Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis pasiūlė Kultūros ministrui kandidatūras į dvi paveldo klausimus sprendžiančias komisijas

Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis pasiūlė Kultūros ministrui kandidatūras į dvi paveldo klausimus sprendžiančias komisijas

Reaguodama į vandalizmą (tiek neteisėtą, tiek įteisintą) prieš Lietuvos ir atskirų bendruomenių kultūrinei tapatybei ypač svarbias paveldo vertybes ir kraštovaizdžius, kritinę ir negerėjančią paveldo apsaugos sistemos padėtį, faktą, kad nėra tinkamai užtikrintas paveldo išsaugojimu suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių dalyvavimas sprendžiant klausimus dėl joms svarbaus paveldo likimo, o taip pat š. m. lapkričio 8 d. įvykusiame kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko ir piketą dėl paveldo naikinimo surengusių visuomenininkų susitikime išsakytą kultūros viceministrės Ingridos Veliutės pastabą, jog ekspertus yra sunku įkalbėti dirbti atsakingą, bet menkai apmokamą darbą paveldo klausimus sprendžiančiose ekspertinėse institucijose (pvz., vertinimo tarybose), asociacija „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“ kreipėsi į kultūros ministrą prašydama įtraukti jos siūlomus narius į dvi paveldo išsaugojimui neabejotinai svarbias komisijas. Skelbiame raštą.

*******

Lietuvos Respublikos kultūros ministrui Mindaugui Kvietkauskui

 Asociacijos „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“

 PRAŠYMAS

2019 m. lapkričio 10 d.

Reaguodami į vandalizmą (tiek neteisėtą, tiek įteisintą) prieš Lietuvos ir atskirų bendruomenių kultūrinei tapatybei ypač svarbias paveldo vertybes ir kraštovaizdžius, kritinę ir negerėjančią paveldo apsaugos sistemos padėtį, faktą, kad nėra tinkamai užtikrintas paveldo išsaugojimu suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių dalyvavimas sprendžiant klausimus dėl joms svarbaus paveldo likimo, o taip pat š. m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje įvykusiame Jūsų ir piketą dėl paveldo naikinimo surengusių visuomenininkų susitikime išsakytą kultūros viceministrės Ingridos Veliutės pastabą, jog ekspertus yra sunku įkalbėti dirbti atsakingą, bet menkai apmokamą darbą paveldo klausimus sprendžiančiose ekspertinėse institucijose (pvz., vertinimo tarybose), prašytume įtraukti asociacijos „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“ siūlomus ekspertus į dvi paveldo išsaugojimui neabejotinai svarbias komisijas.

Š. m. lapkričio 30 d. baigsis 4 Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – VKPK) narių, kuriuos Lietuvos Respublikos kultūros ministro teikimu skiria Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, kadencija, todėl prašytume teikti į VKPK narius šias mūsų siūlomas kandidatūras: klaipėdiečio istoriko, ICOMOS nario, solidžią visuomeninės veiklos patirtį turinčio Dainiaus Elerto – po pastarųjų vandalizmo skandalų tapo dar akivaizdžiau, kad Klaipėdos kraštui būtų svarbu turėti šioje komisijoje jo paveldą išmanantį ir neabejingą žmogų; archeologės Birutės Lisauskaitės – kad archeologijos srityje yra susikaupę daug įsisenėjusių problemų ir neskaidrumo, yra konstatavusi ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (žr.: https://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=2848), todėl galima neabejoti, kad B. Lisauskaitė, profesionaliai išmananti šią sritį ir drįstanti įvardinti problemas (tai įrodė dalyvaudama Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos posėdžiuose ir kt.), kokybiškai sustiprintų VKPK archeologines kompetencijas; architektės-restauratorės, ekspertės Aurelijos Stancikienės – be kitų dalykų, jos kompetencijos neabejotinai sustiprintų VKPK sprendžiant klausimus, susijusius su paveldo srities teisinio reglamentavimo tobulinimu, būtinybe užtikrinti pagarbą viešajam interesui architektūros srityje, atgaivinti sunykusią restauratoriaus profesiją ir sudaryti visuomenei sąlygas ne formaliai, bet veiksmingai dalyvauti priimant sprendimus dėl paveldo.

Taip pat prašytume įtraukti į Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisiją, kurios sudėtį patvirtinote 2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-653 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4ca716d2eeb911e99ab7ff5a9ea34fcc?jfwid=oou0hruq2), šiuos mūsų asociacijos siūlomus narius: architektą, buvusį ilgametį Valstybinės kultūros paveldo komisijos darbuotoją Algimantą Gražulį, puikiai išmanantį paveldo apsaugos teisę ir praktiką, bei istoriką, parkotyrininką, ICOMOS narį, Visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos prie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pirmininką Dainių Labeckį, kurio dalyvavimas šios komisijos darbe būtų ypač prasmingas ir todėl, kad pernelyg ilgą laiką nėra skiriama pakankamai dėmesio ypač prastai istorinių želdynų padėčiai, dėl kurios pateikėme prašymą ir Jums įteiktoje š. m. lapkričio 8 d. rezoliucijoje – net ir išskirtinės meninės vertės parkai nyksta arba sudarkomi naujomis statybomis.

Rasa Kalinauskaitė, asociacijos „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“ valdybos pirmininko pavaduotoja

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video