Dėl skubaus Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimo paskelbimo ir LVAT 2018 m. spalio 17 d. nutarties teisinių pasekmių išaiškinimo

Dėl skubaus Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimo paskelbimo ir LVAT 2018 m. spalio 17 d. nutarties teisinių pasekmių išaiškinimo

„Tai, kad iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. spalio 17 d. nutarties sunku suprasti teisines jos pasekmes, ne tik kelia sumaištį Trakų istoriniame nacionaliniame parke – panašu, kad daliai socialiai neatsakingų asmenų tai įkvėpė nepagrįstų lūkesčių, kad nuo šiol nebebus ribojamos statybos Trakų senamiestyje – bet gali sukelti chaosą visoje paveldosaugos sistemoje, nes, kaip aiškėja, daug specialiųjų planų buvo lygiai taip pat nepaskelbti, kaip ir Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas, todėl turėtų būti laikomi neįsigaliojusiais”, – nurodo Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis, prašydamas Kultūros ministeriją ir Kultūros paveldo departamentą kuo skubiau paskelbti nepaskelbtus specialiuosius planus, kreiptis į LVAT dėl nutarties teisinių pasekmių išaiškinimo ir pateikti visuomenei oficialią informaciją apie šias pasekmes.

********

Lietuvos Respublikos kultūros ministrei Lianai Ruokytei-Jonsson

Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos l. e. direktoriaus pareigas Algimantui Degučiui

Nuorašai:

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkui Gintarui Kryževičiui

Trakų istorinio nacionalinio parko direktoriui Gintarui Abaravičiui

DĖL SKUBAUS TRAKŲ SENAMIESČIO TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO PASKELBIMO IR LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO 2018 M. SPALIO 17 D. NUTARTIES TEISINIŲ PASEKMIŲ IŠAIŠKINIMO

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Artūro Drigoto, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus, išnagrinėjusi norminę administracinę bylą Nr. I-9-662/2018 pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių Jono Liesio, Arūno Gelūno, Remigijaus Žemaitaičio ir Juozo Baublio pareiškimą ištirti Kultūros vertybių apsaugos deparatamento direktoriaus 1996 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 71 „Dėl Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimo patvirtinimo“ patvirtinto Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimo, įregistruoto Teritorijų planavimo dokumentų registre kaip vietos lygmens (savivaldybės) specialusis planas, teisėtumą, 2018 m. spalio 17 d. nutartimi (toliau – ir Nutartis) nutarė nutraukti šią norminę administracinę bylą dėl Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimo, kaip nepradėjusio galioti norminio administracinio akto, nes, kaip konstatuota Nutartyje, jis iki šiol liko neįsigaliojęs, nes nebuvo paskelbtas įstatymuose nustatyta tvarka, kuri tuo metu numatė, kad tokie teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo „Valstybės žiniose“.

Teisėja V. Ruskan dėl šios Nutarties pareikštoje 2018 m. spalio 17 d. atskirojoje nuomonėje (žr.: teisėjos Veslavos Ruskan atskiroji nuomonė) nurodė, kad tokia Nutartis negalėjo būti priimta, nes joje remtasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ normomis, kurias Konstitucinis Teismas 2007 m. birželio 27 d. nutarimu pripažino prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai, o Konstitucijos 110 straipsnyje ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas negali taikyti įstatymo, prieštaraujančio Konstitucijai.

Be to, teisėja V. Ruskan savo atskirojoje nuomonėje nurodė, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. spalio 17 d. nutartis gali būti vertinama kaip neaiški Administracinių bylų teisenos įstatymo 117 straipsnio 1 dalies bei 118 straipsnio 1-2 dalių taikymo požiūriu, nes teismas nutraukė bylą jos nenagrinėjęs iš esmės ir nepasisakė dėl Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimo teisėtumo, todėl liko neaiškios teisinės tokios Nutarties pasekmės – jei teisės aktas pripažįstamas neteisėtu, tai nuo kada jis negali būti taikomas – nuo šio teisės akto paskelbimo, ar nuo teismo Nutarties paskelbimo.

Kaip nurodė teisėja V. Ruskan, šioje byloje teisės akto pripažinimo neteisėtu teisinių pasekmių aiškumas yra ypatingai svarbus, atsižvelgiant į tai, kad Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas yra dokumentas, kuriuo nustatomi konkretaus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto, jo teritorijos, apsaugos zono ar tokių objektų tipo paveldosaugos reikalavimai.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog tai, kad iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. spalio 17 d. nutarties sunku suprasti teisines jos pasekmes, ne tik kelia sumaištį Trakų istoriniame nacionaliniame parke – panašu, kad daliai socialiai neatsakingų asmenų tai įkvėpė nepagrįstų lūkesčių, kad nuo šiol nebebus ribojamos statybos Trakų senamiestyje – bet gali sukelti chaosą visoje paveldosaugos sistemoje, nes, kaip aiškėja, daug specialiųjų planų buvo lygiai taip pat nepaskelbti, kaip ir Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas, todėl turėtų būti laikomi neįsigaliojusiais.

Atsižvelgdami į tai, prašome:

1. Kultūros ministrę: įpareigoti Kultūros paveldo departamentą atlikti neatliktus darbus, t. y. kuo skubiau paskelbti įstatymų nustatyta tvarka Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimą ir kitus nepaskelbtus specialiuosius planus.

2. Kultūros paveldo departamentą: kuo skubiau paskelbti įstatymų nustatyta tvarka Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimą ir kitus nepaskelbtus specialiuosius planus.

3. kadangi tik bylos šalys gali kreiptis į teismą dėl nutarties išaiškinimo – prašome kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl 2018 m. spalio 17 d. nutarties teisinių pasekmių išaiškinimo.

4. viešai pateikti visuomenei oficialią informaciją apie Lietuvos vyriausiojo administracino teismo 2018 m. spalio 17 d. nutarties teisines pasekmes.

Pagarbiai

Lina Leparskienė, asociacijos „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“ vadovė

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video