Kultūros ministerija paprašyta informuoti apie planuojamą UNESCO misiją Vilniuje

Kultūros ministerija paprašyta informuoti apie planuojamą UNESCO misiją Vilniuje

Visuomenininkai iki šiol iš Kultūros ministerijos negavo jokios oficialios informacijos apie planuojamą UNESCO misiją, kuri turėtų įvertinti Vilniaus senamiestyje vykstančius procesus, o pirmiausia Misionierių ansamblyje vykdomas daugiabučių namų statybas. Iliustracija – Misionierių ansamblio užstatymo maketas, kuriame raudonai pažymėti būsimų daugiabučių tūriai.

Į UNESCO Pasaulio paveldo komitetą visuomenininkai kreipėsi 2017 m. gegužės 24 d. (kreipimąsi rasite čia), nesulaukę kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson ir Kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio atsakymų į prašymą įvertinti Kultūros paveldo departamento vadovybės ir tarnautojų, sudarančių sąlygas naikinti kultūros paveldą, atsakomybę bei užkardyti paveldo naikinimą (šį prašymą rasite čia).

Kadangi Kultūros ministerija pati nesupranta, kad apie UNESCO misiją reiktų informuoti ir visuomenines organizacijas, Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis raštu paprašė tai padaryti.

*******

Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai

Žiniai:
Ramūnui Karbauskiui, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, Kultūros komiteto pirmininkui

Evelinai Karalevičienei, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkei

2017-10-10

PRAŠYMAS SUTEIKTI INFORMACIJĄ APIE UNESCO MISIJĄ VILNIUJE

Atstovaudamas viešąjį interesą ir reikšdamas susirūpinimą dėl Vilniaus misionierių vienuolyno ir Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčios ansamblio teritorijoje (Subačiaus g. 20, Vilniuje; toliau – Misionierių ansamblis) vykstančių daugiabučių namų statybų, taip pat kitų senamiestį žalojančių procesų, Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis (toliau – Asociacija) prašo Jūsų informuoti apie planuojamą UNESCO misiją dėl Pasaulio paveldo sąraše esančio Vilniaus istorinio centro.

Primename, kad 2017 m. gegužės 23 d. Asociacijos nariai drauge su kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais kreipėsi į UNESCO Pasaulio paveldo komitetą, prašydami padėti sustabdyti pasaulinės reikšmės kultūros paveldo vertybių naikinimą – skubos tvarka inicijuoti misiją, kuriai būtų pavesta patikrinti Vilniaus istorinio centro būklę ir imtis atitinkamų veiksmų (priedas Nr. 1). Mūsų žiniomis, gavęs šį kreipimąsi UNESCO Pasaulio paveldo centras nedelsdamas pateikė klausimus atsakingoms Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms, o Lietuvos Respublikos kultūros ministerija paprašė skubaus ekspertinio Pasaulio paveldo centro patarimo dėl naujos statybos darbų Misionierių ansamblio teritorijoje. Deja, nei Asociacija, nei kitos nevyriausybinės organizacijos, kurios atlikdamos pilietinę pareigą informavo UNESCO pasaulio komitetą apie Vilniaus senamiesčiui kilusį pavojų, iki šiol oficialiai nebuvo informuotos apie planuojamą misiją.

Vienintelis oficialus Asociacijai adresuotas informacijos šaltinis apie planuojamą UNESCO ekspertų misiją yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2017-09-06 raštas „Dėl UNESCO pasaulio paveldo objekto – Vilniaus istorinio centro ir jo apsaugos zonų saugojimo problemų“, kuriame į mūsų išreikštą susirūpinimą dėl Vilniaus senamiesčio atsakyta, kad LR kultūros ministerija planuoja patariamąją misiją, ir kad nešališki tarptautiniai ekspertai paskatins kritiškiau vertinti situaciją. Šis atsakymas atspindi ir kitų Lietuvoje už paveldo saugojimą atsakingų institucijų bei įstaigų (LR kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Vilniaus miesto savivaldybės administracija) poziciją nieko nedaryti, kol savo nuomonės nepareikš tarptautiniai ekspertai. Mūsų įsitikinimu, tai yra klaidinga pozicija, nes 1994 metais Vilniaus istorinis centras buvo įrašytas į Pasaulio paveldo sąrašą (UNESCO un. k. 541) ne priverstinai, o Lietuvos Respublikos prašymu, sąmoningai prisiimant su tuo susijusius įsipareigojimus. Tad pati valstybė turėtų labiausiai stengtis jį saugoti.

Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos gairėse nurodyta, kokių priemonių valstybė turi imtis, kad apsaugotų, išsaugotų ir pristatytų jos teritorijoje esantį kultūros ir gamtos paveldą. Viena iš jų – vietos bendruomenių, visuomeninių organizacijų ir kitų suinteresuotų šalių bei asmenų įtraukimas į pasaulio paveldo vertybės nustatymo, įrašymo į Pasaulio paveldo sąrašą ir apsaugos procesus. Iki šiol tai nebuvo padaryta. Dar daugiau, šiandien visiškai akivaizdu, kad bendruomenės yra ignoruojamos. Tai liudija faktas, kad iki šiol nesulaukta jokios reakcijos raštu ar žodžiu į Asociacijos LR kultūros ministrei 2017 m. rugpjūčio 8 d. ir 2017 m. rugsėjo 8 d. siųstus prašymus (į antrąjį prašymą atsakymo sulaukta jau išsiuntus šį laišką, – red. past.), taip pat jau minėta nepriimtina aplinkybė, kad LR kultūros ministerija vis dar oficialiai neinformavo visuomeninių organizacijų apie tarptautinę UNESCO misiją.

Tikimės, kad LR kultūros ministerija įvertins, jog bendruomenių įtraukimas yra labai svarbi paveldo apsaugos užtikrinimo priemonė. Todėl prašome kuo greičiau informuoti Asociaciją apie UNESCO ekspertų misijos laiką ir sąlygas. Taip pat prašome, kad misijos dienotvarkėje būtų numatytas tikslus laikas ekspertų ir visuomeninių organizacijų, kurios 2017 m. gegužės 23 d. kreipėsi į UNESCO pasaulio komitetą, atstovų susitikimui.

Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio vadovė Lina Leparskienė

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video