Kultūros paveldo departamento direktorės ir kultūros ministrės paprašyta paaiškinti, ar buvo nuslėpta KPD Vilniaus skyriaus vedėjui V. Karčiauskui nepalanki tyrimo išvada, ir grąžinti į biudžetą ne pagal paskirtį panaudotus pinigus

Kultūros paveldo departamento direktorės ir kultūros ministrės paprašyta paaiškinti, ar buvo nuslėpta KPD Vilniaus skyriaus vedėjui V. Karčiauskui nepalanki tyrimo išvada, ir grąžinti į biudžetą ne pagal paskirtį panaudotus pinigus

Lietuvos.link paskelbus mįslingai dingusį Kultūros paveldo departamento dokumentą, Seimo narys Naglis Puteikis kreipėsi į kultūros ministrę Lianą Ruokytę-Jonsson ir departamento direktorę Dianą Varnaitę, prašydamas išsklaidyti viešai pareikštas abejones, kad galėjo būti nuslėpta KPD Vilniaus skyriaus vedėjui Vitui Karčiauskui ir šio skyriaus vyriausiajai specialistei Linai Černiauskienei nepalanki tyrimo išvada, vėliau to paties atvejo tyrimui sudarant dar vieną komisiją, bei užtikrinti, kad į biudžetą bus grąžintos ne pagal paskirtį panaudotos lėšos.

Kreiptasi dėl didelį rezonansą sukėlusio atvejo, kai buvo leista nugriauti ir kitoje vietoje pastatyti istorinėje Vilniaus dalyje, vadinamoje Žvėrynu, adresu Birutės g. 40 stovėjusią medinę vilą, prieš tai išmokėjus kompensaciją už jos tyrimus ir tvarkybos darbų projektavimą.

Pagrindą abejonėms dėl KPD darbo skaidrumo suteikė Lietuvos.link paskelbtas dokumentas, pavadintas „Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. Į-54 sudarytos laikinosios komisijos“ 2016 m. birželio 16 d. „išvada dėl faktinių aplinkybių teisinio įvertinimo“ (žr. „Dingusi(?) Kultūros paveldo departamento išvada, kurioje buvo parašyta, kad KPD Vilniaus skyriaus vedėjas V. Karčiauskas sudarė sąlygas sunaikinti vertybę”), iš kurio matyti, kad komisija, kuriai vadovavo tuo metu KPD dirbęs, o dabar kultūros viceministro pareigas einantis Renaldas Augustinavičius, dar 2016 metais konstatavo, jog KPD Vilniaus skyriaus vyriausiosios specialistės L. Černiauskienės ir šio skyriaus vedėjo V. Karčiausko veiksmai „sudarė sąlygas sunaikinti Vilniaus miesto istorinės dalies, vadinamos Žvėrynu, pietvakarinės dalies vertingąją savybę: vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos – pastato vieta Birutės g. Nr. 40 (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12385).“.

Tačiau po metų, 2017 m. vasario 22 d., KPD paskyroje socialiniame tinkle Facebook buvo paskelbtas įrašas, kad „Kultūros paveldo departamento direktorė D. Varnaitė sudarė laikinąją komisiją, kuri tirs visuomeninės organizacijos Žvėryno bendruomenė skundą dėl teritorijų planavimo dokumentų ir statybą leidžiančio dokumento atitikimo kultūros paveldo apsaugą, aplinkos apsaugą ir statybą reglamentuojantiems teisės aktams objekte adresu Birutės g. 40 Vilniuje“. Tikėtina, kad ši komisija antrą kartą tiria tas pačias faktines aplinkybes, kurias jau ištyrė 2016 metais tyrimą atlikusi komisija.

Todėl Seimo narys Naglis Puteikis paprašė KPD direktorę D. Varnaitę pateikti dokumentus, susijusius su pirmosios komisijos darbu, bei paaiškinti, ar ši komisija pateikė jai išvadą ar išvados projektą, kuriame buvo konstatuota, kad „Departamento Vilniaus skyriaus vyriausiosios specialistės Linos Černiauskienės 2015-08-28 pritarimas Projektiniams pasiūlymams, taip pat minėtos vyriausiosios specialistės Linos Černiauskienės parengtų, o Departamento Vilniaus skyriaus vedėjo Vito Karčiausko 2015-10-15 patvirtinti Specialieji paveldosaugos reikalavimai bei 2015-09-23 Departamento Vilniaus skyriaus vyriausiosios specialistės Linos Černiauskienės pritarimas Detaliojo plano korektūrai, sudarė sąlygas sunaikinti Vilniaus miesto istorinės dalies, vadinamos Žvėrynu, pietvakarinės dalies vertingąją savybę: vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos – pastato vieta Birutės g. Nr. 40 (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12385).“. Taip pat KPD direktorė D. Varnaitė paprašyta informuoti, kokie sprendimai buvo priimti įvertinus minėtos komisijos išvadą, o jei nebuvo priimti jokie sprendimai – paaiškinti, kodėl. Be to, klausiama, ar komisija, apie kurios sudarymą KPD paskelbė 2017 m. vasario 22 d., antrą kartą tiria tas pačias faktines aplinkybes, kurias jau ištyrė 2016 metų komisija, o jei ne – kuo skiriasi jų tyrimų objektai.

Taip pat N. Puteikis paprašė suteikti informaciją, kokia tiksliai suma buvo sumokėta kaip kompensacija už pastato Birutės g. 40, Vilniuje, taikomuosius tyrimus ir tvarkybos darbų projektavimą, ir užtikrinti, kad šie pinigai būtų grąžinti į biudžetą, nes buvo panaudoti ne pagal paskirtį – buvo skirti paveldo objekto tvarkymui, tačiau jis sunaikintas, leidus nugriauti ir perkelti į kitą vietą. Kad kompensacija buvo sumokėta, nurodyta Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitoje, apie tai skelbta ir spaudoje (pvz., čia: http://sa.lt/kompensacijos-privatiems-kulturos-paveldo-valdytojams/).

Kadangi iš internete viešai paskelbto dokumento matyti, kad 2016 metais Birutės g. 40 atvejį tyrusios komisijos pirmininkas buvo R. Augustinavičius, dabar einantis kultūros viceministro pareigas, Seimo narys N. Puteikis paprašė kultūros ministrės L. Ruokytės-Jonsson pateikti jo paaiškinimą apie jam žinomas aplinkybes: ar jis buvo tokios komisijos pirmininkas, kokią išvadą, kam ir kada pateikė ši komisija, kokie sprendimai buvo priimti ją pateikus, o jei nebuvo priimti jokie – kodėl.

Kultūros ministrė paprašyta pasirūpinti, kad atsakymai būtų pateikti kuo greičiau, nes būtina kuo greičiau išsklaidyti abejones dėl KPD darbo skaidrumo, ir asmeniškai užtikrinti, kad į biudžetą būtų grąžinti ne pagal paskirtį panaudoti pinigai.

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video