Dėl naujų grėsmių Misionierių ir Vizitiečių bažnyčių grupei

Dėl naujų grėsmių Misionierių ir Vizitiečių bažnyčių grupei

„… Šių nutarimų rezultatas – tai, kad teritorija tarp Misionierių ir Vizitiečių ansamblių palikta be jokios realios teisinės apsaugos. Pabrėžiame, jog tai padaryta neatsižvelgus į svarbius šio sklypo istorijos aspektus ir neįvertinus iškilusių grėsmių Misionierių – Vizitiečių bažnyčių grupei – vienai iš šešių pagrindinių pastatų grupių, išskirtų paraiškoje, kurios pagrindu Vilniaus senamiestis buvo įtrauktas į Pasaulio paveldo sąrašą”, – nurodoma gruodžio 18 d. išsiųstame Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio rašte, kurio tekstą skelbiame. (Nuotrauka Gyčio Oržikausko)

*******
Asociacija Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis

Lietuvos Respublikos kultūros ministrei Lianai Ruokytei – Jonsson

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui,

Generalinei sekretorei Astai Junevičienei

Dėl naujų grėsmių Misionierių – Vizitiečių bažnyčių grupei Vilniaus senamiestyje

2017 m. gruodžio 18 d., Vilnius

Vilniaus senamiestyje šiais metais prasidėjo ir tebevyksta skandalingos statybos, dėl kurių Lietuvai tenka aiškintis UNESCO ekspertams. Deja, regis, kol kas ne visos valstybinės institucijos padarė teisingas išvadas.

2017 m. lapkričio 17 d. Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba, veikianti prie Vilniaus miesto savivaldybės, nutarė pritarti Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento 66-ojo kvartalo sklypo Subačiaus g. 41 tvarkymo ir naudojimo režimų pakeitimui, išbraukiant iš tvarkymo ir naudojimo režimų lentelės apribojimą, kuriuo nustatyta, kad didžiausias leidžiamas statinių aukštingumas yra 2,5 aukšto (2017 m. lapkričio 24 d. paskelbtą tarybos protokolą žr.: http://www.vilnius.lt/index.php?1084769299).

Šiam sklypui priklauso didžioji dalis teritorijos, patenkančios tarp Misionierių ir Vizitiečių ansamblių Vilniaus senamiestyje. Dar 2012 m. lapkričio 28 d. visai šiai teritorijai buvo patvirtintas detalusis planas (reg. Nr. DP 3211), kuriuo sklypo ribose nustatytas aukštingumo apribojimas.

Primename, kad 2015 m. gegužės 4 d. Kultūros paveldo departamento antroji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba priėmė nutarimą, kuriuo sumažino Vizitiečių vienuolyno ansamblio kultūros vertybės teritoriją, nurėžiant jos dalį, esančią prie Misionierių bažnyčios, tačiau apsaugos režimas iki šiol buvo likęs galioti visai buvusiai vertybės teritorijai.

2017 m. gruodžio 5 d. Kultūros paveldo departamento pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – ir KPD pirmoji taryba) skubos tvarka ėmėsi svarstyti klausimą dėl Vizitiečių bažnyčios ir vienuolyno ansamblio komplekso ribų. Apie tai, kad šį klausimą numatyta svarstyti posėdyje, nebuvo paskelbta jokios informacijos, viešoje darbotvarkėje jis nebuvo įrašytas, o visuomenės atstovai apie tai sužinojo atsitiktinai, apsilankę posėdyje dėl kito objekto.

Nepaisant to, kad posėdyje kilusios diskusijos metu Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio atstovai pasidalino savo žiniomis apie Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2017 m. lapkričio 17 d. nutarimą panaikinti aukštingumo apribojimą sklype Subačiaus g. 41 bei Vilniaus senamiesčiui iškilusias naujas grėsmes, KPD pirmoji taryba nutarė “Siūlyti Kultūros paveldo departamentui parengti apskaitos dokumentaciją Vilniaus vizičių vienuolyno statinių ansamblio (1089) apsaugos zonos nustatymui ir spręsti dėl vizualinės apsaugos zonos nustatymo”. Patiksliname, kad posėdžio metu buvo sutarta teritorijai, įsiterpusiai tarp Misionierių ir Vizitiečių bažnyčių, palikti vizualinės apsaugos zonos statusą, kuris statybų nedraudžia, o Vizitiečių ansamblio ribų netvirtinti ir apsaugos režimo nekeisti, kol ši zona nebus nustatyta ir nebus parengtas jos planas.

Tačiau tuo nepasitenkinta. Jau kitame posėdyje, įvykusiame 2017 m. gruodžio 12 d., KPD pirmoji taryba KPD iniciatyva vėl svarstė šį klausimą ir nutarė: “Atitaisyti techninę klaidą ir pakoreguoti Vilniaus vizičių vienuolyno statinių ansamblio (1089) teritoriją Vilniaus senamiesčio (16073) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte pagal 2015-05-04 aktu Nr. KPD-AV-838 Kultūros paveldo departamento antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos apibrėžtas ansamblio teritorijos ribas.”.

Šių nutarimų rezultatas – tai, kad teritorija tarp Misionierių ir Vizitiečių ansamblių palikta be jokios realios teisinės apsaugos. Pabrėžiame, jog tai padaryta neatsižvelgus į svarbius šio sklypo istorijos aspektus ir neįvertinus iškilusių grėsmių Misionierių – Vizitiečių bažnyčių grupei – vienai iš šešių pagrindinių pastatų grupių, išskirtų paraiškoje, kurios pagrindu Vilniaus senamiestis buvo įtrauktas į Pasaulio paveldo sąrašą.

Mūsų žiniomis, nekilnojamuoju turtu sklype Subačiaus g. 41 užsiima tas pats nekilnojamojo turto vystytojas, kuriam galime “padėkoti” už šalia Misionierių bažnyčios statomą daugiabučių namų kompleksą, žalojantį išskirtines kultūros vertybes. Be to, atkreipiame dėmesį, kad Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2017 m. lapkričio 17 d. posėdyje, kuriame nuspręsta panaikinti statinių aukštingumo apribojimus, dalyvavo asmenys, tiesiogiai atsakingi už Misionierių ansamblio suskaidymą ir suniokojimą – Robertas Zilinskas ir Vitas Karčiauskas.

Esame labai susirūpinę dėl Vizitiečių ir Misionierių ansambliui iškilusių grėsmių, todėl prašome išnagrinėti šią situaciją ir imtis skubių veiksmų, kuriais būtų išsaugotas bažnyčių grupės integralumas bei istorinių vienuolynų sodų erdvės.

Tikimės principingos Jūsų pozicijos šiuo klausimu ir operatyvaus reagavimo.

Atsakymą prašome siųsti el. paštu: info@apss.lt.

Pagarbiai,

Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio vardu,

Dainius Labeckis

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video