80 metų pensininkė prašo Sodros nutraukti žiaurų ir žeminantį elgesį jos atžvilgiu

80 metų pensininkė prašo Sodros nutraukti žiaurų ir žeminantį elgesį jos atžvilgiu

Skelbiame vakar pateiktą 80 metų vilnietės skundą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuriame prašoma nutraukti iš jos senatvės pensijos vykdomą išieškojimą arba vykdyti jį taip, kad jai būtų paliekama bent minimaliam išgyvenimui būtina suma. Jei šis skundas nebus patenkintas, padėsime moteriai kreiptis dėl jos žmogaus teisių pažeidimo į teismą.

Seimo narys Naglis Puteikis yra įregistravęs įstatymo projektą, kurį priėmus tokių žmonių, kaip ši senutė, skurdas būtų šiek tiek mažesnis, nes būtų apsaugota minimaliam išgyvenimui būtina skolininko pajamų dalis. Pavasarį šio projekto pateikimui pritarė Seimas, o vasarą nutarimu – ir Vyriausybė. Dėl jo priėmimo galėtų būti balsuojama jau šioje Seimo rudens sesijoje. Bet prieš tai įstatymuose turi būti apibrėžta minimaliu vartojimo krepšeliu, absoliutaus skurdo riba ar kaip kitaip pavadinta suma, būtina minimaliam svarbiausių gyvybinių ir socialinių poreikių patenkinimui. Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu jau patvirtino asmens (šeimos) minimalių vartojimo poreikių dydžio skaičiavimo metodiką, bet įstatymų projektai, kuriais šis dydis būtų įtvirtintas, Seimui kol kas nėra pateikti, nors tai turėjo būti padaryta iki 2017 m. trečio ketvirčio pabaigos (žr. minėtą vyriausybės nutarimą). Be to, projekto iki šiol nėra apsvarstęs Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Todėl darosi neramu, kad daugybei žmonių gyvybiškai svarbi problema – apsaugoti išgyvenimui būtiną pajamų dalį – gali ir vėl likti neišspręsta, vėl į ateitį nukeliant sprendimą, kuris vilkinamas jau daug metų.

Jei taip įvyktų, tokiems žmonėms, kaip 80-metė vilnietė, kurios skundą kol kas skelbiame nuasmenintą, beliks ginti savo teises teismuose – ir Lietuvos, ir Europos – nes žeminti žmogaus orumą ir žiauriai su juo elgtis draudžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnis bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnis.

*******
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius; el. p. info@sodra.lt

D. A.,
asmens kodas 437XXXXXXXX, deklaruota gyvenamoji vieta Vilniaus m. savivaldybė
adresas korespondencijai: Gedimino pr. 53, Vilnius, per Seimo narį Naglį Puteikį

SKUNDAS
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2017-09-04 raštu Nr. (10.1)3-90329 „Dėl išskaitymų iš pensijos“ pateikto sprendimo netenkinti mano prašymo
2017 m. spalio 5 d.

2017 m. rugpjūčio 28 d. kreipiausi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių su prašymu nutraukti skolos išskaitymą iš mano senatvės pensijos, kurios dydis yra 252,22 Eur, nes ši pensija yra vienintelės mano pajamos, o po išskaitymo liekančios sumos neužtenka net minimaliam išgyvenimui, todėl aš negaliu patenkinti esminių gyvybinių ir socialinių poreikių. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius 2017 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. (10.1)3-90329 „Dėl išskaitymų iš pensijos“ pateikė sprendimą netenkinti šio mano prašymo, argumentuodamas tuo, kad antstolis Darius Bliznikas nėra pateikęs patvarkymo nutraukti išieškojimą, bei nurodydamas, kad šį atsakymą galiu apskųsti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos. Kadangi neturiu nuolatinės gyvenamosios vietos, šis sprendimas man buvo atsiųstas, kaip prašiau, Lietuvos Respublikos Seimo adresu, per Seimo narį Naglį Puteikį, o Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Dokumentų departamento Dokumentų valdymo skyrius jį gavo 2017 m. rugsėjo 7 d. Nepraleidusi nurodyto 20 darbo dienų termino, teikiu šį skundą.

Pateikiu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2017 m. rugsėjo 12 d. „Pažymą apie įvykdytus išskaitymus iš asmens išmokų“ Nr. 11-50-1824, kurioje nurodyta, kad 2017 m. liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais iš 252,22 Eur dydžio mano senatvės pensijos buvo išskaityta po 50,44 euro. Taigi, man pragyvenimui paliekama suma – 201,78 Eur, nes jokių kitų pajamų neturiu. Neturiu nei artimųjų, kurie galėtų mane išlaikyti, nei nekilnojamojo turto, kurį galėčiau parduoti, nei galimybės dirbti, nes, kaip matote iš mano asmens kodo, esu aštuoniasdešimties metų amžiaus.

201,78 eurų dydžio suma, kuri man paliekama po išskaitymų, nėra pakankama net minimaliam išgyvenimui – tai akivaizdu palyginus ją su duomenimis, kuriuos viešai skelbia mūsų valstybės institucijos ir įstaigos. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. vasario mėnesį viešai paskelbtais duomenimis, kuriuos citavo didžiausios žiniasklaidos priemonės, minimalių poreikių krepšelio, būtino išgyvenimui, dydis 2016 metų kainomis siekė 238 eurų per mėnesį (vieną iš daugelio žiniasklaidos pranešimų žr. https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/suskaiciavo-kiek-euru-per-menesi-gauti-butina.d?id=73690206). Pažymėtina, kad tą pačią metodiką, kuria remiantis buvo apskaičiuotas šis dydis, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. A1-236 „Dėl asmens (šeimos) minimalių vartojimo poreikių dydžio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (žr. http://www.socmin.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/ministro-isakymai/skurdas-socialine-atskirtis.html). 2017 m. rugpjūčio 11 d. paskelbtais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016 metais skurdo rizikos riba buvo 282 eurai per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui (žr. https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=5273885). Taigi, suma, man paliekama išgyvenimui, yra 37 Eur mažesnė už sumą, kuri 2016 m. kainomis buvo būtina pačių minimaliausių poreikių patenkinimui (o nuo tada kainos dar padidėjo), ir 81 Eur mažesnė už oficialią 2016 m. skurdo rizikos ribą vienam gyvenančiam asmeniui. Akivaizdu, kad vykdant išskaitymus iš mano senatvės pensijos esu senatvėje pasmerkiama giliam skurdui, kurį esu bejėgė pakeisti. Man išgyvenimui paliekama suma, už kurią neįmanoma išgyventi. Tai žiaurus ir mano orumą žeminantis elgesys.

Pažymiu, kad tokiais veiksmais yra pažeidžiamos mano kaip žmogaus teisės į gyvybę ir asmens orumą, kurias saugo tiek mūsų valstybės įstatymai, tiek tarptautiniai teisės aktai, prie kurių Lietuva yra prisijungusi: žeminti žmogaus orumą ir žiauriai su juo elgtis draudžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnis bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnis. Remdamasi šiomis nuostatomis, prašau panaikinti Vilniaus skyrius 2017 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. (10.1)3-90329 „Dėl išskaitymų iš pensijos“ pateiktą sprendimą netenkinti mano prašymo ir priimti kitą sprendimą – visai nutraukti skolos išskaitymą iš mano senatvės pensijos, kuri yra mažesnė už oficialią skurdo rizikos ribą, arba vykdyti šį išskaitymą taip, kad man būtų paliekama bent minimaliam išgyvenimui pakankama suma, apskaičiuojant ją pagal aukščiau nurodytu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. A1-236 „Dėl asmens (šeimos) minimalių vartojimo poreikių dydžio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtintą metodiką.

PRIDEDAMA:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2017-09-12 pažyma apie įvykdytus išskaitymus iš asmens lėšų Nr. 11-50-1824, kopija
D. A. A.

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video