Dėl pavojingos neskaidraus miestų planavimo tendencijos pavyzdžio – Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso plėtros bei korupcijos rizikos Vilniaus miesto savivaldybės vykdomoje teritorijų planavimo ir paveldo apsaugos veikloje PAPILDYTA

Dėl pavojingos neskaidraus miestų planavimo tendencijos pavyzdžio – Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso plėtros bei korupcijos rizikos Vilniaus miesto savivaldybės vykdomoje teritorijų planavimo ir paveldo apsaugos veikloje PAPILDYTA

„Manome, kad šis atvejis iliustruoja pavojingą neskaidraus miestų planavimo tendenciją, todėl turėtų būti ištirtas siekiant ne tik įvertinti šio konkretaus proceso skaidrumą, bet ir nustatyti sisteminius korupcijos rizikos veiksnius bei imtis priemonių juos pašalinti”, – nurodyta Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio rašte, prašant išnagrinėti viešai paskelbtą informaciją, kad už paramą fontano įrengimui Lukiškių aikštėje savivaldybė leido verslininkams keisti Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso teritorijos detalųjį planą ir ištirti, ar dalyvaudami priimant sprendimus dėl šio komplekso Vilniaus miesto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nariai I. Kliobavičiūtė ir R. Zilinskas nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų, nes tuo pat metu buvo tiesiogiai susiję su jo teritorijoje vystomu projektu – plėtros bendrovių užsakymu patys ir/ar jų bendradarbiai bei partneriai iš UAB „Senojo miesto architektai“ atliko tyrimus ir rengė teritorijų planavimo dokumentus. PAPILDYTA I. Kliobavičiūtės komentaru.

(Papildyta 2018-08-16 d. 11:20 val. Paskelbus Aplinkos ir paveldo saugojimo kreipimąsi facebook’e, Irena Kliobavičiūtė puslapyje „Miesto palanavimo diskusijos” komentare parašė, kad ji „protokoliškai (raštu) nuo šio klausimo svarstymo nusišalino”. Kadangi jokių šio nusišalinimo pėdsakų viešai paskelbtame 2017 m. birželio 9 d. posėdžio protokole nėra, o taip pat viešai paskelbtame vertinimo tarybos 2017 m. birželio 15 d. akte tarp jį priėmusių tarybos narių nurodyta ir I. Kliobavičiūtės pavardė, paprašėme pateikti įrodymą, kuris patvirtintų nusišalinimą, ir imtis veiksmų, kad protokolas būtų pataisytas. Šio susirašinėjimo kopiją rasite publikacijos pabaigoje.)

*******
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai

Vilniaus m. savivaldybės Antikorupcijos komisijai

Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijai

Lietuvos architektų rūmams

Asociacija „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“

DĖL PAVOJINGOS NESKAIDRAUS MIESTŲ PLANAVIMO TENDENCIJOS PAVYZDŽIO – VILNIAUS ŠV. JOKŪBO LIGONINĖS PASTATŲ KOMPLEKSO PLĖTROS BEI KORUPCIJOS RIZIKOS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMOJE TERITORIJŲ PLANAVIMO IR PAVELDO APSAUGOS VEIKLOJE

2018 m. rugpjūčio 16 d.

Kreipiamės į Jus dėl didelį rezonansą visuomenėje pastaruoju metu sukėlusių planų perstatyti Šv. Jokūbo ligoninės pastatų kompleksą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30748; adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vasario 16-osios g. 1; https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/b4fb3a9f-b230-450b-8aa0-0a575ac3a08a) į daugiaaukščius administracinius pastatus ir viešbutį, kurie savo tūriais konkuruotų su toje pačioje urbanistinėje struktūroje esančiu nacionalinio reikšmingumo lygmens valstybės saugomu Vilniaus Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansambliu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1073, https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/4e3563b6-a0d2-425a-946b-bb78a5604f1d) ir jam priklausančia Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčia (u. k. 37604) bei pažeistų kultūros paveldo vietovės – Vilniaus miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu (u. k. 33653; https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/484fc66e-b608-44e7-afcd-a5ba451cd568) vertingąsias savybes – siluetą nuo Neries upės dešiniojo kranto ir perspektyvas nuo šalia esančių gatvių.

Manome, kad šis atvejis iliustruoja pavojingą neskaidraus miestų planavimo tendenciją, todėl turėtų būti ištirtas siekiant ne tik įvertinti šio konkretaus proceso skaidrumą, bet ir nustatyti sisteminius korupcijos rizikos veiksnius bei imtis priemonių juos pašalinti.

Viešai skelbta, kad Vilniaus miesto savivaldybė už plėtros bendrovės „Orkela“ suteiktą paramą fontano įrengimui Lukiškių aikštėje leido keisti Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso teritorijos detalųjį planą, servitutų ribas, užstatymo zonas ir saugomų pastatų aukštingumą – šis ir kiti panašūs „mainai“ aprašyti 2017 m. lapkričio 7 d. interneto portale 15min.lt paskelbtame straipsnyje „Lukiškių aikštės sandoriai: mainais už dovanas savivaldybė malonina verslininkus“ (https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lukiskiu-aikstes-sandoriai-mainais-uz-dovanas-savivaldybe-malonina-verslininkus-662-877382). Manome, kad tokia savivaldybės praktika mainais už įvairias dovanas priimti verslui palankius sprendimus dėl plėtros daro didelę žalą viešajam interesui, nes sudaromos sąlygos sistemingam kultūros paveldo naikinimui.

Netrukus po minėtų „mainų“ plėtros bendrovės „Orkela“ užsakymu UAB „Senojo miesto architektai“ parengus detaliojo plano korektūrą (projekto vadovė Diana Sabaliauskienė), Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – ir Vertinimo taryba) projekto vystytojų iniciatyva 2017 m. birželio 15 d. aktu patikslino Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingąsias savybes. Šis patikslinimas, specialistų vertinimu, buvo vienas iš veiksnių, sudariusių sąlygas vystyti kultūros paveldo atžvilgiu ypač agresyvų projektą, o tarp aktą priėmusių Vertinimo tarybos narių buvo UAB „Senojo miesto architektai“ darbuotoja Irena Kliobavičiūtė ir nuolatinis UAB „Senojo miesto architektai“ partneris Robertas Zilinskas.

Be to, šie du įtakingi ilgamečiai Vertinimo tarybos nariai 2005-6 metais patys statybomis suinteresuotos įmonės užsakymu rengė ankstesnį šios teritorijos detalųjį planą (I. Kliobavičiūtė buvo projekto vadovė, R. Zilinskas atliko tyrimus) ir tuo pat metu kaip Vertinimo tarybos nariai dalyvavo nustatant Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingąsias savybes 2005 m. gruodžio 9 d. aktu (R. Zilinskas šiai tarybai pirmininkavo).

Dar daugiau, regis, tais pačiais 2005 m. Vertinimo taryba paskelbė Šv. Jokūbo ligoninės komplekso kaip vertybės aprašymą, kuriame nurodyta: „teritoriją siūloma dalinti į tris sklypus, formuojant dviejų vertybių teritorijas: 1. Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia bei dominikonų vienuolyno ansamblio 2. Buv. Šv. Jokūbo ligoninės komplekso sklypus. 3. Sklypas – buvusio už istorinių ansamblio ir komplekso ribų turgaus sklypas formuojamas kaip atskiras, ne vertybinių teritorijų sklypas“ (paskelbta Kultūros vertybių registre kartu su 2005 m. gruodžio 9 d. aktu). Taip buvo „įteisintas“ senosios Lukiškių dominikonų vienuolyno teritorijos padalinimas ir, kaip pažymėta Lietuvos dailės istorikų draugijos 2018 m. balandžio 19 d. rašte, suardytas jos istorinis vientisumas, primestos ribos Lukiškių dominikonų vienuolyno pastatų ansambliui.

2006 m. vasarį UAB „Senojo miesto architektai“ (projekto vadovė I. Kliobavičiūtė, architektės D. Sabaliauskienė ir I. Jasevičienė) parengė nurodytą aprašymą atitinkantį „sklypų sudalijimo projektą“, kuriuo numatyta suformuoti tris sklypus.

Nepaisant to, kad buvo tiesiogiai susiję su komplekso teritorijoje vystomu plėtros projektu, I. Kliobavičiūtė ir R. Zilinskas nei 2005 m., nei 2017 metais nenusišalino Vertinimo tarybai priimant šio projekto vystymui svarbius sprendimus. Mūsų vertinimu, jiems kilo akivaizdus viešųjų ir privačių interesų konfliktas sprendžiant dėl šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingųjų savybių, todėl jų dalyvavimas teikia pagrindo abejoti šių sprendimų priėmimo skaidrumu.

Be to, projekto vystymo eiga taip pat leidžia manyti, kad 2017 m. vertingųjų komplekso savybių patikslinimą nulėmė ne paveldosaugos argumentai ar objektyvios priežastys (per gaisrą, kuriuo aiškinamas šis patikslinimas, nudegė tik dalis vieno pastato stogo, o pakeistos visų korpusų savybės), bet tie patys plėtros bendrovės interesai, dėl kurių, kaip aprašyta minėtame 15min.lt straipsnyje, mainais į paramą fontano įrengimui Vilniaus miesto savivaldybė leido koreguoti detalųjį planą. Vargu ar atsitiktinis sutapimas yra tai, kad tą pačią dieną, kai buvo patvirtintas Vertinimo tarybos 2017 m. birželio 15 d. aktas, kuriuo pakeistos vertingosios savybės, Vilniaus m. savivaldybės Teritorijų planavimo komisija, pirmininkaujama vyriausiojo architekto Mindaugo Pakalnio, nutarė derinti UAB „Senojo miesto architektai“ parengtą detaliojo plano sprendinių koregavimą.

Detalesnę informaciją apie projekto vystymą su nuorodomis į informaciją ir dokumentus, teikiančius pagrindo tokioms prielaidoms, pateikiame šio kreipimosi pabaigoje.

Pritariame žymiausius Lietuvos architektūros, dailės istorijos, paveldo tyrinėtojus ir ekspertus vienijančios Lietuvos dailės istorikų draugijos vertinimui, kad „Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso „renovavimo“ evoliucija demonstruoja labai pavojingas miestų planavimo, administracinio miestų valdymo ir verslo vadybos tendencijas“, „parodo, kaip nuosekliai vykdomomis nedidelėmis procedūromis esmingai pakeičiama urbanistinė bei architektūrinė koncepcija ir paminami elementarūs istorinio paveldo apsaugos kriterijai“ (citatos iš Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai adresuoto 2018-04-19 rašto Nr. 3 „Dėl galimo LR teisės aktų ir viešojo intereso pažeidimo keičiant šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingąsias savybes ir koreguojant sklypo detalųjį planą“, kopiją pridedame).

Manytume, jog šis pavyzdys parodo būtinybę ištirti Vilniaus miesto ir kitų savivaldybių sudaromų Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų veiklos skaidrumą, pratęsiant darbą, kurį Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pradėjo analizuodama prie Kultūros paveldo departamento veikiančių Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų veiklą (žr.: STT pranešimas: https://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=2848; korupcijos rizikos analizė: https://www.stt.lt/lt/menu/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analize/2018-metu-rizikos-analizes/; VTEK pranešimas: https://vtek.lt/index.php/posedziu-informacija/453-2018-06-21-posedyje-vtek-nusprende; dienraštyje „Lietuvos žinios“ paskelbta informacija: https://www.lzinios.lt/lzinios/Lietuva/beveik-visi-nekilnojamojo-paveldo-vertinimo-tarybu-nariai-netinkamai-deklaravo-interesus/259775).

Kad Vilniaus miesto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos darbo organizavimas yra visiškai nepatenkinamas, rodo ir faktas, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. 1-526 patvirtinta Vilniaus miesto Vertinimo taryba daugiau nei metus veikė ir priiminėjo sprendimus, pasibaigus jos įgaliojimams – šios sudėties kadencija baigėsi 2016 m. balandžio 11 d., bet naują personalinę sudėtį Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino tik 2017 m. gegužės 31 d. (pridedame Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio 2017-06-14 raštą ir institucijų atsakymus, tarp jų Kultūros paveldo departamento 2017-07-19 raštą, kuriame nurodyti keli aktai, tarybos priimti neturint įgaliojimų).

Atkreipiame dėmesį, kad nors Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje yra nustatyta, kad savivaldybių sudaromos vertinimo tarybos sprendžia tik dėl vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo, tačiau jų sprendimai kartais turi esminės įtakos ir nacionalinio reikšmingumo lygmens vertybių likimui, kaip rodo ir šiame kreipimesi pateiktas pavyzdys.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, prašome:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarybos:

– atlikti korupcijos rizikos analizę Vilniaus m. savivaldybės vykdomo teritorijų planavimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityse ir pateikti pasiūlymus dėl korupcijos rizikos mažinimo.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarybos, Vilniaus miesto savivaldybės ir Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijų:

– išnagrinėti nurodytas aplinkybes dėl interesų konfliktų Vilniaus miesto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje sprendžiant dėl Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingųjų savybių nustatymo ir jų patikslinimo 2017 metais, kurį galėjo nulemti ne paveldosaugos argumentai, bet plėtros bendrovės interesas pakoreguoti detalųjį planą, pakeičiant užstatymo aukščio reglamentą, statybos zonos ir servitutų ribas bei kt., o taip pat viešai skelbtą informaciją, kad rengti šiuos pakeitimus Vilniaus m. savivaldybė leido mainais į plėtros bendrovės paramą fontano įrengimui, ir įvertinti šio proceso skaidrumą, o apie vertinimo išvadas informuoti visuomenę.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos:

– atlikti tyrimą, ar dalyvaudami priimant sprendimus dėl Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso Vilniaus miesto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nariai I. Kliobavičiūtė ir R. Zilinskas nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų, nes tuo pat metu buvo tiesiogiai susiję su to paties komplekso teritorijoje vystomu plėtros projektu – statybomis suinteresuotų bendrovių užsakymu patys ir/ar jų bendradarbiai bei partneriai iš UAB „Senojo miesto architektai“ atliko tyrimus ir rengė teritorijų planavimo dokumentus.

– pateikti Vilniaus m. savivaldybei, o galbūt ir kitoms panašių problemų turinčioms savivaldybėms pasiūlymus, kaip užtikrinti tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą savivaldybių sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų veikloje.

Lietuvos architektų rūmų:

– įvertinti, ar I. Kliobavičiūtė ir R. Zilinskas nenusižengė architektų profesinės etikos reikalavimams, kai dalyvavo priimant sprendimus dėl Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso Vilniaus miesto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje, nors buvo privačiai suinteresuoti to paties komplekso teritorijoje vystomu projektu, nes plėtros bendrovių užsakymu patys ir/ar jų bendradarbiai bei partneriai iš UAB „Senojo miesto architektai“ atliko tyrimus ir rengė teritorijų planavimo dokumentus.

Detalesnė informacija su nuorodomis:

Kaip nurodyta anketoje, paskelbtoje Lietuvos architektų rūmų interneto svetainėje, I. Kliobavičiūtė yra UAB „Senojo miesto architektai“ architektė, projektų vadovė (architekto kvalifikacijos atestatas Nr. 1106, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje specialisto atestatas Nr. 3242; nuoroda į anketą: http://www.architekturumai.lt/wp-content/uploads/LAR-RINKIMAI-2017_I.Kliobavičiūtė.pdf). Be to, ji daugiau nei 13 metų yra Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narė, remiantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais dėl šios tarybos sudėties: 2005-01-19 sprendimu Nr. 1-659, 2012 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. 1-526 (https://vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=30209081), 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-973 (https://vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=30294152).

Lietuvos architektų rūmų interneto svetainėje nurodyta, kad R. Zilinskas yra UAB „Atodangos“ projektų vadovas (nuo 1992; architekto atestato Nr. A 1014; nuoroda į anketą: http://www.architekturumai.lt/wp-content/uploads/LAR-RINKIMAI-2017_R.Zilinskas.pdf). Kaip ir I. Kliobavičiūtė, jis yra ir ilgametis Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys, buvęs šios tarybs pirmininku, remiantis tais pačiais aukščiau nurodytais Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais. Be to, R. Zilinskas ir jo įmonės (iki 2011-08-02 R. Zilinsko individuali įmonė, vėliau – UAB „Atodangos“) yra (ar iki neseno laiko buvo) UAB „Senojo miesto architektai“ nuolatiniai partneriai (žr., pvz., interneto tinklalapyje www.spec.lt skelbiamą informaciją apie šios įmonės partnerystę su R. Zilinsko įmone: https://www.spec.lt/imone/senojo-miesto-architektai-uab; internete yra informacijos ir apie konkrečius projektus, kuriuos rengiant UAB „Senojo miesto architektai“ dirbo kartu su R. Zilinsko įmone, pvz., nurodoma, kad rengiant viešbučio projektą Didžiojoje gatvėje esančiuose Pacų rūmuose tvarkybos darbus rengė UAB „Senojo miesto architektai“ (D. Sabaliauskienė) ir įmonė „Atodangos“ (R. Zilinskas), žr.: https://sa.lt/pacu-rumu-evoliucija/).

2005 – 2006 metais UAB „Senojo miesto architektai“ plėtros bendrovės UAB „M2 invest St. Jacobs“ užsakymu atliko buvusios šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso architektūros tyrimus, projekto vadovė – I. Kliobavičiūtė, tyrė R. Zilinskas (pridedame UAB „Orkela“ direktoriaus M. Žemaičio pateiktą šių tyrimų kopiją). Kultūros vertybių registre prie Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso duomenų paskelbta šių tyrimų data – 2005 metai (žr. „Šaltiniai ir medžiagos“, nuorodą Nr. 4: „ZILINSKAS Robertas. Buv. Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso, Vilniuje, Vasario 16-osios g. 10 architektūros tyrimai, paruošiamieji darbai, 2005 m., UAB „Senojo miesto architektai“ archyvas“; https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/b4fb3a9f-b230-450b-8aa0-0a575ac3a08a).

2005-12-09 aktu Nr. VI-RM-01 Vilniaus miesto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba nustatė Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso (u. k. 30748) vertingąsias savybes. Šiame akte, kurio kopiją pridedame, nurodyta, kad jį priėmė tarybos nariai R. Zilinskas (pirmininkas), A. Gučas, A. Katilius, A. Racevičienė, A. Samukienė, I. Kliobavičiūtė, G. Miknevičienė, A. Kasperavičienė, S. Sarcevičius. Duomenų, kad R. Zilinskas ir I. Kliobavičiūtė, atlikę tyrimus plėtros bendrovės užsakymu, būtų nusišalinę, neturime.

Tais pačiais 2005 m., kaip nurodyta Lietuvos dailės istorikų draugijos 2018-04-19 rašte Nr. 3 „Dėl galimo LR teisės aktų ir viešojo intereso pažeidimo keičiant šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingąsias savybes ir koreguojant sklypo detalųjį planą“, Vilniaus m. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba inicijavo „senosios Lukiškių dominikonų vienuolyno teritorijos padalinimą į tris sklypus ir taip suardė jos istorinį vientisumą, padiktavo ribas Lukiškių dominikonų vienuolyno pastatų ansambliui (u. k. 1073)“. Šis pasiūlymas teritoriją „dalinti į tris sklypus, formuojant dviejų vertybių teritorijas“ yra užfiksuotas Kultūros vertybių registre prie Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso duomenų paskelbtame „Vertybės (buvusios šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso Vasario 16-osios g. 10, Vilniuje) aprašyme“ (žr. „Dokumentai“ Nr. 1, dėl teisinės apsaugos suteikimo).

2006-02 UAB „Senojo miesto architektai“, projekto vadovė I. Kliobavičiūtė, architektės D. Sabaliauskienė ir I. Jasovičienė(?) parengė „sklypų sudalijimo projektą“, kuriuo numatyta suformuoti tris sklypus: vienas – šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertybės teritorija (plotas 7748 kv.m., eksplikacijoje nurodyta, jog „valdytojas – privatus asmuo Peter Francis Baker), antrasis – Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios ir Dominikonų vienuolyno ansamblio vertybės teritorija (plotas 8449 kv. m.), trečiasis – „buvusio už istorinių ansamblio ir komplekso ribų turgaus sklypas formuojamas kaip atskiras, ne vertybinių teritorijų sklypas“. Šis sklypų sudalijimo projektas kartu su aukščiau nurodytu „Vertybės (buvusios šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso Vasario 16-osios g. 10, Vilniuje) aprašymu“ yra paskelbti Kultūros vertybių registre prie Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso duomenų (žr. „Dokumentai“ Nr. 1, dėl teisinės apsaugos suteikimo).

2008-04-23 sprendimu Nr. 1-445 Vilniaus m. savivaldybės taryba patvirtino sklypo Vasario 16-osios g. detalųjį planą, kurį parengė UAB „Senojo miesto architektai“, projekto vadovė I. Kliobavičiūtė, planavimo organizatorius UAB „St Jacobs“ (pridedame UAB „Orkela“ direktoriaus M. Žemaičio pateiktas sprendimo ir su juo susijusių dokumentų kopijas; iš jų matyti, kad planavimo procese dalyvavo ir UAB „Senojo miesto architektai“ architektė Diana Sabaliauskienė).

2013-01-14 kilusio gaisro metu apdegė vienas iš Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso korpusų – 2D2/p (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30750), nudegė apie 40 kv. m. ploto stogo dalis. Šie duomenys yra nurodyti Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio vyriausiojo valstybinio inspektoriaus, pavaduojančio vedėją, 2013-01-15 rašte Nr. (11.9.-V)2V-41, kuris paskelbtas Kultūros vertybių registre prie Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso duomenų (žr. „Dokumentai“ Nr. 2, „Dėl ligoninės pastatų komplekso korpuso 2D2/P sužalojimo; 2013-01-15; Nr: (11.9.-V)2V-41; Raštas“). Vėliau šis gaisras bus nurodomas kaip viena iš priežasčių, dėl kurių reikėjo patikslinti šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingąsias savybes, tačiau gaisro metu nukentėjo tik dalis vieno korpuso stogo, o Vilniaus m. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba 2017-06-15 aktu Nr. VI-RM-01/3 pakeitė visų korpusų vertingąsias savybes.

2016-09-08 UAB „Orkela“ direktoriaus Marius Žemaitis pateikė Vilniaus m. savivaldybės administracijai prašymą Nr. A50-30177/16, kuris vėliau bus nurodytas kaip pagrindas rengti Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2008-04-23 sprendimu Nr. 1-445 patvirtinto sklypo Vasario 16-osios g. detaliojo plano korektūrą.

2016-11-18, kaip nurodyta 2017-11-07 interneto svetainėje 15min.lt paskelbtame straipsnyje „Lukiškių aikštės sandoriai: mainais už dovanas savivaldybė malonina verslininkus“ (https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lukiskiu-aikstes-sandoriai-mainais-uz-dovanas-savivaldybe-malonina-verslininkus-662-877382), UAB „Orkela“ ir Vilniaus m. savivaldybė sudarė sutartį, pagal kurią bendrovė skyrė 200 000 eurų paramą fontano įrengimui Lukiškių aikštėje – straipsnyje ši dovana siejama su faktu, kad praėjus savaitei po fontano dovanojimo savivaldybė priėmė verslininkams naudingus sprendimus dėl statybų Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso teritorijoje – leido keisti Šv. Jokūbo ligoninės servitutų ribas, užstatymo zonas, didinti istorinio pastato aukštingumą. Citata iš šio straipsnio:
„Vilniaus Lukiškių aikštės rekonstrukcija sulaukė ne tik praeivių, bet ir Viešųjų pirkimų tarnybos dėmesio. Paaiškėjo keisti sutapimai – ką nors Lukiškių aikštei padovanojusios bendrovės iškart sulaukdavo valdžios malonės – įvairius leidimus gaudavo akimirksniu. Tarnyba tai vadina dovanų diskreditavimu, savivaldybė sako, kad ir taip yra įpareigota suteikti leidimus, o verslininkai kratosi bet kokių įtarimų.

Mes jums – fontaną, jūs mums – leidimą didinti istorinio pastato aukštingumą, mes jums projektą – jūs mums įrengimo užsakymą už trečdalį milijono, mes jums – aikštės laistymo sistemą, jūs mums pakeičiate žemės paskirtį sklype. Tokia ranka ranką plauna tradicija įsivyravo Vilniuje.
Fontaną padovanojo 2 darbuotojų įmonė
Vilniečiams atsivėrusioje Lukiškių aikštėje trūksta vieno akcento – interaktyvaus fontano, kuris čia jau yra suplanuotas. Kaip skelbia savivaldybė, toks jis bus vienintelis Baltijos šalyse. (…)
(…) 15min išsiaiškino, kad fontaną Vilniui praėjusių metų lapkričio 18 dieną padovanojo viena tokia dosni sostinės bendrovė „Orkela“. Tik 2 darbuotojus ir 20 tūkst. eurų apyvartą generuojanti bendrovė padovanojo 200 tūkst. eurų vertės fontaną. Savivaldybės ir „Orkelos“ dovanojimo sutarties kopiją turi 15min.
Iš kur toks dosnumas?
Bendrovei „Orkela“ vadovauja Marius Žemaitis. Jis yra ir „Lords LB Asset Management“ fondų valdytojas. Tiek „Orkela“, tiek „Lords LB Asset Management“ veikia tuo pačiu adresu. „Lords LB Asset Management“ Vilniuje investuoja į nekilnojamojo turto projektus. Vienas žinomiausių jų projektų – architekto Danielio Libeskindo suprojektuotas būsimas dangoraižis šalia Baltojo tilto. Šiam fondui priklauso ir buvusi Šv. Jokūbo ligoninė šalia Lukiškių aikštės. 15min jau rašė, kad apleistas ligoninės pastatas turėtų virsti viešbučiu. Praėjus vos savaitei po fontano dovanojimo akto Vilniaus savivaldybė leido „Lords LB Asset Management“ keisti Šv. Jokūbo ligoninės servitutų ribas, užstatymo zonas. 15min turi tai įrodančio dokumento, kurį pasirašė vyriausiasis miesto architektas Mindaugas Pakalnis, kopiją. Čia rašoma, kad leidžiama didinti ir pastato aukštingumą, tačiau bendrovės atstovai sakė, kad to nesirengiama daryti.
Pats „Orkelos“ vadovas aiškina, kad bendrovė taip prisideda prie „viešųjų erdvių kūrimo“. O savivaldybės sprendimų komentuoti negali.
„Laikomės principo, kad, investuojant į kokybiškus nekilnojamojo turto objektus, aukščiausių miesto bendruomenės ir investuotojų įvertinimų galima sulaukti ne tik atliekant investicijas, bet ir prisidedant prie miestų viešųjų erdvių kūrimo“, – 15min komentare teigia „Orkelos“ vadovas M.Žemaitis. Jis patvirtino, kad parama fontano įrengimui pagal 2016 lapkričio 18 d. sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe sudaro 200 tūkst. eurų. „Jūsų pateiktų prielaidų mums nederėtų komentuoti, kadangi savivaldybės priimamų sprendimų motyvai mums nėra žinomi“, – teigė M.Žemaitis.

2016-11-25 įsakymu Nr. A30-3396 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vylūnė Urbonienė leido inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-445 patvirtinto sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano (reg. Nr. 2088) sprendinių koregavimą (įsakymas paskelbtas Vilniaus m. savivaldybės interneto svetainėje, prieiga: https://vilnius.lt/lt/teritoriju-planavimo-viesumas/pasirasytas-ad-pavaduotojos-isakymas-del-sklypo-vasario-16-osios-g-10-detaliojo-plano-reg-nr-2088-sprendiniu-koregavimo-planavimo-proceso-inicijavimo-sutarties-pagrindu/). Nurodyta, kad planavimo iniciatorius – UAB „Orkela“, planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, planavimo tikslas – atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-445 patvirtinto sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano (reg. Nr. 2088) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0040:303) Vasario 16-osios g. 1, pakeičiant užstatymo aukščio reglamentų, statybos zonos ir servitutų ribas bei patikslinant kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

Tuo pačiu 2016-11-25 įsakymu Nr. A30-3396 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto Mindaugo Pakalnio suderintą planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti. Joje tarp kitų duomenų nurodyta, kad planavimo pagrindas – UAB „Orkela“ direktoriaus M. Žemaičio 2016-09-08 prašymas Nr. A50-30177/16; detaliojo plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius; planavimo tikslai ir uždaviniai – „atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-445 patvirtinto sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano (reg. Nr. 2088) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0040:303) Vasario 16-osios g. 1, pakeičiant užstatymo aukščio reglamentų, statybos zonos ir servitutų ribas bei patikslinant kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus“; „Papildomi reglamentai: nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai“; tyrimai ir galimybių studijos neatliekami; SPAV nereikalingas; atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas; sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas nereikalingas.

2016-12-19 sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-2147/16 tarp planavimo organizatorės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir planavimo iniciatorės UAB „Orkela“, atstovaujamos direktoriaus M. Žemaičio, kuria šalys susitarė dėl sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano (reg. Nr. 2088) sprendinių koregavimo – planavimo proceso inicijavimo rengimo ir finansavimo (paskelbta Vilniaus m. savivaldybės interneto svetainėje, prieiga: https://vilnius.lt/lt/teritoriju-planavimo-viesumas/2016-12-19-sudaryta-teritoriju-planavimo-proceso-inicijavimo-sutartis-nr-a72-214716/). Šioje sutartyje tarp kitų planavimo iniciatoriaus teisių ir pareigų nurodyta: pasirinkti teritorijų planavimo dokumento rengėją, savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą, o punktu 3.6 nurodyta, kad teritorijų planavimo dokumento rengėju „pasirenkama UAB „Senojo miesto architektai“, kodas 125921419, Šv. Ignoto g.5, LT-01144, Vilnius“.

2017-02-10 plėtros bendrovės užsakymu projektą rengianti UAB „Archinova“ pateikė Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriui prašymą įrašyti į Vilniaus miesto savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos darbotvarkę klausimą dėl Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingųjų savybių patikslinimo. Argumentai, kodėl reiktų patikslinti vertingąsias savybes, rašte nebuvo nurodyti. (Pridedame šio rašto kopiją, pateiktą UAB „Orkela“ direktoriaus M. Žemaičio).

2017-03-28 Vilniaus m. savivaldybės interneto svetainėje paskelbtas pranešimas, kad parengtas sklypo Vasario 16-osios g.10 detaliojo plano (reg. Nr. 2088) sprendinių koregavimas (prieiga: https://vilnius.lt/lt/teritoriju-planavimo-viesumas/parengtas-sklypo-vasario-16-osios-g10-detaliojo-plano-reg-nr-2088-sprendiniu-koregavimas/). Tarp kitų duomenų jame nurodyta, kad planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija; planavimo iniciatorius – UAB „Orkela“; detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas – „UAB „Senojo miesto architektai“, įmonės kodas 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 85 261 11 15, el. p.: diana@smartas.lt ir projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.“; teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta.

2017-04-10 projektą rengiančios UAB „Archinova“ direktorius Antanas Gvildys pateikė Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriui prašymą į Vilniaus miesto savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos darbotvarkę įrašyti klausimą dėl Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertybės teritorijos ribų plano patikslinimo. Argumentai, kodėl reiktų patikslinti vertybės teritorijos ribų planą, rašte nebuvo nurodyti. (Pridedame šio rašto kopiją, pateiktą UAB „Orkela“ direktoriaus M. Žemaičio).

2017-06-09 Vilniaus miesto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba posėdyje svarstė klausimą „Dėl Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso (u. k. KVR 30748), Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje, vertingųjų savybių tikslinimo“ (klausimas Nr. 5). Šio posėdžio 2017 m. birželio 15 d. protokole Nr. 9-190/17(2.1.57-MP4) tarp kitų duomenų nurodyta, kad posėdyje dalyvavo Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nariai Irena Kliobavičiūtė, Gražina Kirdeikienė, Aušrelė Racevičienė, Augis Gučas, Linas Girlevičius, Irena Sakalauskaitė, Rimas Grigas, Robertas Zilinskas; nutarta „patvirtinti patikslintą Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso (u. k. KVR 30748), Vasario 16-osios g. 1, Vilnius, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą. Vertybės vertingųjų savybių derinys archeologinis, architektūrinis ir istorinis, reikšmingumo lygmuo – vietinis. Vertybės teritorijos plotas yra 8395 kv.m.“. Protokole nėra užfiksuoti duomenys apie kurių nors tarybos narių nusišalinimą priimant šį nutarimą (Protokolas paskelbtas Vilniaus m. savivaldybės svetainėje, prieiga: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/kulturos-paveldo-apsauga/vilniaus-miesto-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-taryba/).

2017-06-15 aktu Nr. VI-RM-01/3 Vilniaus m. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba patikslino Šv. Jokūbo ligoninės komplekso vertingąsias savybes. Akte nurodyta, kad jį priėmė šios tarybos, sudarytos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-31 sprendimu Nr. 1-973, nariai Aušrelė Angelė Racevičienė (pirmininkė), Augis Gučas, Gražina Kirdeikienė, Rimas Grigas, Irena Sakalauskaitė, Robertas Zilinskas, Irena Kliobavičiūtė.

Šis vertingųjų savybių patikslinimas, Lietuvos dailės istorikų draugijos vertinimu, atvėrė kelią plėtros projektui. Viešai paskelbtame Lietuvos dailės istorikų draugijos 2018-02-26 rašte Nr. 1 „Dėl biurų kvartalo ir viešbučio „St. Jacob“ projekto ir statybos darbų pie Lukiškių dominikonų šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekse“ (http://ldid.lt/wp-content/uploads/2018/03/2018_02_26_LDID_Rastas_del_St_2.pdf) nurodyta: „Šios tarybos 2017-06-15 d. aktu Nr. VI-RM-01/3 vertingosios savybės patikslintos: lyginant su pirmuoju aktu vertingųjų savybių ženkliai sumažėjo, buvo atvertas kelias naujoms statyboms ir komplekso statinių rekonstrukcijai.“

Kad buvo panaikintos svarbios vertingosios savybės, nustatė ir Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymu sudaryta laikinoji komisija, ištyrusi Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso teritorijoje projektuojamus statybos darbus: „Komisija išnagrinėjusi turimus dokumentus ir duomenis, nustatė, kad 2017 m. birželio 15 d. Vilniaus miesto vertinimo tarybos aktu panaikintos šios Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingosios savybės: viso komplekso pradinė tūrio forma ir dviejų pastatų stogų forma. Vertingosios savybės šiame objekte patikslintos dėl 2013 m. vykusio gaisro padarinių, tačiau komisija atkreipė dėmesį, kad buvo sumažintos komplekso visų keturių pastatų vertingosios savybės, nors gaisras sunaikino tik apie 40 kv. m. komplekso vieno pastato stogo.“ Pagal šios komisijos išvadas 2018-06-01 buvo inicijuota ligoninės komplekso vertingųjų savybių patikslinimo procedūra (žr. KPD interneto svatainėje paskelbtą 2018-06-11 pranešimą: http://www.kpd.lt/news/3636/158/Bus-atsaukiamas-sv-Jokubo-ligonines-teritorijoje-planuojamo-projekto-derinimas.html).

Tą pačią dieną, kai Vilniaus m. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba patvirtino 2017-06-15 aktą Nr. VI-RM-01/3, kuriuo patikslino vertingąsias savybes, Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Teritorijų planavimo komisija (pirmininkas Vilniaus m. vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis) priėmė 2017-06-15 derinimo išvadą Nr. REG34496, kuria nutarė derinti sklypo Vasario 16-osios g. detaliojo plano (reg. nr. 2088) sprendinių koregavimą, parengtą UAB „Senojo miesto architektai“ (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcija prie Aplinkos ministerijos pritarė teikimui jį tvirtinti 2017-09-12 aktu Nr. REG42793; pridedame UAB „Orkela“ direktoriaus M. Žemaičio pateiktas išvados ir akto kopijas).

Šis detaliojo plano pakeitimas, Lietuvos dailės istorikų draugijos vertinimu, „leido Komplekso teritorijoje suprojektuoti didžiulius naujų pastatų tūrius“ ir buvo įvykdytas galimai pažeidžiant teisės aktus ir viešąjį interesą (žr. minėtą 2018-04-19 raštą Nr. 3 „Dėl galimo LR teisės aktų ir viešojo intereso pažeidimo keičiant Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingąsias savybes ir koreguojant sklypo detalųjį planą“).

Be to, kaip nurodyta aukščiau pacituotame Kultūros paveldo departamento 2018-06-11 pranešime „Bus atšaukiamas Šv. Jokūbo ligoninės teritorijoje planuojamo projekto derinimas“, KPD direktoriaus įsakymu sudaryta laikinoji komisija „konstatavo, kad Šv. Jokūbo ligoninės teritorijos detaliojo plano 2017 metų korektūros sprendiniuose ir toliau tęsiant projektavimo darbus nebuvo atsižvelgta į 2010 metais nustatytas Naujamiesčio vertingąsias savybes. Tokiu būdu, įgyvendinant detaliojo plano ir detaliojo plano korektūros pagrindu parengtą projektą būtų pažeistos Naujamiesčio vertingosios savybės: siluetas nuo Neries upės dešiniojo kranto ir perspektyvos nuo šalimais esančių gatvių.“

Manome, kad aukščiau aprašytas procesas iliustruoja sistemines problemas Vilniaus miesto savivaldybės vykdomo teritorijų planavimo ir paveldosaugos srityse.

Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio vardu, vadovė Lina Leparskienė

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos dailės istorikų draugijos 2018-04-19 raštas Nr. 3 „Dėl galimo LR teisės aktų ir viešojo intereso pažeidimo keičiant šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingąsias savybes ir koreguojant sklypo detalųjį planą“, kopija;

2. 2005–2006 metais UAB „Senojo miesto architektai“ plėtros bendrovės UAB „M2 invest St. Jacobs“ užsakymu atlikti buvusios šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso architektūros tyrimai, projekto vadovė – I. Kliobavičiūtė, tyrė R. Zilinskas, kopija;

3. Vilniaus miesto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2005-12-09 aktas Nr. VI-RM-01, kopija;

4. 2017-02-10 UAB „Archinova“ prašymas dėl Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingųjų savybių patikslinimo, kopija;

5. 2017-04-10 UAB „Archinova“ prašymas dėl Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertybės teritorijos ribų plano patikslinimo, kopija;

6. Vilniaus m. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2017-06-15 aktas Nr. VI-RM-01/3, kopija;

7. Vilniaus m. savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos 2017-06-15 derinimo išvada Nr. REG34496 ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017-09-12 aktas, kopijos;

8. Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio 2017-06-14 rašto ir institucijų atsakymų, tarp jų Kultūros paveldo departamento 2017-07-19 rašto kopijos

PAPILDYTA 2018-08-16 d. 11:20 val. Facebook’e paskelbtas I. Kliobavičiūtės komentaras ir prašymas pateikti nusišalinimo įrodymus:

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video