Apgriauta senoji Beržoro etnoarchitektūrinio kaimo klebonija

Apgriauta senoji Beržoro etnoarchitektūrinio kaimo klebonija

Kad griaunama senoji klebonija valstybės saugomame Beržoro etnoarchitektūriniame kaime, istorikas Dainius Elertas pranešė KPD balandžio 16-osios vakare. Praėjo diena, kol KPD Telšių skyriaus specialistai balandžio 18-ąją patikrino pranešimą vietoje ir nustatė, kad “apgriautas pastato stogas ir prieangis, apardytos vidaus ir lauko sienos, prie pastato matyti technikos paliktos vėžės”. 2013 m. gegužės 20 d. darytą Mariaus Skerniškio nuotrauką, kurioje senoji klebonija dar sveika, pasiskolinome iš Kultūros vertybių registro.

Kas ėmėsi griauti senąją Beržoro kleboniją, kuri yra pripažinta vertingųjų savybių turinčiu pastatu, kol kas nežinia – KPD rašo, kad leidimo griauti niekas neprašė, “jokie leidimai išduoti ir derinti nebuvo”. Todėl kreiptasi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos priežiūros komisiją, kad ši stabdytų griovimo darbus, “nustatytų atsakingus asmenis ir įvertintų jų atliktus veiksmus”.

Žemiau skelbiame raštus, kuriuose rasite konkretesnę informaciją, o po jais – dar kelias Mariaus Skerniškio nuotraukas ir nuorodą, kur rasti daugiau Beržoro kaimo vaizdų.

Prieš kelias dienas išsiųstas ICOMOS LNK Klaipėdos pakomitečio vadovo, istoriko Dainiaus Elerto laiškas KPD:

Nuo: Dainius Elertas <elertas@gmail.com>
Data: 2018 m. balandžio 16 d. 22:13
Tema: DĖL SENOSIOS BERŽORO KLEBONIJOS GRIOVIMO
Kam: antanas.eicas@kpd.lt, Diana Varnaitė <varnaite@heritage.lt>

Kultūros paveldo departamento Telšių skyriaus vedėjui Antanui Eičui,

Žiniai: Kultūros paveldo departamento direktorei Dianai Varnaitei,

DĖL SENOSIOS BERŽORO KLEBONIJOS GRIOVIMO

2018-04-16

Buvome informuoti apie mechanizuotus senosios Beržoro etnoarchitektūrinio kaimo (Unikalus kodas 21324) klebonijos griovimo darbus. Šis medinės architektūros paveldo pavyzdys nurodomas ir kaip tūrinės erdvės struktūros sandaros vertingoji savybė („paežerėje išsiskiriančia buv. klebonijos sodyba“ 2.2.1), svarbus istorinio – kultūrinio kraštovaizdžio t. y. perspektyvos elementas („kelio į buv. kleboniją perspektyva ŠR-PV kryptimi nuo sodybos Plungės g. Nr. 58 į klebonijos pastatą žr. priedą Nr. 3, lapas 5; TRP lapas 8; BR Nr. 8; FF Nr. 1.13; 2013 m.“). Neabejotina, kad konkretūs Beržoro bažnyčios istorijos ir šio medinės architektūros tyrimai galėjo atskleisti kitas vertes (pvz. memorialinę).

Todėl prašome informuoti, kokiu pagrindu šiame medinio kultūros paveldo objekte, t. y. senojoje klebonijoje vykdomi darbai, kas suderino ir išdavė leidimus minėtiems darbams, kokių kultūros paveldo vertybių apsaugą užtikrinančių priemonių ėmėsi Kultūros paveldo departamento Telšių skyrius ir kas konkrečiai atsakingas už galimai padarytą žalą. Taip pat prašome tai pagrindžiančių dokumentų kopijų (galima skaitmeninių).

Pagarbiai

ICOMOS LNK Klaipėdos pakomitečio pirmininkas Dainius Elertas

O čia KPD atsakymas: Kultūros paveldo departamento 2018 04 20 raštas Dėl Beržoro etnoarchitektūrinio kaimo klebonijos pastato

Dar pora M. Skerniškio nuotraukų, kuriose užfiksuota senoji klebonija:

Nuoroda į Kultūros vertybių registre paskelbą informaciją, kur rasite ir daugiau Beržoro kaimo vaizdų: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/4d2d1c45-a7ce-4754-a12c-ab0782c2a3f5

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video