Ketvirtą kartą klausiame Ministro Pirmininko S. Skvernelio: kada bus įvykdytas 4 metus nevykdomas galutinis teismo sprendimas dėl neteisėtų statinių griovimo Nidoje?

Ketvirtą kartą klausiame Ministro Pirmininko S. Skvernelio: kada bus įvykdytas 4 metus nevykdomas galutinis teismo sprendimas dėl neteisėtų statinių griovimo Nidoje?

Nors esame matę nykiausių biurokratinio cinizmo apraiškų, aplinkos viceministro Mariaus Narmonto raštas privertė krūptelėti: jame juodu ant balto parašyta, kad Vyriausybė ieškojo būdų įtvirtinti tokį teisinį reguliavimą, kuris „neatitiktų ir (ar) konkuruotų su įsiteisėjusiais teismų sprendimais nustatytais įpareigojimais” nugriauti neteisėtus pastatus Nidoje, Lotmiškio g. 1, o po to rado kitą išeitį, kaip nevykdyti įsiteisėjusių teismų sprendimų – nusprendė pakeiti saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo tvarką taip, kad būtų galima „kiek galima greičiau” pakoreguoti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą. Kalbant paprasčiau, valdžios vyrai valosi kojas į visų lygių teismų, įskaitant ir Konstitucinį Teismą, sprendimus, ir turbūt yra nusprendę išbraukti Kuršių neriją iš UNESCO Pasaulio paveldo sąrašo, tik pamiršo apie tai pranešti visuomenei. Kadangi viceministras M. Narmontas taip ir neatsakė į Ministrui Pirmininkui adresuotą Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio klausimą – kada bus įvykdytas jau ketverius metus nevykdomas galutinis ir neskundžiamas Vyriausiojo administracinio teismo 2016-01-20 sprendimas nugriauti neteisėtus statinius Lotmiškio g. 1, Nidoje – šiandien nusiuntėme S. Skverneliui dar vieną raštą, o jeigu ir vėl nesulauksime atsakymo – teks reikalauti jo teisiniu keliu.

Nuasmenintą Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio 2020-05-21 raštą rasite čia: nuasmenintas 2020 05 21 APSS rastas Ministrui Pirmininkui del Kursiu nerijos (1)

O čia aplinkos viceministro Mariaus Narmonto „atsakymas” į šį raštą: Nuasmenintas 2020 06 12 aplinkos viceministro Mariaus Narmonto raštas

Šiandien išsiųstas dar vienas Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio raštas:

*******

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Žiniai:

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui Žydrūnui Bartkui

Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkei Agnei Širinskienei

Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijai

 

Asociacija „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“

DĖL TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ  IR TYČINIO TEISMŲ SPRENDIMŲ NEVYKDYMO

2020 m. birželio 18 d.

Gerbiamas Premjere,

2020-05-21 nusiuntėme Jums raštą, kuriuo trečią kartą paraginome Jus įvykdyti visų lygių teismų priimtus sprendimus dėl UAB ,,NUASMENINTA“ (Nida, Lotmiškio g. 1) priklausančių neteisėtų statinių, ir trečią kartą pakartotinai klausėme Jūsų:

  1. Ar prisiimate asmeninę atsakomybę, kad Jūsų vadovaujama Vyriausybė neįgyvendina šių teismų sprendimų, taip grubiai pažeisdama Lietuvos Respublikos Konstituciją?
  2. Kada bus įvykdytas jau trejus metus nevykdomas galutinis ir neskundžiamas Vyriausiojo administracinio teismo 2016-01-20sprendimas nugriauti neteisėtus statinius, esančius adresu Lotmiškio g. 1, Nidoje? Kada bus įvykdytas Konstitucinio Teismo 2019-11-25 sprendimas?

2020-06-12 gavome atsakymą, pasirašytą aplinkos viceministro Mariaus Narmonto, kuriame teigiama, kad 2020-03-10 Vyriausybės pasitarime buvo svarstomas kreipimosi į Konstitucinį Teismą projektas, klausiant, ar Vyriausybė „turi teisę įtvirtinti tokį teisinį reguliavimą (konkrečius KNNP tvarkymo plano sprendinius), kuris neatitiktų ir (ar) konkuruotų su įsiteisėjusiais teismų sprendimais nustatytais įpareigojimais dėl teritorijos ir joje esančių statinių tvarkymo.“

Sunku patikėti, kad Jūsų vadovaujamos Vyriausybės svarstymui buvo parengtas projektas, kuriuo teiraujamasi, ar Vyriausybė turi teisę vykdyti antikonstitucinius veiksmus (ignoruoti teismų sprendimus) ir griauti teisinės valstybės pagrindus! Dar daugiau – kad toks projektas buvo paruoštas po to, kai Konstitucinis Teismas 2019-11-25 labai aiškiai pareiškė, kad Jūsų vadovaujamos Vyriausybės bandymai ignoruoti teismų sprendimus Kuršių nerijoje yra antikonstituciniai!

Savo atsakyme aplinkos viceministras Marius Narmontas taip pat rašo, kad „Aplinkos ministerija įpareigota imtis veiksmų pakeičiant saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo tvarką taip, kad KNNP tvarkymo planas būtų pakoreguotas kiek galima greičiau, laikantis įstatymų (…)“.

Tačiau aplinkos viceministras taip ir neatsakė į esminį, jau trečią kartą Jums užduotą klausimą: kada bus įvykdytas jau ketverius metus nevykdomas galutinis ir neskundžiamas Vyriausiojo administracinio teismo 2016-01-20 sprendimas nugriauti neteisėtus statinius, esančius adresu Lotmiškio g. 1, Nidoje? 

Tam, kad Jūsų vadovaujama Vyriausybė įvykdytų visų lygių teismų sprendimus, susijusius su statiniais, esančiais adresu Lotmiškio g. 1, Nidoje, nereikia keisti jokių specialiųjų planų.

Atsižvelgdami į tai, kad Aplinkos ir paveldo apsaugos sąjūdis negavo atsakymo į savo esminį klausimą, konstatuojame, kad aplinkos viceministro 2020-06-17 atsakyme Nr. (65)-D8(E) buvo pažeistas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 13 punktas, taip pat Vyriausybės nutarimo dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo punktas Nr. 35.2, kuriuo nustatyta, kad į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys, bei punktas Nr. 38, nes nenurodyta apskundimo tvarka.

Todėl pakartotinai – jau ketvirtą kartą – klausiame:

Kada bus įvykdytas jau ketverius metus nevykdomas galutinis ir neskundžiamas Vyriausiojo administracinio teismo 2016-01-20 sprendimas nugriauti neteisėtus statinius, esančius adresu Lotmiškio g. 1, Nidoje?

Tikimės, kad šį kartą sulauksime konkretaus atsakymo, kuris nepažeis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Vyriausybės nutarimo dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo.

Taip pat prašome pateikti informaciją, kas konkrečiai ruošė jau minėtą Vyriausybės nutarimo projektą, prieštaraujantį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Konstitucinio Teismo nutarimui ir teisinės valstybės principams.

Nesulaukę konkrečių atsakymų, būsime priversti kreiptis į teismą dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų nevykdymo.

Asociacijos „Aplinkos ir paveldo apsaugos sąjūdis“ vardu

Rasa Kalinauskaitė, įgaliota asociacijos vadovės Linos Leparskienės

 

 

 

 

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video