• Pradžia

  Viešas kreipimasis į LRT tarybą dėl žurnalisto E. Jakilaičio verslo interesų, ryšių su lobistais ir visuomeninės televizijos eterio naudojimo privatiems tikslams

  Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio nariai Joana Noreikaitė, dr. Rūta Čapaitė ir Dainius Labeckis paskelbė viešą kreipimąsi į LRT tarybą ir Seimo narius, pateikdami informaciją apie įtakingiausiu Lietuvos žurnalistu laikomo, kelias laidas bei projektus LRT vedančio E. Jakilaičio verslo interesus ir ryšius su lobistais, dirbančiais su E. Jakilaičiu tiesiogiai susijusiuose juridiniuose asmenyse, bei atvejus, kurie vertintini kaip LRT eterio naudojimas šių lobistų klientų ir kitų privačių asmenų interesų tenkinimui. Kreipimesi prašoma viešai atsakyti į pateiktus klausimus. Skelbiame tekstą.

 • Pradžia

  Mindaugas Kvietkauskas: Misionierių ansamblis yra klausimas šiuolaikiniams vilniečiams, miestui ir valstybei – kiek jie pajėgia suvokti tai, ką paveldėjo

  Ar greito pelno projektas yra vienintelė ateitis, kurią mūsų visuomenė įstengia sukurti savo paveldėtam baroko architektūros šedevrui, kuris svarbus ir lietuviškos poezijos istorijai? – Vilniaus senamiesčio bendruomenės paskelbtame vaizdo įraše klausia Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius dr. Mindaugas Kvietkauskas.

 • Pradžia

  Darius Kuolys: Misionierių, Išganytojo kalno likimas įgyja simbolinę reikšmę – kaip mes toliau tvarkysim Lietuvos ilgaamžę sostinę, lietuvių tautos sakralųjį miestą

  "Jeigu mes toliau elgsimės su Vilniumi vien kaip su pinigų kalykla, iš kurios galim išgauti daugiau pelno, jei Vilniaus ateitį lems jėga ir pinigai, valios sprendimai, kurie tepami pinigais – mes to Vilniaus nebūsime verti, kurį esame paveldėję. Mes sudarkysim, subjaurosim Vilnių. Misionierių, Išganytojo kalno likimas įgyja simbolinę reikšmę: kaip mes toliau tvarkysim Lietuvos ilgaamžę sostinę, lietuvių tautos sakralųjį miestą", – Vilniaus senamiesčio bendruomenės paskelbtame vaizdo įraše sako kultūros istorijos tyrinėtojas ir politikas dr. Darius Kuolys.

 • Pradžia

  Įspūdžiai iš Vilniaus senamiesčio specialiojo plano projekto svarstymo Valstybinėje kultūros paveldo komisijoje

  Penktadienį, sausio19 dieną, stebėjau Vilniaus senamiesčio specialiojo plano projekto svarstymą Valstybinėje kultūros paveldo komisijoje, tai dalinuosi to stebėjimo rezultatais ir šiokia tokia nuostaba, kad šį kartą pritariu Gedimino Rutkausko pasiūlymui: šitas projektas turėtų būti įvertintas antikorupcijos požiūriu.

 • Pradžia

  LRT taryba prašoma įvertinti, ar LRT tinkamai atlieka savo misiją, teikdama tendencingą informaciją, atspindėdama privačius verslo interesus, bet nutylėdama viešąjį interesą išsaugoti kultūros paveldą ir neleisdama pasisakyti projektų kritikams

  "Besąlygiškai gerbdami žiniasklaidos laisvę, esame įsitikinę, kad šia pamatine demokratinės visuomenės vertybe neturi būti dangstomas nesąžiningas žiniasklaidos priemonių elgesys, kai viešojo intereso sąskaita neskaidriai atstovaujama privačių asmenų interesams.", – rašoma grupės Lietuvos piliečių rašte LRT tarybai, prašant įvertinti, ar pateikdamas visuomenei informaciją apie problemas, susijusias su kultūros paveldo vertybių išsaugojimu, LRT tinkamai atlieka savo misiją teikti Lietuvos visuomenei tikslią, objektyvią ir subalansuotą informaciją, sudaryti prielaidas darniam vystymuisi, demokratijos plėtrai bei atviros visuomenės vertybių įsitvirtinimui Lietuvos Respublikoje, ar laikosi LRT įstatyme įtvirtintų pagrindinių savo veiklos principų, įpareigojančių LRT saugoti nacionalinės kultūros vertybes, stiprinti pilietiškumą, o rengiant ir skelbiant programas vadovautis objektyvumo, demokratijos, nešališkumo principais, kad programose atsispindėtų įvairios pažiūros ir įsitikinimai, dalyvauti jose ir reikšti savo pažiūras turėtų teisę įvairių įsitikinimų žmonės.

 • Pradžia

  Seimo rezoliucijos projektas: Generalinė prokuratūra raginama dar kartą kreiptis į teismą su prašymu ištirti Misionierių ansamblio specialiojo plano teisėtumą

  "Atsakomybę dėl savo kultūros paveldo prisiimančiai valstybei ir visuomenei nedera toleruoti padėties, kai tokių svarbių vertybių, kaip Vilniaus senamiestis ir Misionierių ansamblis likimas sprendžiamas paliekant neišnagrinėtą didžiąją dalį esminių argumentų, o būtent tokia padėtis susiklostė, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2018 m. sausio 2 d. sprendimu nutraukus tyrimą dėl daugumos prokuroro argumentų", – rašoma šiandien įregistruotame Seimo rezoliucijos projekte, kuriuo Generalinė prokuratūra raginama ištaisyti teismo nurodytus trūkumus ir dar kartą kreiptis su pareiškimu ištirti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-558 patvirtinto Misionierių vienuolyno statinių ansamblio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano teisėtumą.

 • Pradžia

  Visuomeninės organizacijos prašo pratęsti neadekvačiai trumpą terminą susipažinti su Vilniaus senamiesčio specialiojo plano projektu

  Kultūros paveldo departamentas pateikė visuomenei kalėdinę dovaną: skyrė vos 10 darbo dienų – ir būtent švenčių laikotarpiu – susipažinti su beveik 10 metų rengtu Vilniaus senamiesčio specialiojo plano projektu. Reaguodami į šį akibrokštą, visuomeninių organizacijų atstovai pateikė skundą dėl pernelyg trumpo termino ir paprašė užtikrinti, kad visuomenei būtų suteikta pakankamai laiko susipažinti su projektu ir pateikti pasiūlymus. Skelbiame tekstą.

 • Pradžia

  Dėl naujų grėsmių Misionierių ir Vizitiečių bažnyčių grupei

  "... Šių nutarimų rezultatas – tai, kad teritorija tarp Misionierių ir Vizitiečių ansamblių palikta be jokios realios teisinės apsaugos. Pabrėžiame, jog tai padaryta neatsižvelgus į svarbius šio sklypo istorijos aspektus ir neįvertinus iškilusių grėsmių Misionierių – Vizitiečių bažnyčių grupei – vienai iš šešių pagrindinių pastatų grupių, išskirtų paraiškoje, kurios pagrindu Vilniaus senamiestis buvo įtrauktas į Pasaulio paveldo sąrašą", – nurodoma gruodžio 18 d. išsiųstame Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio rašte, kurio tekstą skelbiame. (Nuotrauka Gyčio Oržikausko)

 • Pradžia

  Įspūdžiai iš LVAT posėdžio byloje, nuo kurios baigties priklausys Misionierių ansamblio likimas

  2017 m. lapkričio 30 d. įvyko Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdis byloje, nuo kurios baigties priklausys, ar Misionierių ansamblį pavyks apginti nuo sudarkymo daugiabučiais. Savo verdiktą, kuris bus neskundžiamas, teismas skelbs jau kitais metais – sausio 2 dieną 15 val. Kol jo laukiame, dalinamės įspūdžiais iš teismo posėdžio. Iliustracijai panaudotas Vilniaus senamiesčio bendruomenės vaizdo įrašas iš statybviete paversto ansamblio.

 • Pradžia

  Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis pritaria vyriausybės ketinimams iš esmės pertvarkyti valstybinę kultūros paveldo apsaugą

  Paveldosaugos stagnacija, vengiant spręsti per dešimtmečius išaugusias problemas, šiuo metu jau yra siejama ir su naujosios kadencijos Seimu bei Vyriausybe, – išreikšdamas pritarimą ketinimams iš esmės pertvarkyti valstybinę kultūros paveldo apsaugą, rašte premjerui Sauliui Skverneliui ir Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui pažymi Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis. "Lietuvos Respublikos kultūros ministrė, kuri pagal įstatymą yra tiesiogiai atsakinga už kultūros paveldą, akivaizdžiai neturi nei kompetencijų, nei valios vykdyti pareigas, susijusias su šia atsakomybe, o viceministras Renaldas Augustinavičius, kuruojantis paveldo apsaugos sritį, yra ne tik nepajėgus, bet ir nesuinteresuotas inicijuoti problemų sprendimą, nes pats yra buvęs ilgametis KPD darbuotojas, dalyvavęs šios sistemos degradacijos procese", – primenama kreipimesi, kurio tekstą skelbiame. 

MISIONIERIAI

TRAKAI