimus problemų sprendimo būdus.

Forumo tikslas – apžvelgiant reiškinį iš skirtingų perspektyvų ir leidžiant atsiskleisti požiūrių įvairovei identifikuoti problemas bei ieškoti sprendimų.

Forumo data siejama su 1992 m. spalio 25 d. referendumu, kuriame priimta Lietuvos Konstitucija, įtvirtinanti tas teises, kurias neigia strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą: teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti (25 straipsnis) bei teisę kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, o taip pat draudimą persekioti už kritiką. (33 straipsnis).

Žemiau rasite preliminarią renginio, kuris vyks nuo 10:30 val. iki 18:30 val. Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje, programą – tai projektas, nes dalis kviečiamų organizacijų ar asmenų dar nėra patvirtinę savo dalyvavimo. Tiksli programa turėtų būti aiški spalio 15 d. – iki tada prašome pranešėjų atsiųsti savo pasisakymų temas. Jei norėtumėte dalyvauti diskusijose ar stebėti forumą, Jūsų laiškų laukiame el. pašto adresais rasa.kalinauskaite@lrs.lt ir kultkt@lrs.lt.

Projektas
FORUMO „STRATEGINĖS BYLOS PRIEŠ VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ LIETUVOJE:
KĄ DARYTI“ PROGRAMA

Forumas vyks 2018 m. spalio 23 d. nuo 10:30 val. iki 17:30 val., Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje (I rūmai, 3 aukštas, Gedimino per. 53, Vilnius).

Forumą organizuoja: Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetas ir asociacija „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“.

Forumą moderuoja: Lietuvos Respublikos Seimo nariai, nevyriausybinių organizacijų atstovai (bus patikslinta).

10:30–10:35 Įžanginis žodis. Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto atstovas

I dalis. „Urbanistinio karo“ ir teismų patirtys

10:35–10:45 Asociacijos „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“ valdybos pirmininkas Paulius Markevičius. Strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą pasaulyje ir Lietuvoje.

10:45–10:55 Advokatas Saulius Dambrauskas. Pranešimo tema bus patikslinta.

10:55–11:05 Kultūros istorijos tyrinėtojas, Vilniaus m. tarybos narys dr. Darius Kuolys. Pranešimo tema bus patikslinta.

11:05–11:15 Lietuvos Nekilnojamojo turto plėtros asociacija. Pranešimo tema bus patikslinta.

11:15–11:25 Komercinio nekilnojamojo turto ir privataus kapitalo fondų valdymo įmonės „Lords LB Asset Management“ atstovas. Pranešimo tema bus patikslinta.

11:25–11:35 Lietuvos architektų rūmų pirmininkė Daiva Veličkaitė. „Lietuvos architektų rūmų patirtys viešojo intereso lauke“.

11:35–11:45 Lietuvos aukščiausiojo teismo atstovas (kviestume LAT pirmininką Rimvydą Norkų, LAT Civilinių bylų skyriaus pirmininkę Sigitą Rudėnaitę arba teisėją Andžej Maciejevski; prašytume pakomentuoti, kaip suprantamas piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis institutas ir kiek realiai teismų praktikoje jis yra taikomas)

11:45–11:55 Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė Jūratė Markevičienė. Bylų dėl „Lietuvos“ kino teatro patirtys.

11:55–12:25 Klausimai prelegentams, diskusija (pasisakymai iki 3 minučių)

12:25–12:35 Vilniaus miesto savivaldybės Visuomeninės miesto planavimo komisijos pirmininkas, Statybos ir architektūros teismo ekspertų sąjungos pirmininkas Gintautas Tiškus. Pranešimo tema bus patikslinta.

12:35–12:45 Vilniaus m. savivaldybės atstovas. Pranešimo tema bus patikslinta.

12:45–12:55 Teisininkas Tomas Bakučionis (vienas iš 4 visuomenininkų, kuriems buvo iškelta byla dėl „Lietuvos” kino teatro). Bylos, susijusios su Misionierių ansamblyje vystomu projektu.

12:55–13:05 UAB „Misionierių namai“ atstovas. Pranešimo tema bus patikslinta.

13:05–13:15 Vilniaus bendruomenių asociacijos pirmininkas, Užupio bendruomenės narys Sakalas Gorodeckis. Pranešimo tema bus patikslinta.

13:15–13:45 Klausimai prelegentams, diskusija (pasisakymai iki 3 minučių)

13:45–14:30 pietų pertrauka

II dalis. Ką apie mūsų visuomenę sako „urbanistinis karas“ ir strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą

14:30–15:30 Diskusija (dėl moderatoriaus bus patikslinta vėliau). Kviečiami dalyvauti politologai, filosofai, kultūrologai, žmogaus teisių gynimu užsiimančių nevyriausybinių organizacijų atstovai (kvietimai siunčiami ir konkretiems akademinės visuomenės atstovams, ir į Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetą, Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos ir socialinės kritikos katedrą, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą, taip pat Lietuvos žmogaus teisių asociacijai, Lietuvos žmogaus teisių centrui).

15:30–16:00 Klausimai diskusijos dalyviams, pasisakymai iki 3 min.

III dalis. Ieškant sprendimų

16:00–16:10 Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkės Evelinos Karalevičienės ar kito šios komisijos atstovo pranešimas. Tema bus patikslinta.

16:10–16:20 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovai. Pranešimo tema bus patikslinta (kviestume viceministrę Rėdą Brandišauskienę, prašytume pasisakyti apie problemą Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl teisės gauti informaciją apie aplinką, dalyvauti priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (vadinamoje Orhuso konvencijoje) numatyto draudimo persekioti ir bet kaip varžyti visuomenės narius dėl jų dalyvavimo priimant sprendimus, susijusius su aplinka, kontekste, ir pristatyti teisines iniciatyvas užtikrinti piliečių apsaugą nuo tokio persekiojimo; taip pat apie bylas, iškeltas prieš medžių kirtimą protestavusiems kauniečiams)

16:20–16:30 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovai. Pranešimo tema bus patikslinta. (prašytume pasisakyti apie teisines iniciatyvas užtikrinti piliečių apsaugą nuo persekiojimo dėl dalyvavimo priimant sprendimus dėl kultūros paveldo, įvertinant problemasEuropos Tarybos pagrindinės konvencijos dėl kultūros paveldo vertės visuomenei (vadinamos Faro konvencija), kuri įtvirtina su kultūros paveldu susijusias piliečių teises kaip neatskiriamas nuo Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje apibrėžtos teisės dalyvauti kultūriniame gyvenime, kontekste).

16:30–16:40 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas. Pranešimo tema bus patikslinta. (prašytume pasisakyti apie iniciatyvas užtikrinti piliečių apsaugą nuo persekiojimo už dalyvavimą sprendžiant aplinkos klausimus).

16:40–17:30 Diskusija, forumo rezoliucijos projekto redagavimas (pasisakymai iki 3 min.)

1 komentaras

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

1 Komentaras

  • Alfridas
    2018-09-30, 13:30

    Mojuojama Lietuvos vliava, bet pasisakantieji tik iš Vilniaus .

    ATSAKYTI

Naujausi įrašai

Video