Ginti žiemgalių paveldo kyla visuomenininkai – reikalauja atsakymų ir principingų veiksmų dėl galimai naikinamo Žeimelio kapinyno

Ginti žiemgalių paveldo kyla visuomenininkai – reikalauja atsakymų ir principingų veiksmų dėl galimai naikinamo Žeimelio kapinyno

Trys istorinę Žiemgalos atmintį puoselėjančios nevyriausybinės organizacijos – Žiemgalos-aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyrius, Žiemgalos draugijos Pasvalio skyrius ir Žiemių pradas „Simkala” – kreipėsi į Kultūros paveldo departamento direktorių Vidmantą Bezarą, kultūros ministrą Mindaugą Kvietkauską ir Seimo Kultūros komiteto pirmininką Ramūną Karbauskį, reikalaudamos ištirti, kodėl ir kaip 2018 m. prasidėjo Žeimelio kapinyno naikinimas, įvertinti šiemet vykdomų archeologinių tyrimų atitikimą paveldosaugą reglamentuojantiems teisės aktams bei tyrėjų tinkamumą dirbti tokios reikšmės objektuose, o taip pat užtikrinti vieno iš svarbiausių žiemgalių laidojimo paminklų apsaugą.

Žemiau rasite nuasmenintą žiemgalių paveldu besirūpinančių organizacijų raštą, o po juo – nuotraukas, kuriose užfiksuotas griovys, vadinamas perkasa, ir iš kapinyno išvežtose žemėse besimėtantys kaulai.

Anksčiau skelbėme archeologo paaiškinimus ir Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio raštą: Tyrimus atliekančio archeologo paaiškinimas dėl Žeimelio kapinyno ir nauji klausimai, kylantys dėl išvežtoje žemėje rastų galimai žmonių kaulų bei kitų aplinkybių

Taip pat sulaukėme KPD Šiaulių skyriaus atsakymo, kad pažeidimų nenustatyta: „KPD Šiaulių skyrius neįžvelgė pažeidimų Žeimelio kapinyne ir neužsiminė apie kaulus, besimėtančius iš jo išvežtoje žemėje”
*******
Žiemgalos-aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyrius, Žiemgalos draugijos Pasvalio skyrius, Žiemių pradas „Simkala”

Kultūros paveldo departamento prie KM direktoriui V. Bezarui
KPD Šiaulių regiono padaliniui
LR kultūros ministrui M. Kvietkauskui
LR Seimo Kultūros komiteto pirmininkui R. Karbauskiui

DĖL ŽEIMELIO KAPINYNO (17179)
2019-04-26

Kreipiamės į Jus, sunerimę dėl jau kurį laiką besitęsiančio kultūros paveldo objekto – Žeimelio kapinyno (17179) – niokojimo. Kapinynas yra prie Beržtalio ir bevardžio upelio santakos, Žeimelio mstl., Žeimelio sen., Pakruojo raj. sav. Paveldo objektas datuojamas V-XII a. ir priskiriamas vienai iš baltų genčių – žiemgaliams. Tai vienas iš didžiausių Žiemgalos kapinynų, užimantis 181000 kv. m. plotą.

2018 m. rudenį pradėti kelio – Bauskės g. (esančio kapinyno teritorijoje) rekonstrukcijos darbai. Tąkart jie vykdyti nesilaikant šiuos darbus reglamentuojančių teisės aktų – prieš tai neatlikus archeologinių tyrimų. Techninis darbų projektas ir paveldosaugos tvarkybos darbai buvo suderinti KPD. Kasant trasą kanalizacijos tinklams, ekskavatoriumi 0,5-0,7 m. gylyje nuo paviršiaus buvo pasiekti ir suardyti kapai (https://www.lrytas.lt/kultura/istorija/2018/09/11/news/kasinejimu-darbus-siauliuose-sustabde-ispudingas-istorinis-radinys-7528341/). Žemės darbai buvo sustabdyti iki 2019 m. pavasario. 2019 m. balandžio pradžioje pradėti archeologiniai tyrimai, kuriems vadovauja archeologas X. Y.

Paaiškėjo, kad archeologiniai tyrimai vykdomi (galimai) mechanizuotai (tai patvirtina fotofiksacija), kasant apie 1 m. gylio ir tokio pat pločio griovį gatvės važiuojamosios dalies pakraštyje. Nesuvokiama, kad šį griovį tyrinėtojas vadina perkasomis. Griovio sienelėse buvo pastebėti suniokoti archeologiniai dirbiniai, suknežinta žmogaus kaukolė ir kitų kaulų dalys. Tokių tyrimų metu rasti ir keli išlikę kapai su įkapėmis.

Žinant tai, kad šis kapinynas, kaip ir kiti Žiemgalos kapinynai, (Jauneikių Joniškio r., Pavirvytės, Akmenės r., Šukionių, Pakruojo r. ir kt.) užima išskirtinę vietą Lietuvos archeologiniame pavelde, bei stebint jo teritorijoje vykdomus darbus, galima pagrįstai prognozuoti, kad tokiais šių metų tyrimais Žeimelio kapinyne galimai bus sunaikinta dalis turtingo žiemgalių laidojimo paminklo. Taip pat akcentuojame ir ypač neetišką mokslinį laipsnį turinčio specialisto darbo specifiką – rodoma didžiulė nepagarba mirusiems – žemės darbų metu iškastose ir Baltausių kaimo teritorijoje, Žeimelio sen., sandėliuojamose žemėse, išvežtose iš kapinyno teritorijos, randami žmonių kaulai arba jų dalys (https://lietuvos.link/aplinkos-ir-paveldo-saugojimo-sajudis-praso-skubiai-imtis-veiksmu-del-galimai-naikinamo-zeimelio-kapinyno/; https://lietuvos.link/tyrimus-atliekancio-archeologo-paaiskinimas-del-zeimelio-kapinyno-ir-nauji-klausimai-kylantys-del-isveztoje-zemeje-rastu-galimai-zmoniu-kaulu-bei-kitu-aplinkybiu/).

Prašome ištirti, kodėl ir kaip 2018 m. prasidėjo Žeimelio kapinyno (17179) naikinimas bei įvertinti 2019 m. vykdomų archeologinių tyrimų atitikimą LR paveldosaugos teisės aktams, jo tyrėjų kvalifikaciją ir tinkamumą dirbti tokios reikšmės objektuose. Taip pat prašome imtis priemonių dėl archeologinio paveldo išsaugojimo ne vien tik deklaratyviai vadovaujantis LR teisės aktais skiriant tariamą apsaugą, bet ir šią teisinę pareigą realizuoti praktikoje iš esmės.

Žiemgalos-aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyriaus pirmininkė Ilona Osipova

Žiemgalos draugijos Pasvalio skyriaus pirmininkas Gražvydas Balčiūnaitis

Žiemių pradas „Simkala” prezidentas Andrius Bitaitis
*******
Daugiau:
Tyrimus atliekančio archeologo paaiškinimas dėl Žeimelio kapinyno ir nauji klausimai, kylantys dėl išvežtoje žemėje rastų galimai žmonių kaulų bei kitų aplinkybių
Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis prašo skubiai imtis veiksmų dėl galimai naikinamo Žeimelio kapinyno

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video