KPD žada įpareigoti „Šiaulių plentą” perlaidoti žmogaus palaikų dalis, bet pažeidimų neįžvelgė, o visuomenininkai toliau atkakliai kelia klausimus dėl Žeimelio kapinyno

KPD žada įpareigoti „Šiaulių plentą” perlaidoti žmogaus palaikų dalis, bet pažeidimų neįžvelgė, o visuomenininkai toliau atkakliai kelia klausimus dėl Žeimelio kapinyno

Susipažinę su KPD atsakymu, kad Žeimelio kapinyno kasinėjimuose pažeidimų nerasta, bet „Šiaulių plentas” bus įpareigotas persijoti gruntą su žmonių kaulais ir perlaidoti aptiktas palaikų dalis, trys istorinę Žiemgalos atmintį puoselėjančios nevyriausybinės organizacijos dar kartą kreipėsi į KPD direktorių Vidmantą Bezarą, kultūros ministrą Mindaugą Kvietkauską ir Seimo Kultūros komiteto pirmininką Ramūną Karbauskį, nurodydamos šio atsakymo spragas ir prašydamos atsakyti į klausimus, į kuriuos liko neatsakyta.

Ankstesnius nevyriausybinių organizacijų raštus dėl Žeimelio kapinyno skelbėme čia:
„Ginti žiemgalių paveldo kyla visuomenininkai – reikalauja atsakymų ir principingų veiksmų dėl galimai naikinamo Žeimelio kapinyno”
„Tyrimus atliekančio archeologo paaiškinimas dėl Žeimelio kapinyno ir nauji klausimai, kylantys dėl išvežtoje žemėje rastų galimai žmonių kaulų bei kitų aplinkybių”

KPD atsakymą į šiuos raštus rasite čia: KPD atsakymas dėl Žeimelio kapinyno

Žemiau skelbiame Žiemgalos-aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyriaus, Žiemgalos draugijos Pasvalio skyriaus ir Žiemių prado „Simkala” reakciją į šį KPD atsakymą.
*******
Žiemgalos-aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyrius,
Žiemgalos draugijos Pasvalio skyrius,
Žiemių pradas „Simkala”

Kultūros paveldo departamento prie KM direktoriui V. Bezarui
KPD Šiaulių regiono padaliniui
LR Kultūros ministrui M. Kvietkauskui
LR Seimo Kultūros komiteto pirmininkui R. Karbauskiui

DĖL ŽEIMELIO KAPINYNO (17179)
2019-05-28

Dėkojame už Kultūros paveldo departamento prie KM pateiktą atsakymą (2019-05-24, Nr. (1.73)2-1301), tačiau šiuo raštu privalome pakartotinai atkreipti dėmesį į kitas, praleistas, metodinių tyrimų ir LR KVR paminklų apsaugos detales bei į Jūsų taip ir neatsakytą svarbų mums klausimą:

Visų pirma, kalbant dėl mechanizuoto kasimo Žeimelio kapinyno teritorijoje, šie veiksmai be išlygų pateisinami patvirtinta archeologinių tyrimų programa (2019-04-02), o rezultatai iš archeologijos taško – nemoksliškai, iš paveldosaugos – pernelyg pragmatiškai iš anksto traktuoti kaip „archeologiškai nevertingas gruntas”. Apmaudu, kad buvo pamiršta, kad šioje teritorijoje gali būti ir Žeimelio senojo miesto vietos tęsinys (vertingosios savybės ir teritorija iki šiol nepatikslintos).

Antra, kelia susirūpinimą ir pats lengvabūdiškas tokios kasimo metodikos pateisinimas – juk ir be tyrimų aišku, kad kapinynas šioje vietoje (kaip ir dauguma kitų Žiemgaloje) gali būti gerokai apardytas žmogaus ūkinės, infrastruktūros (gatvių), statybos (namų) metu, tad ir pavienių radinių, kaulų gali būti mechaniškai nukastame suardytame viršutiniame gatvės sluoksnyje (ką patvirtina ir vietinių gyventojų daržuose iki šiol randami radiniai).

Trečia, neprofesionalu, kad atsakomybė dėl Žeimelio kapinyno pavienių žmonių kaulų surinkimo, grunto išsijojimo ir perlaidojimo perkeliama rangovui UAB „Šiaulių plentas” ar Šiaulių r. savivaldybei: „Departamentas įpareigos Departamento Šiaulių skyrių surašyti reikalavimą rangovui UAB „Šiaulių plentas”, kad grunto sandėliavimo aikštelės teritorija, kurios paviršiuje aptiktos žmogaus skeleto dalys, butų patikrinta taikant sijojimo metodą. Aptikus žmogaus palaikų dalių, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Šiaulių r. Savivaldybė turės užtikrinti deramą žmogaus palaikų dalių perlaidojimą”. Natūraliai kyla klausimas – ar tai nėra tyrimus atliekančio archeologo darbas ir pareiga? Ar šiuos darbus KPD pradėjo patikėti tiesiogiai infrastruktūros darbus atliekančioms įmonėms? Ką tada privalo tyrimų leidimą gavęs archeologas?

Ketvirta, Departamento atsakyme (2019-05-24, Nr. (1.73)2-1301) pateikiama išvada, kad „Departamentas, atlikęs patikrinimą ir apklausęs rangovų atstovus ir archeologą, nenustatė Kreipimesi ir Prašyme nurodytų teiginių, dėl galimai archeologinių tyrimų metu įvykdyto kapų suardymo. Atkreiptinas dėmesys, kad Kreipimesi ir Prašyme pateiktos nuotraukos neleidžia nustatyti, kad dalis palaidojimų galėjo būti pažeisti mechanizuoto nukasimo metu. Matomos mechanizuoto kasimo žymės pastebimos viršutiniuose žemės sluoksniuose, tačiau ne tame pačiame lygmenyje kaip palaikų dalys…” Pakartotinai pridedame fotofiksacinę medžiagą (nuotr. 4, 5, 6), kad būtų galima dar kartą ir kokybiškiau įvertinti šių archeologinių tyrimų metu Žiemgalos kultūros paveldui galimai padarytą žalą.

Penkta, detaliuosius archeologinius tyrimus Žeimelio kapinyne (17179) vykdantis archeologas savo paaiškinime (2019-04-23) nurodo, kad perkasos Nr. 12 V sienelėje (nuotr. 4, 5, 6) nufotografuota kaukolė neva yra „Ne anatomine tvarka gulinti pavienė kaukolė atidengta rankiniu būdu valant tranšėjos sieneles. Šiuo metu ši galimai suardyto kapo vieta laikinai užpilta gruntu, artimiausiu metu planuojama daryti perkasos išpjovą ar atlikti detalų preparavimą”.
Prašome pateikti sių galimai apardytų kapų duobių kontūrų viršutinio sluoksnio bei tranšėjos sienelėje kyšančios osteologinės medžiagos (nuotr. 4, 5, 6, 7, 8, 9) detalaus išpreparavimo fotofiksacinę medžiagą.

Šešta, kodėl archeologinių tyrimų metu atidengtas grindinys buvo pradėtas ardyti nesulaukus Departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sprendimo dėl jo apsaugos (vertingųjų savybių nustatymo)? Departamento atsakyme rašoma, kad „pagal nustatytas aplinkybes, grindinio fragmentai į sandėliuojamą gruntą pateko dar 2018 m., iki Departamento Šiaulių skyriui sustabdant pradėtus kelio rekonstrukcijos darbus bei surašant reikalavimą atlikti archeologinius tyrimus.” Pateikiame 2019 m. balandžio 24 d. darytas nuotraukas (nuotr. 1, 2, 3) su 2019 m. atliekamų archeologinių tyrimų metu nuardytu grindiniu ar jo fragmentais.

Septinta, ankstesniame rašte (2019-04-29) Kultūros paveldo departamento prie KM bei jį kontroliuojančių institucijų prašėme išsiaiškinti pradines šio objekto naikinimo 2018 m. aplinkybes, tačiau atsakymo iki šiol nesulaukėme.
Pakartotinai prašome išsiaiškinti, kas (KPD, Pakruojo r. savivaldybė ar kiti pareigūnai) iki 2018 m. pabaigos darbų sustabdymo derino ir leido Žeimelio kapinyno (17179) naikinimo veiksmus – vykdyti infrastruktūros darbus Bauskės g. be archeologinių tyrimų. Prašome pateikti tai patvirtinančių dokumentų (leidimų, derinimų) kopijas.

PRIDEDAMA:
Fotofiksacija 9 nuotraukos: Priedai

Žiemgalos-aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyriaus pirmininkė Ilona Osipova
Žiemgalos draugijos Pasvalio skyriaus pirmininkas Gražvydas Balčiūnaitis
Žiemių pradas „Simkala” prezidentas Andrius Bitaitis

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video